Habilitácie
Habilitácia
doc. MUDr. Karola HORNÁČKA, PhD

http://www.szu.sk/index.php?id=551&menu