prejsť na: |  AMBULANCIA |  ILF.o.z. |  ČASOPIS |
  • Slovensky
  • English
  • Deutch
  • Česky
Vecný register

 

A

Achillova šľacha, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 67 – 76

Achillova šľacha, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 215-225

Achillova šľacha, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 96-97

Acromioklaviculárny kĺb, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 135-136

Adaptácia fiziologická, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 6

Adaptácia orgánov, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90

Adaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167-173

Adaptácia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Adaptácia, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224

Adaptácia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151

Adjuvatika, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231-235

Adolescentná chrbtica, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 62.

Aerobic, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236

Aerobná kapacita, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 12, II

Aerobná záťaž, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 242-243

Aerosolavá inhalácia, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42

Aerosoly, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42

Afázia, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 75

Afázia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 184-189

Afázia, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206

Afázia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143

Afázia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 41 – 46

Afázie, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 107-112

Afázie, REH, Vol. 43, No. 3, 2006, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 99-106

Afázie, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 242

Agrafia, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 80, 84

Agramatizmus, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 55

Agregácia trombocytov, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 198

Akomodačný koeficient, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148

Aktivácia pacienta, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 153-158

Aktivácia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 18-25

Aktivita človeka, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147-151

Aktivita delta, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101-114

Aktivita dopaminbetahydroxylázy, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Aktivita fagocytárna, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 117

Aktivita fyzická, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 61

Aktivita fyzická, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 89

Aktivita srdca, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 - 19

Aktivita svalového sťahu, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148

Aktivity denného života, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63

Aktivizácia, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 109 – 115

Aktívna a pasívna pohybová liečba, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31

Aktívna rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 211-216

Aktívna spolupráca pacienta, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Aktívna účasť pacienta, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44

Akupunktúra, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 19-24

Akupunktúra, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 1

Akupunktúra, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 217-231

Akupunktúra, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Akupunktúra, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Akupunktúra, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 249-252

Akupunktúra, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Akupunktúra, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 113-119

Akupunktúra, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Akupunktúra, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 172-181

Akupunktúra, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 143-150

Akupunktúrne body, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 3-6

Akútny dnavý záchvat, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Akútny infarkt myokardu, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 67-74

Algezimeter, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Algické body, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Algodystrofia, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 237-242

Algodystrofický syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 99 – 117.

Algometria, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99

Algoritmus, laseroterapie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Algoritmy, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9

Alianov distraktor, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 11 – 19

Alkoholizmus, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155

Altivita alfa vln, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Ambulantná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 9 – 11

Ambulantná rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 133-142

Ambulantná starostlivosť, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 142-144

Ambulantné použitie, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224, Vol 45, No 1, 2008

Amputácia DK, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s.80 – 86

Amputácia DK, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 20-28

Amputácia DK, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 102-103

Amputácia dolnej končatiny, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180

Amputácia končatiny, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24

Amputácia prsníka, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85

Amputácia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 209-214

Amputácia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 159 – 164

Amputácia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 33 – 36.

Amputácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31

Amputácia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 104-105

Amputácie – typy, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 13

Amputácie, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 21-26

Amputácie, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 1

Amputácie, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 129

Amputácie, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 99

Amputácie, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 239-241

Amputačná technika, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112

Amputačný pahýľ, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24

Amputovaný – životospráva, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 38

Amputovaný pacient, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Amputovaný starý pacient, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Analgetický efekt, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Analgetický pohyb, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 195 - 198

Analgéza, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83

Analgonic, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224

Analýza chôdze, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 226-231

Analýza pohybová - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Analýza pohybu - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Analýza postojov, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93

Analýzy pohybu, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 195 – 199

Anamnéza - REH, Vol. 44, No. 1, 2007, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 166 – 168

Anamnéza, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 145 – 152

Anatómia ruky, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 171-176

Angína pectoris, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 39

Angína pektoris, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 177

Angiológia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 70

Animálna terapia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Ankylozujúca spondylitída, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218

Anodická oxidácia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s.  177

Antagonistická inhibícia, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 47-50

Anteflexia C, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 9 – 15.

Antigravitačná relaxácia, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 73 – 85

Antigravitačný stereotyp, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12

Antigravitačný tonus, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12

Antihypertenzívna liečba, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 34

Antisklerotická dieta, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 167-175

Antituberkulotiká, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Antrometrické nástroje, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 231 - 238

Antropatia psoriatická, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43

Antropoligický skríning, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 37 – 42

Antropologické metódy, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120

Antropologické metódy, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 179 – 186

Antropologický skríning, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120

Antropometria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120

Anxieta, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s 87 – 93

Anxieta, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Aortokoronárny bypasse, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171

Apalický syndróm, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 167-177

Apatický syndróm, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 156-158

Aplikácia rehabilitácie, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 179-189

Aplikácia tepla, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207- 211.

Aplikácie tepla, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Aplykácia sauny vo fyziotrii, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37

Apnoe spánková, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233

Aputácie, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 99-103

Architektonické bariéry, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 35 – 43

Areál zdravotných zariadení, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 211-216

Arteterapeutické metódy, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 237 – 244

Arthritis urica, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Arthrogryposis multipley congenita, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112

ArthtroStop Rapid, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 155

Artikulácia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 215 – 223

Artikulárna hypermobilita, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166

Artritída, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 243-248, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Artrogénna svalová inhibícia, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 3-8

Artrokinetic G, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177

Artrometria, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 73-82

Artroplastika, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169

Artroplastika, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205

Artroskopia kolena, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 23-27

Artroskopická stabilizácia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 13-17

Artrotest, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92

Artróza, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206

Artróza, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 175-177

Artróza, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 155-163

Artróza, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 25-30

Arytmie, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 80

Aspekt psychický, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71

Aspekt sociálny, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71

Aspekt telesný, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71

Aspirácia nueleus pulposus, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 10-13

Aspiračná úroveň, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 153 – 158.

Asténia cirkulačná, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 24

Asténia neurocirkulačná, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Astihma bronchiale, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173

Astma bronchiale, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 19-24

Astma bronchiále, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 88

Astma bronchiálna, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Astma, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 124-126

Astma, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205

Astma, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 213-219

Astroskopia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s.34-41

Asymetria panvy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113

Asymetria pohybovej poruchy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113

Asymetria svalov, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 85-91

Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185

Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185

Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185

Atabilizácia chrbtice, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.

Ataktická hemiparéza, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s 38-41

Ataxia, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 117

Ateroskleróza, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146

Ateroskleróza, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106

Atetotický syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118

Atlas klinickej neurológie, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 61.

Atlas, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 202

Atlas, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 127

Atlas, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49
Augementatívna a alternat. komunikácia - AAK, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 201

Atletický tréning, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 92

Autogénny tréning, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 50

Automatizácia kontaktu oddelenia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 11 – 19

Automatizácia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 11 – 19

Automatizovaný systém riadenia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9

Automobilizácia, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 34

Automobilizácia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 64

Automobilizácia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 148-149

Autoreflexná aktivita, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 3-6

Autoregulácia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155

Autoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Axis, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49

B

Baclofen, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 228

Balancia v bipedálnom stoji, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 21 – 26

Balančné testy dynamické , REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 67-89

Balančný stabilometer, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 21 – 26

Balneácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s.201-206

Balneácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Balneofyzikálna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 220-223

Balneológia, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199

Balneológia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 137-142

Balneorehabilitácia, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 78

Balneoterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219

Balneoterapia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Balneoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 106-107

Balneoterapia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 231-235

Balneoterapia, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140

Balneoterapia, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 48-55

Bandážovanie kýpťa, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 31

Banková masáž, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206 – 212

Bankovanie, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206 – 212

Barealizácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40

Bariéry architektonické, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 58

Baroreceptor, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 143

Barthel index (BL), REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63

Bedrové kĺby a rehabilitácia, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 23-24

Bedrový kĺb, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206

Bedrový kĺb, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 118

Bedrový kĺb, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41

Bedrový kĺb, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 9-27

Bedrový kĺb, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 7-11

Bedrový kĺb, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81

Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 133-144

Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 195-203

Beh a jogging, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155

Beh, cvičenia po operácii kolenného kĺbu, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 13 – 19

Bellova obrna, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64

Bežec, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 151

Bezvedomie, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 163

Biblioterapia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 47-52

Bicyklová ergometria, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 131– 136

Bicyklová ergometria, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 103-109

Bicyklová ergometria, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 157-159

Bicyklová ergometria, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 143-146

Biofeedback tréning, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 225-227

Biofeedback, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 43

Biofeedback, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 49 – 53

Biofeedback, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 156 – 160

Biofeedback, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 42

Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 89-93

Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 150-154

Bioinformácie, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 3-5

Biologická rezerva, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Biologická spätná väzba, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Biologická spätná väzba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 186-190

Biologické účinky, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Biologický deficit, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229

Biomechanická štúdia Pauwelsa, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Biomechanika chrbtice, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 10

Biomechanika svalu, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 195-199

Biomechanika, REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Biomechanika, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 25-39

Biomechanika, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 215-225

Biomechanika, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50

Biomorfóza, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 153-157

Bio-psycho-sociálny, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80

Biosociológia človeka, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 112

Biosyntéza, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169

Biotechnika, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 33 – 36

Biotelemetria, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 81

Blepharospazmus, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 79

Blokáda kĺbu, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 20

Blokáda, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46

Blokády hlavových kĺbov, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 – 185

BMI, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242

Bobathova – koncept, REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Bobathová, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 141-152

Bobathovej koncepty¸ REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 14-21

Bod aktívny, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 56

Bod Čelkov, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Bolesť – objektivizácia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 143

Bolesť a psychika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 2 - 4

Bolesť chrbta, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 12 – 21

Bolesť chrbta, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 69-74

Bolesť fantomová, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 99

Bolesť hlavy, migréna, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 240-242

Bolesť hlavy, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 102-111

Bolesť hrudníka, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 159 – 162

Bolesť krčná, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 43

Bolesť krížov, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 66

Bolesť myofasciálna, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 109

Bolesť pohybovej sústavy, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 42 – 48

Bolesť zubov, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 99

Bolesť, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 25 – 31

Bolesť, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56 – 60

Bolesť, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 152

Bolesť, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 25

Bolesť, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85

Bolesť, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93

Bolesť, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 171 – 175

Bolesť, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50

Bolesť, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79

Bolesť, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 41-45

Bolesť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14

Bolesť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 21-23

Bolesť, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 103-108

Bolesti chrbta, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 175 – 181

Bolesti chrbta, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79

Bolesti chrbta, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 100-103

Bolesti chrbta, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 131-139

Bolesti chrbta, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139

Bolesti chrbta, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212

Bolesti chrbtice, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 180-182

Bolesti chrbtice, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102

Bolesti chrbtice, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 137

Bolesti chrbtice, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 4-8

Bolesti chrbtice, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 117-119

Bolesti dolnej časti chrbta, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 226-228

Bolesti hlavy, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Bolesti hlavy, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242

Bolesti hrudníka, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141

Bolesti u detí a rehabilitácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 227 – 232

Bolesti v krížoch, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 24 – 32

Bolesti v krížoch, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 23-29

Bolesti v krížoch, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 73

Bolesti v krížoch, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 135

Bolesti vertebrogénne, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 140

Bolesti, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 96

Bolesti, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 171-173

Bolestivé plece, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 159-165

Bolestivé plece, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 147-155

Bolestivé podnety u Vojt. met., REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 227 – 232

Bolestivé stavy chrbtice, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 55-58

Bolestivé svaly, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219

Bolestivé syndrómy chrbtice, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 19-23

Bolestivé tendomzóny, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99

Bolestivosť - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Botuloxin, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 91-94

Brachialgia parestetica noctura, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 29-35

Bránica - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Bránicové dýchanie, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33

Británia Veľká, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 231-239

Bronchiálna astma, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252

Bronchiektázia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 209-217

Bronchiektázie, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 33-38

Bronchiektázie, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 128-132

Bronchiektázie, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Bronchitída chronická, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Bronchopulmonálne ochorenie, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 153-162

Bronchopulmonálny, REH. Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Brunkowová, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s.34-40

Brušná dutina, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Bunkové membrány, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 48

Burmadon, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Bypas, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 12, II

Bypass koronárny, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 12, 14, 31, 35, 43

Bypasse aorto-kororárny, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Bypasse, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 63

C-Č
Časový faktor v rehabilitácii, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 129-130

Časový faktor, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 - 71

Časový faktor, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Cavallo-Pädagogik – REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Cefalea, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 78

Cefalea, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 13-20

Celkový telesný tuk, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242

Čelustná kontraktúra, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215

Čelustné svalstvo, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 229-233

Centrálna hemiparéza, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 146-147

Centrálna koordinačná porucha, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94

Centrálna paréza, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 230-238

Centrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77

Centrálne hemiparézy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 89-97

Centrálne poruchy hybnosti, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205

Cerebrálna paréza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 211-216

Cerebrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 195-199

Cerebrálne aplikácie, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Cerebrovaskulárne príhody, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 23-28

Červené krvinky, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34

Cervikálny paradox, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 218-219

Cervikobrachialgia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 109-118

Cervikokapitálna protéza, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 89-101

Česká sauna, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 85

Cieľ rehabilitácie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Ciele arteterapie, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 237 – 244

Cielená liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Cievna etiológia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31

Cievna mozgová príhoda REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 51-55

Cievna mozgová príhoda, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 118

Cievna mozgová príhoda, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 149

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 47-50

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 77-79

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 82-87

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 3-7

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 52-61

Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 139-141

Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107

Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 249- 254.

Cievna príhoda, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 137

Cievna príhoda, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 32-34

Cievna príhoda, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 251-252

Cievna sústava mozgu, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91

Cievne mozgové príhody, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209 – 219

Cievne mozgové príhody, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11

Cievne ochorenia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 159 – 164

Cievne ochorenie, REH. Vol. 42(38), No. 4. 2005, s. 239-243

Cievny systém končatín, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58

CIHS, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94

Činnosť športová, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 58

Činnosť srdca, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170

Činnosť telesná, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 14

Cirkulácia pľúcna, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 25

Cirkulácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54

Cirkulačná adaptácia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

Citlivosť, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 44

Členkový kĺb, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 177-180

Človek starý, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 7

Človek starý, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 24

CMP, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 184-189

CMP, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242

CMP, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 50-53

CMP, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 54-58

CNS, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 6-10

Colchicin, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Colitis, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 94

Collesová zlomenina, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32

Continator, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 101-104

Coxa, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 137-139

Coxalgia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 81

Coxartróza, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 35 – 50

Coxartróza, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 86

Coxartróza, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 90-97

Coxartróza, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 23-24

Coxartróza, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 43-50

Coxartrózy a KL, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 89-95

Craniosakrálna terapia, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 38

CT vyšetrenie, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177

Cvičebná terapia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 183-189

Cvičebné hodiny, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 25-30

Cvičenia kardiovaskulárne, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 14

Cvičenia po fraktúrach, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 107-110

Cvičenia preventívne, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 80

Cvičenia telesné, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 1

Cvičenie a Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 61                                      

Cvičenie a relaxácia na lehátku, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 49 – 60

Cvičenie a IM, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 61

Cvičenie izometrické - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Cvičenie jógové antigravitačné - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Cvičenie na bicykli, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 236 – 244

Cvičenie podľa Roswithy Brunkowovej, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 97 – 124

Cvičenie tehotných, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40

Cvičenie telesné, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 1

Cvičenie u detí, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 21 – 24

Cvičenie v predstave, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 135-136

Cvičenie, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s 157 – 162

Cystická fibróza, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 1

Cystická fibróza, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 20 – 27

 


D

Ďalšie vzdelávanie, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 229-232

Ďalšie vzdelávanie, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Dávka energie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Dedičný základ, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Defektná mládež¸ REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 35-40

Deformity, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 170-175

Degeneračné zmeny chrupavky, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Degeneratívne poruchy, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 195-198

Degeneratívne zmeny, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Degeneratívny reumatizmus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Dehydratácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154

Dekubit, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 216-220

Dekubity, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 32-26

Delfín, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64

Denervácia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 144

Denervácia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64

Denervačný potenciál, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Depresia, REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Depresivita, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Dermabrázia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Dermatózy a sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s. 139

Derotačné ortézy, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 93

Desadaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Deti a záťažový test, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 35

Deti so zrakovým postihnutím, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 98-100

Detská mozgová obrna - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Detská mozgová obrna - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Detská mozgová obrna, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s 195 – 200

Detská mozgová obrna, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 3 – 6

Detská obezita, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 147-159

Detské úrazy, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 211-215

Detský denný rehabilitačný stacionár, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143

Detský vek, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 173-176

Detský vek, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 6-10

Detský vzorec chôdze, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 144 – 146

Diabetes mellitus, REH. SUPL. Vol. XII. No. 18. 1979, s. 5

Diabetes mellitus, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13

Diabetes, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 177

Diabetici, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 179-184

Diabetická angiopatia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208

Diabetická neuropatia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208

Diabetická noha, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208

Diabetická noha, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 2931

Diabetická noha, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 216-230

Diadinamické prúdy, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 35-43

Diadynamické prúdy, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 125-130

Diagnostické kritéria, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Diagnostika funkčná – RTG, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 197

Diagnostika logopedická - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Diagnostika porúch postury, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 195-206

Diagnostika pulzová, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 76

Diagnostika zralosti detského organizmu, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 131 – 141

Diagnostika, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 69-74

Diagnostika, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 131-134

Dialekticko-materialistická metóda, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173

Dialýza, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 76-89

Dialýza, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 153-158

Diastolická poddajnosť, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Diastotické inervaly, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Diatermia, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154

Diéta, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Diferenciácia, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113

Diferenciálna diagnostika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 34-41

Diferenciálna diagnostika, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13

Diflurex, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Difúzne choroby spojiva, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 165-167

Digitálna fotografia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 131-137

Dinamika krčnej chrbtice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 146 – 148

Diparetický syndróm ICP, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110

Dipsogénna stimulácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154

Disabilita, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 25 – 31

Disabilita, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 120 – 127

Disabilita, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 152-157

Disabilita, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 232-237

Disabilita, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 240-247

Disabilita, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 1 – 2.

Disaptaptibilita, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 28. 1984, s. 1

Disaptibilita, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75

Disfunkcia čelustných kĺbov, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 131-145

Diskogénna choroba, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 5-18

Diskogénne ochorenie chrbtice - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Diskogenne syndrómy, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 45-48

Diskopatie driekové, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 227-229

Diskopatie, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 141

Distorzia členka - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Dlahovanie extenzorových šliach ruky, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 207 – 218

Dlahovanie, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 13 – 21

Dlhodobá imobilizácia, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 15-24

Dlhodobý rehabilitačný program, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64

Dlhodobý stres, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Dlhodobý účinok, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 109-118

Dlholateččasti, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205

Dĺžka krokov, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

DMO – farmakoterapia, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 42

DMO – fyzikálna terapia, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 22

DMO – liečba prácou, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 47

DMO – metódy liečby, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 16

DMO – operácie, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 26

DMO – patofyziológia, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 5

DMO – pomôcky, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 33

DMO a epilepsia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210

DMO u batoliat, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 141-152

DMO v dospelosti, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 23 – 32

DMO, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 195 – 200, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 201 – 204, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 213 – 215, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 233 – 237, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247

DMO, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232, REH, Vol. 45. No. 1, 2008

DMO, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 25-32

DMO, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 43-51

DMO, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 85-90

DMO, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 151-159

DMO, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 164-167

DMO, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229

DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 1

DMO, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 200

DMO, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 36, 43

DMO, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177

DMO, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

DMO, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238

DMO, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

DMO, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 119-123

DMO, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 120-126

DMO, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 17 – 22

DMO, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.

DMO, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108

DMO, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 149 – 156

DMO, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 13-21

DMO, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 200-201

Dna, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 113-124

Dna, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 174-175

Doktorská revolúcia, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 194 – 195

Dokumentácia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179

Dolná končatina, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 215-225

Dolná končatina, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 111-113

Dolné končetiny - zaťaženie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97

Dominancia vzťahu, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 35-41

Dominancia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 193

Dominantná bolesť DK, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 19-20

Doplňujúce prostriedky, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 79-88

Dorzalgia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 94-105

Dotazníková akcia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171

Dôvera vzájomná, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187

Dráha akupunktúrna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 49

Dráždenie - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Druhá polovica života, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 40-43

Druhy osterosyntézy, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 173 – 181.

Druhy športov, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97

Držanie tela - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Držanie tela chybné, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 41-44

Držanie tela chybné, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 169-172

Držanie tela správna, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 45-54

Držanie tela vzpriamené, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 23. 1981, s. 135

Držanie tela, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 208-210

Držanie tela, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19

Držanie tela, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 207-216

Držanie trupu pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Držanie, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100

Duševné zdravie, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 67-70

Dych – vplyv na pohyb, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 1

Dych – vplyv na pohyb, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 23. 1981, s. 123

Dych, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 1

Dýchací systém, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 185-191

Dýchacia funkcia, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 104-106

Dýchacie pohyby bránice, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Dýchacie pohyby hrudníka, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Dýchacie pohyby, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33

Dýchacie poruchy, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 96, 106, 107

Dýchacie svaly, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108

Dýchanie bránicové, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10

Dýchanie metódy reedukácie , REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973, s. 24

Dýchanie rebrové, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10

Dýchanie, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 137-140

Dýchanie, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Dýchanie, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Dýchanie, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 136-138

Dychová dynamika hrudníka, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 75-82

Dychová rehabilitácia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 96-100

Dynamická norma, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12

Dynamická záťaž, REH., Vol. 15, No. 3,. 1982, s. 149 – 158

Dynamické parametre REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 195-207

Dynamika chrbtice - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Dynamika chrbtice, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 33-37

Dynamika krčnej chrbtice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 146 – 148

Dynamika srdca, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 65

Dynamizácia sedenia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139

Dynamometer, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 177-179

Dynamometrické testovanie, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212

Dysadaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Dysbalancia - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Dysbalancia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 95-101

Dysfágia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Dysfunkcia ľahká mozgová, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 21 – 24

Dysfunkcia velofaryngeálna, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Dysfunkcia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166.

Dysfunkcie kĺbu, REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

Dysmenorea, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 99

Dysplázia, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81

Dystónia neurovegetatívna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 75


E

Echokardiografia, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II

Echokardiografia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 179

Echokardiografia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 58

Edém, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 217-219

EEG nálezy, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210

Efektivita terapie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Efektívnosť učebných metód, REH. Vol. 14, No. 2. 1981, s. 109 - 115

Efektívnosť, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Ehlers-Danlosov syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 – 73

EKG – prevenčná analýza, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s.  II

EKG a koronárne ochorenia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 68

EKG ezofageálne, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 165

EKG telemetria, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 111

EKG, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 137-145

Ekonomiké aspekty, V 50-53

Ekosystém človeka, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Elektrická stimulácia, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 115-123

Elektroanalgézia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Elektroanalgézia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224

Elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Elektrogymnastika, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Elektroliečba - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Elektroliečba, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 55-59

Elektroliečba, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.

Elektroliečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Elektroliečba, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 198-201

Elektromagnetické impulzy, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.

Elektromyografia povrchová - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Elektromyografia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Elektromyografia, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87

Elektromyografia, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 231-239

Elektromyografické štúdiá, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 3 – 11

Elektroneurografia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 143 – 149

Elektronický šum, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.

Elektrostimulácia funkčná, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 184-189

Elektrostimulácia svalov, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 222-226

Elektrostimulácia, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 45 – 59

Elektrostimulácia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 202

Elektrostimulácia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 12

Elektrostimulácia, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 99

Elektrostimulácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Elektrostimulácia, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 – 23

Elektrostimulácia, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 248-252

Elektrostimulácia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148

Elektrostimulácia, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 11-15

Elektroterapia - komplikácie, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103

Elektroterapia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166 – 171

Elongácia DK, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s.

Elongácia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 159-167

Embólia, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 189-201

Embryonálny vývoj, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177

Emfyzém pľúcny, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

EMG biologická spätná väzba - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

EMG paravertebrálnych svalov, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 1

EMG, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 181

EMG, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 131

EMG, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 47-54

EMG, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48

Emocionalita, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232

Emočné poruchy, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76

Emočný šok, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Encefalopatia, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 75 – 83

Endokrinný efekt – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 58

Endokrinológia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 113, 115

Endoprotéza bedrového kĺba, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 90-93

Endoprotéza kolenného kĺbu, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 227-232

Endoprotéza totálna - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Endoprotéza totálna BK, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97

Endoprotéza, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 7-11

Endoprotéza, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205

Entezopatia, REH. SUPL. Vol. XII. No. 18. 1979, s. 42

Entezopatia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44

Enthesopathia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 187-190

Epicondylopathia humeri, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37

Epidemiológia osteoartrózy, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 195 – 201

Epidemiológia respiračných ochorení, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Epikondilitýda, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 85-91

Epikondylitida, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 228-229

Ergodiagnostika, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 74

Ergodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64

Ergodiagnostika, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 241-246

Ergometria v klinickej praxi, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 47 - 48

Ergometria, REH. SUPL. Vol. IX. No. 12. 1976, s. 1

Ergometria, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 142

Ergometria, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 176-191

Ergometria, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 703-109

Ergometrická záťaž, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 52, 56

Ergometrické hodnoty, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 26

Ergometrické vyšetrenie, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 131-134

Ergometrický tréning, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 5-10

Ergostáza, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 2019

Ergoterapia ruky, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 33-37

Ergoterapia využitie po operácii – REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Ergoterapia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163

Ergoterapia, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 63

Ergoterapia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 74

Ergoterapia, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Ergoterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210

Ergoterapia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40

Ergoterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 94-102

Ergoterapia, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 56-59

Ergoterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209 – 219

Ergoterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Ergoterapia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80

Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179

Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229

Ergoterapia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 27-32

Etafenón-HCI, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76

Etické kompetencie, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 176-183

Etiológia a patogenéza obezity, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 97-101

Etiológia a patogenéza tbc, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 110-116

Etiológia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Etiopatogenéza, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 46-53

Etiopatogenéza, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13

Evaluácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110

Evaluácia, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 64

Evaluácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 26-29

Evaluácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 48-52

Evaluácia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80

Evaluácia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199

Evaluácia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 6-10

Evalučné metódy, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151

Expektorácia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Experimentálne podnety, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Expertné systémy v rehabilitácii, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 193 - 194

Extenzia v bedrovom kĺbe, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Externá kompresia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137 – 142


F

Facetový syndróm, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 139-142

Facialis, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 118 – 120

Facialis, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 79-88

Facialis, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 171-181

Facialis, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 101-105

Facilitácia elektroterapeutická, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 128

Facilitácia inspiračná, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 28, 67

Facilitácia, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 83-88

Facilitačné mechanizmy, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94

Facilitačné metodiky, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Facilitačné postupy, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64

Fagocytárna aktivita po IM, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 117

Faktory psychické po IM, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 18

Fantomové bolesti, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 143-150

Farebný atlas fyziológie, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 195 -189

Farmakologický dipyridamolový test, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Farmakorehabilitácia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 1 - 2

Farmakoterapia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182

Farmakoterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 2. 1971, s. 103-112

Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 167-175

Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 231-239

Fáza chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Fáza dostupu, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Fáza kúpeľnej liečby, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Fáza sauny, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37

Fáza vykračovania, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Fázy pohybovej liečby, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s.66 – 72

Femoropatellárny kĺb, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43

Fenomén uvolnenia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 152 – 156

Fibrilácia myokardu, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 125

Fibrilácia predsiení, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II

Fibrilácia, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 114

Fibrinolytická aktivita, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972,

Fibromyalgický syndróm, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s.131-136

Fibromyalgický syndróm, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 102-105

Fibróza cystická, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 1

Fibróza, REH. Vol. No. 1, 2008

Fínska sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 17

Fitlopta, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 147-153

Fitnes parametre, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 22 – 27

Fitness, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 190

Fizioterapia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 38-42

Flebotrombóza - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Flekčná blokáda, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148

Flexi-bar, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 161-166

Flexory ruky, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163

Flozofia marxistická, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 147-152

Fonológia, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20

Formulare, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 71-78

Fototerapia biolaserom, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 85

Fototerapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 106-107

fototerapia, význam pre rehabilitáciu .- REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Fraktúra členku, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 105

Fraktúra koxy, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 87-88

Fraktúra koxy, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 19

Fraktúra luxačná - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Fraktúry dens axis, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 113-117

Frankelove cvičenia, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 209-210

František Picek 70-tiny, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 120 – 121

Frenický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189

Frenický syndróm, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 145-147

Frustácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Funkcia kardiovaskulárna, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 1

Funkcia kardiovaskulárna, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 1

Funkcia pľúc, REH. SUPL. Vol. IX. No. 12. 1976, s. 7

Funkcia pľúc, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 57

Funkcia pohybová, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 7

Funkcia sanatória, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 233 – 237

Funkcia srdca, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Funkcie lopatky, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 87-92

Funkčná a kondičná terapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229

Funkčná diagnostika, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 3-5

Funkčná elektrodiagnostika, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 57 – 162

Funkčná elektrodiagnostika, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Funkčná elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 – 23

Funkčná elektrostimulácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Funkčná elektrostimulácia, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184

Funkčná kapacita, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-199

Funkčná klasifikácia NYHA, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224

Funkčná patológia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s.  1

Funkčná patológia, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205

Funkčná porucha bránice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189

Funkčná porucha, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 211-212

Funkčná porucha, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 17-20

Funkčná porucha, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 107-110

Funkčná porucha, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229

Funkčná porucha, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s.

Funkčná rehabilitácia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107

Funkčná RTG, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 214

Funkčná schopnosť ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 12-29

Funkčná sebestačnosť, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75

Funkčná spôsobilosť ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 68-101

Funkčné bolestivé stavy, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94

Funkčné geriatrické vyšetrenie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 97-102

Funkčné integrity segmentov, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 37-41

Funkčné obnovy, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 15-24

Funkčné poruch, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 39-42

Funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 237 – 243

Funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19

Funkčné poruchy GIT - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Funkčné poruchy, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 69

Funkčné poruchy, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 6-9

Funkčné poruchy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Funkčné poruchy, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 135-154.

Funkčné reťazce, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 146-147

Funkčné svalové poruchy, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216

Funkčné testy, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105

Funkčné testy, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 3-10

Funkčné testy, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106

Funkčné vyšetrenie pacienta, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 225-228

Funkčné vyšetrenie, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 155-163

Funkčné zaťaženie, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 110-111

Funkčné zdravie, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64

Funkčný potenciál, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63

Funkčný prístup, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 107

Funkčný sadrový obväz, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 203 – 214

Funkčný výsledok, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Fylogenetické súvislosti, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 82-88

Fylogenéza, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87

Fylozofické zovšeobenenie, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173

Fytioterapia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46

Fyzická a duševná aktivita, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171

Fyzická aktivita a tbc, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Fyzická záťaž, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 177

Fyzické cvičenie a tlak, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 28

Fyzické požiadavky, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 25-27

Fyzické zaťaženie, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16

Fyzický tréning, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 159 – 164.

Fyzický tréning, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 25-27

Fyzický tréning, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 3-14

Fyzikálna liečba, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 37 – 48

Fyzikálna liečba, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 25-29

Fyzikálna liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166

Fyzikálna liečba, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83

Fyzikálna liečba, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46

Fyzikálna medicína, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224

Fyzikálna medicína, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 140.

Fyzikálna terapia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58

Fyzikálna terapia, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37

Fyzikálna terapia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 40-41

Fyzikálne procedúry, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 20 – 25

Fyzikálne základy tomografie, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 53-54

Fyzikální terapie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92

Fyzilálna medicína, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 33 – 36

Fyziológia chôdze, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64

Fyziológia dýchania, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64

Fyziológia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 126

Fyziológia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85

Fyziologické základy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 99-103


G

Galvanoterapia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Gastrointestinálny trakt - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Generátor impulzov, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160

Geriatria a rehabilitácia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 193 – 194.

Geriatria, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 220

Geriatria, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 37

Geriatria, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 24

Geriatria, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 91 – 100

Geriatria, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 25-30

Geriatria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 103 – 106

Geriatria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93

Geriatria, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 76.

Geriatria, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 51-52

Geriatria, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 65-66

Geriatria, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 79-89

Geriatria, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 41-45

Geriatrický pacient, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 106-107

Geriatrický pacienti, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 45 – 49.

Geriatrický vek, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210

Gerontologický program, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Gerontopsychiatria, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147 – 151

Gerontopsychológia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143

Gluteálna bolesť, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Glykosaminoglykány, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 67-72

Goniometria, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 150-157

Goniometria, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 31-36

Gravitácia, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 195-206

Gymnastika dýchacia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Gymnastika liečebná - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Gymnastika, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 25-39

Gynekológia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 29-42

Gynekológia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10, REH.

Gynekologická problematika, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 19-26

Gynekologické poruchy, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 121


H

Hallux rigidus, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169

Haloterapia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Handicap, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 124

Handicap, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 14

Handicap, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 28. 1984, s. 1

Handicap, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 58

Handicap, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 86

Handicap, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75

Handicap, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 56-59

Handicap, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 77-80

Hemiparetická forma DMO, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177

Hemiparetický syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118

Hemiparetik, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 95-110

Hemiparéza spastická, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 27-34

Hemiparéza, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 32 – 37

Hemiparéza, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 46, 104

Hemiparéza, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 218-221

Hemiparéza, REH. VOL. 40(36), No. 2. 2003, s. 77-79

Hemiparéza, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 20-22

Hemiparéza, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 235-236

Hemiparéza, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 121-124

Hemiparéza, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 131-135

Hemiplégia, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 39-40

Hemiplégia, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 33

Hemiplégia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 167, 236

Hemiplégia, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 83-88

Hemiplégia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 84-87

Hemisféra pravá mozgová, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Hemisféra, REH. Vol. No. 1, 2008

Hemodializačné odd., REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 111-114

Hemodynamika mozgu, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31

Hemofília, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 27-33

Hemofilická artropatia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201

Hemoglobin, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34

Hermeneutika, REH. Vol. 35, No. 2. 2002, s. 67-69

Hernia disci intervertebralis, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 195-198

Herpes zoster, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 77 – 86.

hHlboký stabilizačný systém, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 103-108

HIL terapia, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56 – 60

Hiporehabilitácia, REH. Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 94-105

Hipoterapia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Hipoterapia v rehabilitácii, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 131

Hipoterapia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 206 – 207

Hipoterapia, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 109-114

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 67-73

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 77-79

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 80-84

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 87-91

Hipoterapia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 139-149

Hipoterapia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 156-159

Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 150-153

Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 155-159

Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 165-169

Hipoterapia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 182-183

Hipoterapia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 206-207

Hipoterapia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 34-37

Hipoterapia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 206 – 207

Hippoterapia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 128

Hippoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 99-105

Hippoterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 106-110

Hippoterapia, REH. Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 120-125

Hippoterapia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151

História školenia Vojtovej metódy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 121-123

História, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199

História, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Historický materializmus, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Historický prehľad, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212

Hľadanie validity, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 172 – 174

Hlas - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Hlas - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Hlavové kĺby novorodencov, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 53

Hlavové kĺby, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 148-149

Hlboký stabilizačný systém, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 27-37

Hlboký stabilizačný systém, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 195-199

Hodnotenie AH, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166

Hodnotenie funkčné, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 37

Hodnotenie funkčného stavu, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 35 – 50

Hodnotenie funkčného stavu, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 219-223

Hodnotenie pohybovej sústavy, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 1

Hodnotenie, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131 – 137

Hojenie fraktúr, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 3-6

Hojenie kosti, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 119-125

Hojenie operačnej rany a kosti, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 114-122

Hojenie, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84

Holter v saune, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 83

Homeopatia, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 204

Homeostáza, REH. Vol. 25, No. 1. 1991, s. 2 - 19

Homolaterálna končatina, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Hormóny, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 77 – 88

Horná končatina, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 218-221

Horná končatina, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199

Hospodárenie materiálom, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 217-223

Hra a hračky u DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 54

Hra, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 107 – 112

Hra, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 186-190

Hrudná chrbtica, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 73-78

Hrudník, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

HSS, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 3-6

Hudba a spev pri DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 59

Hudba využitie v medicíne, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Hudba, vzťah dieťaťa, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Humor, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85

Hyalgan, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227

Hybná činnosť, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100

Hydrokinezioterapia v gravidite, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 238-245

Hydrokinezioterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 120-125

Hydrokinezioterapia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 155-163

Hydrokinezioterapia, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 225

Hydrokineziterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 135 – 141

Hydrokineziterapia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 117-120

Hydroterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Hydroterapia, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 203-206

Hydrtokinezioterapia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 90-94

Hygiena duševná, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Hygiena hlasová - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Hygiena sociálna, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Hypercholesterolémia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Hyperemézis gravidárum, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 92

Hyperémia, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 55-59

Hyperkinetický cirkulačný syndróm, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76

Hyperkitóza, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 14

Hyperlipidémia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

Hyperlipoproteinémia, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 28

Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182

Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

Hyperlordóza drieková, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 25

Hyperlordóza krčná, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 28

Hyperlordóza, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 14

Hypermobilita, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85

Hypermobilný syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 - 73

Hypertemálne procedúry, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 208-216

Hypertenzia – ergometria, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 36

Hypertenzia – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 62

Hypertenzia a cvičenie, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 35

Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 90

Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 44, 45, 54

Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 25

Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 41

Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 112, 119, 125, 127

Hypertenzia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 24

Hypertenzia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 58-59

Hypertenzia, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s.157-159

Hypertenzia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 143-146

Hypertenzívna choroba, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Hypertenzívna choroba, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 31

Hypertenzívna choroba, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 203-208

Hypertenzné choroby, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18

Hypertermálne prostredie, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Hypertermia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78

Hypertermický kúpeľ, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140

Hypertermický kúpeľ, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 135-141

Hypertermná procedúra, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 35-47

Hypertermné procedúry, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253

Hypertonus spastický – znižovanie, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 79

Hypertonus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 218-219

Hypertriglyceridémie, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Hyperurikémia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 248

Hypobária, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 28

Hypobária, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 173

Hypokinetický syndróm, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Hypokinéza, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210

Hypokinézia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 159 – 162

Hypoplázia DK, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Hypotenzia, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 90

Hypotermný kúpeľ, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 43-44

Hypotónia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 7 – 12

Hypotonický syndróm, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28

Hypotonický syndróm, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 3 – 6.

Hypoventilačné stavy, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233

Hypoventilačné stavy, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233

Hystéria, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 79

 

CH

Charakteristika chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Charakteristika, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110

Chirurgia hrudná, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10

Chirurgia ruky, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163

Chirurgia ruky, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 110

Chirurgia srdca, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 1

Chirurgia srdca, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 26

Chirurgia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 216-220

Chirurgia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 175-178

Chirurgia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 23-27

Chirurgia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 2

Chirurgia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 209-217

Chirurgicá liečba, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Chirurgická liečba, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87

Chirurgické procedúry, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208

Chirurgický pacient, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 72-79

Chlad, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22

Chlopňa umelá, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 208

Chlopňová vada, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 39

Chlorid sodný, REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Chlormezazon, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 143-147

Chodník pohyblivý u DMO, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 69

Chôdza – ICHS, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 88

Chôdza - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Chôdza – tréning, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 74

Chôdza bipedálna - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Chôdza ľudská, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64

Chôdza o barlách, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206

Chôdza s palicami, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 32-40

Chôdza tvrdá, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 56-59

Chôdza z hľadiska dynamiky, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Chôdza, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229

Chôdza, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s.91

Chôdza, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 195-207

Chôdza, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 131-140

Chôdza, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 67-78

Chôdza, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90

Chôdza, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 89-95

Chôdza, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 159 – 164.

Chôdza, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 86-95

Chôdza, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 201-206

Cholesterol, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 61

Cholesterol, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s.  51

Chondopathia, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88 – 94

Chondrálny defekt, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 48-51

Chondrocyty, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 69 – 72

Chondropatia patelly, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43

Choroba Charcot-Marie Tooth, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 180-182

Choroba ischemická, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 181

Choroba kardiovaskulárna, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 188

Choroba Perthesova - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Choroba pľúc, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108

Choroby kardiovaskulárne, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 9

Choroby na zemi, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 112

Choroby pohybového aparátu, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105

Choroby respiračné, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Choroby reumatické, porovnanie – REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Choroby srdcové – klasifikácia, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s.63

Chrbrtica, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 168 – 175

Chrbtica – vývoj, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 9

Chrbtica a panva, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 200 – 204

Chrbtica a statika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 27-28

Chrbtica drieková, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 222-226

Chrbtica hrudná - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Chrbtica krčná – RTG, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 198

Chrbtica krčná, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 130

Chrbtica krčná, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 181

Chrbtica krčná, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, p.135-154.

Chrbtica McKenzieho technika – REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Chrbtica, 3D, UZ, topometria, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 195-201

Chrbtica, chyby, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 142-150

Chrbtica, diagnostika porúch, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 11-18

Chrbtica, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Chrbtica, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 131 – 137

Chrbtica, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219

Chrbtica, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 25-29

Chrbtica, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 150-153

Chrbtica, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 17-19

Chrbtica, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49

Chrbtica, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 26-27

Chrbtica, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 109-120.

Chrbtica, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 98-102

Chronaxia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148

Chronicita, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93

Chronická bolesť chrbtice, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 219-220

Chronická bolesť, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52

Chronická bolesť, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 139-143

Chronická bolesť, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Chronická koronálna choroba, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 195 – 204

Chronická obstrukčná choroba, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Chronická polyartritída, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154

Chronická venózna insuficiencia, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 37 – 48

Chronické choroby, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 67 – 69

Chronické choroby, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 129-130

Chronické ochorenie, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252

Chronické pľúcne ochorenia, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 17-24

Chronické pneumopatie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92

Chybné držanie tela, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 81 – 89

Chybné držanie tela, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102


I

I/t krivky, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

ICHDK, REH, Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13

ICHS a rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 109

ICHS, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 77

ICHS, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 112

ICHS, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 145, 198, 210, 226

ICHS, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 64, 97

ICHS, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 31

ICHS, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 155-163

Ideálna chôdza, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Ideologická výchova, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 49-54

Idiopatická skolióza, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230

ILF 55 výročie, REH, Vol. 45, No. 2, 2008

Iliosakrálna blokáda, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 165

IM a rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 113

IM a psychologické testy, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 119

Immobilita, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 109 – 115

Immunoglobulíny – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 100

Imobilizačný syndróm, REH, Vol. 12, No. 3. 1979, s. 153-158

Imobilizačný syndróm, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Implantabilný stimulačný systém, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 239 – 242

Implantácia TEP bedrového kĺbu, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55

Implantácia umelej chlopne, REH, Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171

Implantácie TEP, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Implantát medzistavcovej platničky, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 36-39

Impotencia u pacientov s paraplégiou, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 157

Impulzoterapia, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103

Impulzoterapia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Impulzoterapia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Imunobiologické procesy, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146

Inadekvátnosť - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Index perfúzny - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Indikácie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Indikácie, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205

Indikátory, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 238-248

Individuálna rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160

Individuálny prístup, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64

Indukcia priestorová a časová, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148

Inermeningeálna fibróza, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 230-232

Infaltilná cerebrálna paréza, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 90-94

Infantilná cerebrálna paréza, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 156-159

Infantilná cerebrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72

Infarkt a sex, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 121

Infarkt myokardu – ergom., REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s.  62, 66, 68-85

Infarkt myokardu – perióda po IM, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 116

Infarkt myokardu – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 56

Infarkt myokardu – včasná mobilizácia, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s.  61

Infarkt myokardu REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s.  46, 67, 116, 119

Infarkt myokardu, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Infarkt myokardu, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 163-168

Infarkt myokardu, REH, Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 120-125

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 11

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 51

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 30

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 46, 67, 119

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 16-88

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 125

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 170, 182, 213

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 81

Infarkt myokardu, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 89, 91, 94, 98, 103, 106, 108,

Infarkt myokardu, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 5-10, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 215 – 222, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 217-220, REH. Vol. 13, No. 2. 1980, s. 93 – 102, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 131 – 136, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 141 – 150, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 15-20., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 153-158, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 3-14, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 67-71, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 131-134, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 135-146, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 221-227, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s.81-87, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 103-107, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 117-124, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 133-142, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 67-72, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 73-78, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 79-84, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 143-152, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 203-214

Infekcia HIV, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 250-252

Infekčné ochorenie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 121-124

Informačná analýza prostredia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9

Informovanosť o zdravotnom stave, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187

Infračervená termografia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 119-123

Inhalačná liečba, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Inhalačná liečba, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 25

Inhalačná liečba, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42

Inhalačný ultrazvukový prístroj, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 211 – 215

Inhalované látky, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42

Inhibična poloha, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238

Inklinometer, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 168 – 175
Intervenčné programy, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 3 – 10

Inkompetencia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Inkontinencia moča, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 225-227

Inkontinencia moča, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48

Inkontinencia žien, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 101-104

Inkontinencia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 231-234

Inkoordinácia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37

Instabilita pleca, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 13-17

Instabilná plošina, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230

Insuficiencia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Insuficiencia respiračná, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Integrácia, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 232-237

Integrita osobnosti, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158

Interferenčné prúdy, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Interferenčné prúdy, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 41-47

Internalita, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147 – 151

Interné choroby, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 69-74

Interprofesijná rehabilitácia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 176-191

Intraabdominálny tlak, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.

Intraartikulárna liečba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227

Intraartikulárne zlomeniny, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 207-211

Intratorakálny tlak, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.

Invalidi, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 1-2

Invalidita, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 1 – 2.

Invalidita, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11

Involúcia funkcií, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92

Ionoforéza, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

IR žiarenie, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 243-250

Iritabilita, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Ischemická choroba DK, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 157 – 162

Ischemická choroba DK, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91

Ischemická choroba srdca, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970

Ischemická choroba srdca, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 35

Ischemická choroba srdca, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 109

Ischemická choroba srdca, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s.  51, 105

Ischemická choroba srdca, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 215 – 222

Ischemická choroba srdca, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 39-42

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 103-109

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 60

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 149 – 158

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 43-57, Vol. 4. No. 2. 1971, s. 67-69

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 11-20, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 137-145

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160

Ischemická kaskáda, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Ischialgia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Izokinetický dynamometer, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 80-86

Izokinetika, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 3-9

Izometrická kontrakcia svalu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148

Izometrická záťaž, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 149 – 158

Izometrické kontrakcie, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Izometrické kontrakcie, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 143-152

Izometrický záťažový test, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 195-202

Izotonická kontrakcia svalu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148


J

Jazva, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Jazvy, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 1750-175

Jednoduchá a dvojitá opora, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Jednostranný postoj, REH. 45, Vol. No. 3, 2008

Jednotka cvičebná po operácii srdca, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 49

Jednotka motorická, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 8

Joga, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 43

Jóga, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 139 – 134, Vol 46, No 4., 2009, p. 228-236

Jóga, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 182-186

Jóga, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236

Joginská technika, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238

Jointplai, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 104

Jump. sign. liečba, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22


K

Kabat, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247 – 252

Kabat, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Kačacia chôdza, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Kalendárny vek, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84

Kanisterapia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Kanisterapia, detská mozgová obrna – REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Kapacita diskriminácia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93

Karcinóm prsníka, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Kardiak, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 128

Kardiológia – rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 5

Kardiológia preventívna, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 4

Kardiológia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Kardiomyopatia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 212

Kardiopatia v tehotenstve, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40

Kardiopatogénna diéta, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Kardiorespiračná zdatnosť, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 158

Kardiostimulačný test, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II

Kardiostimulátor, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 141

Kardiostimulátor, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 66 - 72

Kardiovaskulárna operácia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 96-100

Kardiovaskulárna rehabilitácia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 131 – 136

Kardiovaskulárne choroby – prevencia, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 95

Kardiovaskulárne choroby – sauna, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 92

Kardiovaskulárne choroby, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 219

Kardiovaskulárne cvičenia, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 1

Kardiovaskulárne cvičenia, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 30. 1985, s. 1

Kardiovaskulárne ochorenie, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 - 134

Kardiovaskulárne ochorenie, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 120-125

Kardiovaskulárne ochorenie, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 55

Kardiovaskulárne operácie, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 31-40

Kardiovaskulárny aparát, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 48

Kardiovaskulárny efekt, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 236 – 244

Kardiovaskulárny systém, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 187 – 191

Kardiovaskulárny systém, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 23

Kardiovaskulárny systém, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29-34

Karentovaná publikácia, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 2

Kašeľ asistovaný, REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Katecholamíny, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 112

Katecholamíny, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169

Katedra rehab. pracovníkov, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 113 – 123

Kategória handicapov, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 177 – 180

Katerizácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 55-57

Kazuistika, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206

Kazuistika, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 225-232

Kazuistika, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.

Kazuistika, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108

Kazuistika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 25

KENS a TENS, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83

Kinematická analýza, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95 – 102

Kinematická analýza, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 59-101

Kinematika, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 131-140

Kinesiologické aspekty, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Kinetika LS, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 21

Kinetika stavcov, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 11

Kinetika, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 195-207

Kineziolágia, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64

Kineziológia funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Kineziológia panvy, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41

Kineziológia, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Kineziológia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 106-110

Kineziológia, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 158-162

Kineziológia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19

Kineziológia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Kineziologický obsah pohybovej poruchy, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 131-135

Kineziologický rozbor, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46

Kineziologický rozbor, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 235-240

Kineziologický rozvoj, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 13

Kinezioterapia, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 60 – 63

Kinezioterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91

Kinezioterapia, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 101-104

Kinezioterapia, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 222-226

Kineziterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Klasická elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 - 23

Klasická masáž, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 187-189

Klasická masáž, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 217-223

Klasická masáž, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 247-249

Klasifikácia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Klasifikácia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Klasifikácia chorôb, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 28. 1984, s. 1

Klasifikácia paraplegikov, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 75 – 86

Klasifikácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179

Klaudikačná vzdialenosť, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 79

Kĺb bedrový - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Kĺb bedrový, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 75-78

Kĺb bedrový, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 177-180

Kĺb bedrový, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 121-123

Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 26-34

Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 90-93

Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97

Kĺb členkový - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Kĺb členkový, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 11-17

Kĺb kolenný - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Kĺb kolenný, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 18

Kĺb plecový - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Kĺb sakroiliakálny, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 86

Kĺb, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 154

Kĺb, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49

Kĺbna blokáda - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Kĺbová bolesť, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Kĺbová diskopatia, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 107-115

Kĺbová pohyblivosť, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 219 – 231

Kĺbová pohyblivosť, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 137 – 139

Kĺby hlavové, REH. Vol. 41, No. 1. 2004, s. 23-25

Kĺby intervertebrálne, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 39

Kĺby sakroiliakálne – REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Kĺby, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 150-157

Klenba nohy, REH., Vol. 4. No. 2. 1971, s. 77-92

Klinická liečba, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85

Klinické aspekty rehabilitácie, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 11-20

Klinické formy, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Klinické príznaky a vyšetr. metódy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87

Klinické príznaky, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12

Klinický obraz, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 17-20

Klinický obraz, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.

Klinika REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108

Klinika, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112

Klonus, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 60

Kmeňové bunky, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 69 – 72

Kmit R, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s.  52, 56

Koadaptácia, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 38

Koaguácia, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972, s. 7

Kognitívna funkcia, 147 – 151

Kognitívne funkcie, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 116 – 119

Kognitívne pole, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168

Kognitívne školenie, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 169-174

Kognitývna blízkosť, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 180 – 182

Kojenci s mozgovou obrnou, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 105-111

Kokcygeálny spasmus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 226-228

Kolaterálna cirkulácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91

Kolaterály, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 14

Kolenná endoprotéza, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 172 – 174

Kolenné náhrady, REH. VOL. 40(36), No. 2. 2003, s. 131-142

Kolenný kĺb, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88 – 94

Kolenný kĺb, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 203 – 214, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 25-28

Kolenný kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 99-105, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 212-216

Kolenný kĺb, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 187-191, REH, Vol. 45. No. 1, 2008

Kolenný kĺb, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 80-86

Kolenný kĺb, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 112-118

Kolenný kĺb, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 201-207

Kolenný kĺb, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177

Koleno, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95 – 102

Koleno, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247 – 252

Koleno, REH. Vol. 33, No. 1. 200, s. 25-28

Koleno, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 8-11

Koleno, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 95-101

Koleno, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 205-213

Koleno, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 209-216

Koleno, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50

Koleno, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 95-100

Koleno, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 105-109

Kóma, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 106 – 117

Kóma, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 106-117

Kombinované chyby, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 195-197

Kompartmenty tela, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54

Kompenzácia funkcií, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206

Kompenzačné špeciálne pomôcky, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 235-239

Kompetencia komunikačná - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Komplexná aktivácia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 205-210

Komplexná kúpelná liečba, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 225-232

Komplexná liečba, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182

Komplexná liečba, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 34-40

Komplexná liečebná starostlivosť, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Komplexná liečebná starostlivosť, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40

Komplexná rehabiliačná liečba, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 72-75

Komplexná rehabilitácia v modernej geriatrii, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 153 – 158.

Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158

Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11

Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 169-174

Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 103-107

Komplexná rehabiltačná liečba, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 30-33

Komplexná starostlivosť, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 195 – 200

Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85

Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 998

Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 104-105

Komplexné reh. prog., REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 1 – 2

Komplexný rehabilitačný prístup, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Komplexný rehabilitačný program, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75

Komplexný rehabilitačný program, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 210 – 227

Komplikácie po amputáciách, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 34

Komplikácie, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Komplikácie, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211

Komunikácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 201-

Komunistická výchova, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 27-29

Koncepcia nervového systému, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 78-81

Koncepcia odboru FBLR, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 68-72

Kondícia koronárnych pacientov, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 21-31

Kondičné cvičenie, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 163

Kondičné cvičenie, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102

Kondičný tréning, REH. SUPL. Vol. XII. No. 18. 1979, s. 5

Kongres, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 132-136

Konštitúcia - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Kontraindikácie, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 155-159

Kontraindikácie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Kontrakrúra lakťová - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Kontraktilita srdca, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973, s. 65

Kontraktilita, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 – 19

Kontraktilita, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Kontraktúra Dupuyetrénova, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 103

Kontraktúry pri amputáciách, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 32

Kontraktúry, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Kontraktúry, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 170-175

Kontrola dýchania, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 89-99

Kontrola motorická, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 24

Konzervatívna liečba, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 7 – 12

Konzistentnosť, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201

Kooperácia v tíme, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184

Koordinácia činnosti srdca a mozgu, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 95 – 102

Koordinácia pohybová, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 39

Koordinácia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25

Koordinačno-dinamická liečba, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 152-155

Koordinovaný pohyb, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 214-216

Koordinovaný pohyb, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 106-108

Korekcia deformity, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 159-167

Korelácia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 170-182

Koreňové cysty, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 35-38

Koronálna choroba, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42

Koronárna choroba, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 3-10

Koronárna srdcová chirurgia, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 9

Koronárna srdcová choroba, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Koronárne artérie – cvičenia u psov, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 97

Koronárne artérie – tlak, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 99

Koronárne ochorenie srdca, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Kortikoidy, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64

Kortikoidy, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 101 – 107

Korzet Milwaukee, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 91

Kosť vretenná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Kosti, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 235-239

Kostná denzita, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 241-244

Kostná dreň, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 3-6

Kostohoj - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Kostrč a bolesti, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 13-20

Kostrč, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 23-29

Koxartróza, bedrový kĺb, REH, Vol. 45, No. 4, 2008

Koxartróza, REH, Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Koxartróza, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55

Koxartróza, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 73

Koxartróza, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 9-12

Kožné reflexy, REH, Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205

Kožné reflexy, REH, Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

Kožné reflexy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148

Kožné vedenie, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s.139

Kožné zmeny, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180

Kožný odpor, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 146-147

Kraino-cervikálna trauma, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 47-50

Kraniocerebrálna trauma, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 150-155

Kraniocerebrálne poranenie, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Kraniocerebrálne poranenie, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 54-58

Kranioserebrálne poškodenia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 93-95

Krátke vlny, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Krátkolateččasti, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205

Krčná chrbtica, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34

Krčná chrbtica, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 6-9

Krčná chrbtica, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144

Krčná chrbtica, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87

Krčná chrbtica, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 95-99

Kŕčové žily DK, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 67-72

Kreakintináza, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 222-226

Kremík, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 67-74

Kritérium funkčné pri rehabilitácii, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 21

Kritérium hemodynamické pri rehabilitácii, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 12

Kritérium klinické pri rehabilitácii, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 17

Kritické stavy v kardiológii, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 102

Kriticky chorý, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s.208 – 214

Krivka I/t, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 12

Kríza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Krokomer, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 67-78

Krvný obeh, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 82

Krvný tlak, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 9

Krvný tlak, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 184-186

Krvný tlak, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170

Kryogélové vrecúška, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 217-231

Kryomyorelaxácia, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22

Kryoterapia lokálna, REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Kryoterapia, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Kryoterapia, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 125              

Kryoterapia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 241-245

Kryoterapia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 174-175

Kryoterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83

Kryoterapia, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Kúpeľ, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37

Kúpele, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 84

Kúpele, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 55-57

Kúpeľná liečba po IM, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 124

Kúpeľná liečba po IM, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 124, II

Kúpeľná liečba REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 17 – 23.

Kúpeľná liečba, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253

Kúpeľná liečba, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55

Kúpeľná liečba, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 247

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 27 – 30

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 67 - 78

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 58-59

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 139-149

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131-137

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209-219

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 30-33

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 170-173

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 35-47

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 31-40

Kúpeľná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167-173

Kúpeľníctvo, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199

Kutzkého škála, REH, Vol. 34, No. 4. 2001, s. 199-203

Kvalita lokomócie, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72
Kvalita
života, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s.238-248

Kvalita starostlivosti, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s. 238-248

Kvalita života, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 25-35

Kvalita života, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7-10

Kvalita života, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 110-125

Kvalita života, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 72-79

Kvalita života, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 152-157

Kvalita života, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 7-11

Kvalita života, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-198
Kvalita
života, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Kýpeť, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 31

Kyselina hyaluronová, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227

Kyselina mliečna, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 52

Kyslíková spotreba, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34


L

Labilná plocha, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 217-219

Ľadová voda, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 26. 1983, s. 38

Laesio plexus lumbalis, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 46-53

Laesto nervi mediani, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.159 – 165

Ľahká mozg. obrna, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 173 – 177

Ľahká mozgová dysfunkcia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 131 – 141

Lakeť REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 205-210

Lakťový kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 84-88

Lakťový kĺb, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 145-154

Lampa bioptronová – REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Larvovaná instabilita, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50

Laser, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 228-229

Laser, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56-60

Laser, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 143-149

Laseroanalgézia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 91-92

Laseroterapia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Laseroterapia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Laseroterapia (LLLT), REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Laseroterapia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210

Laseroterapia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

Laseroterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 113-119

Laseroterapia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 91-92

Laseroterapia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 187-190

Laseugueov manéver, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115

Lateralita, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Látková premena, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 233-240

Legislatíva, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92

Lézia LCA, REH, Vol. 33, No. 1. 2000, s. 16-24

Lézia miechová, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 94

Lézia ruky, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 221-224

Liečba biofeedbackom, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242

Liečba bolesti, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 130-134

Liečba CPAP maskou, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233

Liečba defektov DK, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 80-89

Liečba dny, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Liečba fyzikálna, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Liečba hudbou, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 93-95

Liečba inhalačná, REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Liečba jaziev, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206-212

Liečba kúpeľná po IM, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 18

Liečba kúpeľná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Liečba kúpeľná, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 73

Liečba kyslíkom, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Liečba osteoporózy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 123

Liečba pohybom, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171

Liečba prácou, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25

Liečba prácou, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171

Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 229-232

Liečba prácou, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32

Liečba preventívna pri ICHS, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 29

Liečba teplom, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 100-102

Liečba teplom, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99

Liečba zamestnaním, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 77-80

Liečba, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204

Liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Liečba, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180

Liečba, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211

Liečbou pohybová, REH., Vol. 46, No. 1., 2009, s. 35-47

Liečby saunou, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 196-199

Liečebňa dlhodobo chorých, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 91 – 100

Liečebná komunita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Liečebná REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 3-8

Liečebná REH., REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188

Liečebná rehabilitácia, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 – 134

Liečebná rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 67-70

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 187-189

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 217-223

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 29-35

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 133-144

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 145-154

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 195-203

Liečebná stimulácia mozočka, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 13 – 16

Liečebná stimulácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 201 – 204

Liečebná telesná výchova a šport, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s.. 147-152

Liečebná telesná výchova, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Liečebná telesná výchova, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 1

Liečebná telesná výchova, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 45

Liečebná telesná výchova, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 209-216

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 215-221

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 89-97

Liečebná telovýchova u obezity, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 101-108

Liečebný sport v ortopédii, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 70

Liečebný šport, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102

Liečenie Sudeckovho syndrómu, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 246

Liečenie zlomeniny, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 44 – 45

Ligamentá – insufficiencia, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 189

Ligamentá, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 182

Ligamnetum crutiatum anterior, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 181-184

Limbický systém, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 165

Lingvistický prístup, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20

Lipidy sérové, REH. SUPL. Vol. III. No. 1. 1970, s. 12

Lipidy, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

Lipoproteiny, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

LMD u dospelých, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52

Logopédia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 184-189

Logopédia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77

Logopedická starostlivosť, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210

Logopedické nálezy, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 213 – 215

Logopedický obraz, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 173 – 177

Lokálna terapia chladom, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s.217-231

Lokomócia - REH, Vol. 44, No. 1 a 3, 2007
Lokomócia plavecká - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Lokomócia reflexná, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 138-144

Lokomočné orgány, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 7-12

Lopatka, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 226

Lopta cvičenie, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Low back pain, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152

LTV cystickej fibrózy, REH. SUPL. Vol. XI. No. 16. 1978, s. 30

LTV po IM, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 216

Ľudské telo, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12

Ľudské telo, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 34-36

Ľudský pohyb, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 83-87

Lukostreľba, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 100-103

Lumbago, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9

Lumbálne paravertebrálne svaly, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 3 – 14

Lumboischiadický syndróm, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 101 – 107

Lumboischiadický syndróm, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 110-125

Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 45-51

Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9

Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115

Lumbosakrálna chrbtica, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 12-21

Lumbosakrálna diskopatia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 21-22

Luxácia habituálna, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 57-60

Lymfatický syndróm, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s 217-219

Lymfedém - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Lymfedém - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Lymfedém, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249

Lymfodrenáž manuálna, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Lymfodrenážna masáž, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249

Lymgangiom, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249

Lyžiar, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 207-216


M

M trapézius, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 30

M. abductor pollicis brevis, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148

M. Bechterev, REH, Vol. 34, No. 3. 2001, s. 171-173

M. glutacus medius, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113

M. parkinson, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 160-167

M. psoas major, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 146-147

M. serratus anterior, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184

Magnetické pole, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Magnetické pole, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.

Magnetoterapia, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 27

Magnetoterapia, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 233-234

Magnetoterapie, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 235-239

Mäkké techniky - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Mäkké techniky, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 152-156

Mäkké techniky, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-237

Mäkké tkanivá, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 93-101

Mäkké tkanivá, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229

Mäkké tkanivá, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 177 – 186

Maladaptácia, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94

Malformácie vrodené, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 135

Manažment ošetrovateľská starostlivosť – REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Mandevilské hry, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 115-119

Manéver Jendrassikov, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 6

Manipulácia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 112

Manipulácia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 143-145

Manipulačná liečba, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30

Manipulačná liečba, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 221-224

Manuálna liečba, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137-142

Manuálna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Manuálna lymfodrenáž, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 217-219

Manuálna medicína, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s.  15

Manuálne techniky, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 53-54

manuálne vyšetrenie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Maratón kardiakov, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 171

Maratón, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 199

Marfanov syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 – 73

Masáž, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 170-173

Masážna terapia, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 237-239

Masochizmus, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 142

Masterúv „two-step“ test, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 103-109

Materialistické chápanie, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Materializmus, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Mckenzieho metodika, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166

Mechanizmus reflexný, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 127

Mechanizmy účinku, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 5 – 8

Mechanoterapia, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177

Mechúr hyperaktívny, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 131-137

Mediastinum, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 134

Medicína, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85

Medicínska prax, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 37 – 42

Medicínske problémy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80

Medikamentózna liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218

Medikamentózna terapia, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 79-89

Medziľudské vzťahy, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164

Medziľudské vzťahy, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 201-211

Medzinárodná klasifikácia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 28. 1984, s. 1

Medzinárodné perspektívy, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 43 – 44

Medzistavcová platnička, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9

Medzistavcové platničky, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 145-151

Menierov syndróm, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 80

Menisektómia, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 123-128

Menisektomia, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 31-34

Meniskoid, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 32

Mentálna retardácia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 176-186

Mentálna retardácia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Mentálne funkcie, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Mentálny retardácia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28

Meranie izokinetickej sily, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 80-86

Meranie tlaku - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Meranie uhla, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 131-137

Metabolická degragácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169

Metabolické ochorenie, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150

Metabolizmus – po IM, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 92

Metabolizmus cholesterolu, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Metabolizmus cholesterolu, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Metabolizmus mozgu, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31

Metabolizmus, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

Metóda Bobathovej REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Metóda Mc Kenzie - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Metóda nepretržitého pasívneho pohybu, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177

Metóda reflexnej lokomocie, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

Metóda Roodova, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Metóda Vojtova, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Metodické a poznávacie problémy, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173

Metodické postupy, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40

Metodické pripomienky, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Metodické zásady, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Metodické zásady, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 89-97

Metodika cvičenia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.145 – 151

Metodika cvičenia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215

Metodika LTV, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Metodika Mc Kenzieho - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Metodika, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37

Metódy hodnotenia a kontroly, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Metódy problémové, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Metódy rehabilitácie, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10

Metódy výskumu v klinických pokusoch, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 117-120

Miecha – poranenia, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 83

Miecha krčná, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 25

Miecha, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 224

Miecha, REH., Vôľ. 47, No. 1. 2010, s. 29

Miechový šok, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s 33 – 41

Mier, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 129 – 131

Miera funkčnej nezávislosti, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 120-122

Migréna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 77

Migréna, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 186.

Migréna, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 21-24

Mikroklíma - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Mineralizácia, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 42-44

Minerálna voda Fatra, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154

Minerálne vody, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 27. 1983, s.  206

Mobilita, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 79-102

Mobilizácia po operácii, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 230-232

Mobilizácia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 112

Mobilizačné techniky, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s. 51

Močový mechúr, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 68-72

Model kocky, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75

Model reedukácie, REH. SUPL. Vol. V. No. 4. 1972

Modelovanie, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 95-101

Modifikácia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131 – 137

Moire Topografia, REH. SUPL. Vol. XIII. No. 20. 1980, s. 52

Moirogram REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 34-36

Mojžíšovej metodika, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 200-204

Molekulárna biológia génov, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 134.

Morálka, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 25-30

Morálne kompetencie, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 176-183

Morfológia chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Motivácia pacienta, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 170-173

Motivácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 49 – 53

Motivácia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80

Motivačné faktory, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158

Motoneurón, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 9

Motoneurón, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 24

Motoneurón, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 32. 1986, s. 21

Motorická jednotka, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 8, 11

Motorická ontogenéza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77

Motorické deficity, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 138 – 142.

Motorické parézy, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 231-235

Motorické testy, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 67 – 78

Motorický radikulárny syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 77 – 86.

Motorický test, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 131-134

Motorický vývoj, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108

Motorický vývoj, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112

Motorika detská, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 170

Movement patterns, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229

Moxa, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 35

Mozaikoplastika, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 48-51

Mozgová disfunkce, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s.67-94

Mozgová lézia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 116-119

Mozgová porážka, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 63.

Mozgové syndrómy, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 163

Možnosti športovania, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32

Mozočkový syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118

MRI pre potreby rehabilitácie, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 54-55

Mukociliárny - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Müllerov manéver, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 45

Multimodálna liečba, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 139-143

Musculus sternocleidomastoideus, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205

Muskuloskeletárna medicína, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 195-197

Mutilujúci úraz, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Muzikoterapia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232

Muzikoterapia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 167

Muzikoterapia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 167-172

Muzikoterapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 103 – 106

Muzikoterapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93

Muzikoterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Muzikoterapia, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 253-255

Myelopatia, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144

Myofaciálne syndrómy, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169

Myofasc. bolestivý syndróm, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22

Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22

Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 130-134

Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 247-251

Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-237

Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141

Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 96-99

Myofasciálny bolestivý syndróm, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 11 – 17

Myofasciálny sy, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 21-23

Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 16-18

Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 13-20

Myogénny faktor, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81

Myokardiálna spotreba kyslíka, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42

Myopia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 102-111

Myorelaxácia chladom, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22

Myoskeletálna dysfunkcia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 73-80

Myoskeletálna medicína, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 154-147

Myoskeletálna medicína, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229

Myoskopická kvantifikácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 20 – 25

Myoskopická kvantifikácia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

 

N

Na cestu, REH, Vol. 1, No. 1. 1963, s. 1
Na cestu, REH, Vol. 6(1). No. 1/2. 1968, s. 1-2

Náboženstvo a veda, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 65-67

Nácvik chôdze na protéze, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Nácvik chôdze, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

Nácvik chôdze, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 131-142

Nácvik chôdze, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24

Nácvik chôdze, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 33 – 36.

Nácvik chôdze, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 106-107

Nácvik denných úkonov v LP, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 149-151

Nácvik rovnováhy, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 235-238

Nácvik sebestačnosti, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210

Nácvik, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 8-24

Nadácia hipoterapia hipológ, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 158

Nádory, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 135

Náhla cievna mozgová príhoda, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 38. 1989, s. 65

Náhla cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 132-136

Náhla cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 113-117

Náhradná motorika, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72

Námahové maximum, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Námahové testy a tréning, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 186

Napätie svalové, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

Náradie, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Následky paréz brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12

Následky trvalé, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 122

Nasmerovanie, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Náväznosť rehabilitačných služieb, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 107-114

Návrat do rodiny a spoločnosti, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76

NCMP - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

NCMP, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 100

NCMP, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 81-85

Necementovaná totálna endoprotéza, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 225-227

Neglekt, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 69-72

Neglekt, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 235-236

Neinvazívne markery kardiovaskulárneho stárnutia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Neinvazivní lasery, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92

Nemedikamentózna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Neparametrické metódy v klinickej praxi, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 105-116

Neparametrické metódy, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 39-46

Neparametrické metódy, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 159-169, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 233-245

Nerovnoramenná páka, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Nerv, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184

Nervosvalová diferencia, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 10-18

Nervová sústana v starobe, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 7-14

Nervovosvalový systém, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 5-12

Nervus femoralis, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Nervus ischiadicus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Nervus ulnáris, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 144

Nervy periférne – poranenie, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 25

Nespavosť, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 84

Nestabilita kolena, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247-252

Nestabilné koleno, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 183-189

Nestabilné plochy, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 18-25

Nesteroidné antireumatiká, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105

Netradičná psychoterapia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 18 – 24

Neuralgia interkostálna, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 83

Neuralgia trigeminu, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 81

Neurinóm, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Neurocirkulačná astémia, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 73-86

Neurocirkulačná astémia, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 87-94

Neurofyziológia bolesti, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 25

Neurogénna paraosteoartropatia, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 217 – 234

Neurogénne poruchy aparátu hybnosti, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 3-10

Neurogénny mechúr, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.

Neurológia netterovské publikácie – REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Neurológia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 58 – 59

Neuromodulácia, REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Neuropatia, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 177

Neuropatická bolesť, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Neuroplasticita, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 78-81

Neuropraxia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 - 223

Neuropsychológia, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Neurorehabilitácia, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 7-11

Neuroticizmus, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115

Neurotmesis, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Neuróza, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 180 – 182

Neurózy rentovné, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Neurózy, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 167-172

Neverbálna komunikácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 2 – 6

Nežiadúce príhody, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 3-6

Nízkofrekvenčné prúdy, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Nočné sanatórium, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s 163 – 168

Noha, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 227-230

Normurat, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Nové trendy v rehabilitácie v geriatrii, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 9 – 12

Nové zariadenie Terapi master, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 215-220

Nožná klenba, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 89-103

NSR, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 177-184

NSR, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177

Nulková poloha, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179

Numerické preferencie, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 89 – 94

Numerické stereotypy, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 89 – 94

Nystagnus, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 132


O

Občianske právo, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25

Obdobie adaptácie, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 159 – 164

Obdobie nereálneho optimizmu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 159 – 164

Obehové zlyhanie, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 211-214

Obehový rytmus, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Obezita detí, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. II

Obezita u detí – REH. Vol. 45. No. 1, 2008

Obezita, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 97-101

Obezita, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 184-186

Obezita, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 79-83

Objektivilizácia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 165-169

Objektivizácia výsledkov, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 235-238

Objektivizácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219

Objektívne vyšetrenie, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 89-97

Oblúk carvingový - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Obrna - detská mozgová, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 195 – 199

Obrna detská mozgová, REH. SUPL. Vol. V. No. 5. 1972, s. 1

Obrna, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 101 – 107

Obrny periferné, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 102

Ochorenia gynekologické, REH. SUPL. Vol. XIX. No. 33. 1986, s. 111

Ochorenia karotíd, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 37. 1988, s. 140

Ochorenia respiračné, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 126

Ochorenia reumatické, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 118

Ochorenie centrálneho nervového systému, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 243-246

Ochorenie dýchacieho systému, , REH. SUPL. Vol. VI. No. 6. 1973

Ochorenie kardiovaskulárne, REH. SUPL. Vol. VI. No. 7. 1973

Ochorenie pľúc chronické - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Ochrana organizmu, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Ochranné adaptačné programy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Oddiely zdravotne oslabených, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Oddiely zdravotne postihnutých, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Odľahčovanie tlaku, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Odpoveďový štýl starších pacientov, REH. , Vol. 16, No. 2. 1983, s. 67 – 75

Odraz pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Odškodnenie, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 120

Omyl diagnostický, REH. SUPL. Vol. XVIII. No. 31. 1985, s. 133

Onkológia, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 193-195

Onkológia, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 65 - 66

Onkologická gynekológia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10

Ontogenéza chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Ontogenéza, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84

Ontogenézia, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 157-170

Operácia Bankartova, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 57-60

Operácia chlopní, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 20

Operácia kolenného kĺbu, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 230-235

Operácia koronárna, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 53, 58, 63

Operácia na DK, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

Operácia platničky, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 113-119

Operácia srdca - rehabilitácia, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 58

Operácia srdca, REH. SUPL. Vol. IV. No. 3. 1971, s. 49

Operácia srdca, REH. SUPL. Vol. XV. No. 25. 1982, s. 12, 21, II,

Operácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 213-217

Operácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 211-216

Operácie kardiovaskulárne, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 1

Operačná rekonštrukcia nervu, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184

Operačné postupy, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 98-101

Operačné riešenie zlomenín, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 219-223

Operatívna liečba detí, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 168-172

Opis chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Opora nohy, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 131-136

Oporná báza, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19

Optická registrácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 33-38

Optimalizácia rehabilitácie, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80

Organická porucha, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229

Organickí a funkční pacienti, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14

Organizácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247

Organizovaná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177

Ortéza na chôdzu, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191

Ortéza, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 8

Ortéza, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Ortézy DK, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 40

Ortézy trupu, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 87

Ortobionómia, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s.190-191

Ortopédia konzervatívna – REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Ortopedická protetika, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 20-24

Ortopedické operácie u detí c DMO, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 227

Ortopedicko-chirurgická liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218

Ortostatické kolapsy, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 213

Ortostatický kolaps, REH. SUPL. Vol. XXI. No. 36. 1988, s. 76

Ortostatický kolaps, REH. Vol. 49, No. 4. 2012, s.208-216

Ortotiká, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 1

Oscilácia ťažiska tela, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Oseoporóza, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46

Ošetrenie po amputácii, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 109-110

Ošetrovateľská starostlivosť, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 90 – 100

Ošetrovateľská záťaž, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106

Oslabenie organizmu, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 201-210

Osmičková blokáda, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 1777 – 179

Osnova cvičenia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 13 – 24

Osobitosti rehabilitačných programov, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92

Osobnosť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14

Osobnostné vlastnosti, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 131 – 136

Osteoartritis, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Osteoartróza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227

Osteochondróza, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144

Osteochondróza, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 233-234

Osteoneogenéza, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 27

Osteoporóza, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 67 - 74

Osteoporóza, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 225-227

Osteoporóza, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 197-236

Osteoporóza, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150

Osteoporóza, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 161-166

Osteoporóza, REH. Vol. 51, No. 2. 2014, s. 102-108

Osteoporóza, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 196-200

Osteoporóza, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207

Osteoporóza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 235-239

Osteoporóza, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Osteoporóza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 229-231

Osteosutúra kostí, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 173 – 181.

Osteosyntéza, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 67-71

Osteosyntéza, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 119-125

Osteroporóza, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 85 – 90

Osteroporóza, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 109-112

Otužovanie kýpťa, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180

Otváraco-zatvárací cyklus, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Otváranie úst, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215

Outlet syndróm, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 13-16

Ovládanie tela, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Oxifedrin, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 207-211

Oximetria pulzná, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Ozonoterapia, REH, Vol. 44, No. 1, 2007


P

Pacienti s PAP, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 99-104

Pacienti v ústave tbc, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Pacienti, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 113-119

Pády, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 97-102

Pády, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Pagetova choroby, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 58-60

Páková funkcia kostí, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92

Palát, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 7

Palatolália, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.

Palatolália, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 215 – 223

Palpácia, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 23

Palpácia, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 101

Pamäťové funkcie, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Panva – zošikmenie, REH. SUPL. Vol. IV. No. 2. 1971, s. 31

Panva, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 11. 1975, s. 205

Panva, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Panva, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151

Panvové dno, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Panvové dno, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 3-5

Panvové dno, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46

Panvové dno, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48

Paradox axiálny, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Parafín, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Paraparéza spastická, REH. SUPL. Vol. X. No. 14. 1977, s. 98

Paraparéza, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 245

Paraparézy DK, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 43-47

Paraplégia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 181

Paraplégia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191

Paraplegici, REH. SUPL. Vol. XXII. No. 39. 1989, s. 118

Paraplegici, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90

Paraplegici, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102

Paraplegik, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159

Parapódium PW, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191

Paravertebrálne svalstvo, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.

Paravertebrálne svaly, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 131 - 139

Paravertebrálne svaly, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 - 205

Paresis nervi radiális, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 225 – 230

Paresis nervi thoracici longri, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 25 – 28

Paretická HK, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107

Paréza brachiálneho plexu, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 156 – 160

Paréza facialisu, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 82

Paréza HK, DK, REH. SUPL. Vol. XI. No. 17. 1978, s. 97

Paréza lýtkového nervu, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 53-58

Paréza nervus radialis, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 55-59

Paréza periferného nervu, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 33

Paréza plexu brachiálneho, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184

Paréza spastická, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 67

Paréza, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166-171

Paréza, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199

Paréza, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148

Paréza, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 118-120

Parézia nervu axillaris, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 135-141

Parézy, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94

Parinatálna encephalopatia, REH., Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 131-134

Parkinson, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 198-204

Parkinsonizmus, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 199 – 203

Parkinsonov syndróm, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 23

Parkinsonová choroba, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 27 – 30

Parkinsonova choroba, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 - 210

Parkinsonova choroba, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 232-233

Parkinsonova choroba, REH. Vol. 49, No. 1. 2012, s. 38-42

Parkinsonova choroba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 253-255

Parkinsonova choroba, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188

Parkinsonová choroba, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188

Partnerské komunikačné dvojice, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42

Pasívna vertikalizácia, REH. Vol. 49, No. 2. 2012, s. 103-109

Pasportizácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 36 – 48

Patella, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88-94

Patofyziológia, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 99-106

Patofyziológia, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 123

Patofyziológia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 214 – 215

Patológia funkčná, REH. SUPL. Vol. VIII. No. 10. 1975, s.  1

Patologická anatómia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

PC vankúš, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139

Pediatria - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Pediatria, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 185-191

Pedometer, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 77

Peréza centrálna, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 14-21

Perfúzia myokardu, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

Periarthritis humeroscapularis, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44

Periferizácia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166

Periférna obrna, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 89-93

Periférna vestibulopatia, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 198-204

Periférne nervy, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 3-15

Periférne parézy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 200-205

Periférne parézy, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 150-154

Periférne poruchy prekrvenia, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 81-87

Periférne prekrvenie, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154

Periferné prekrvenie, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 216-230

Periferný rečový orgán, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 157-160

Periferný tlak systémový, REH. SUPL. Vol. XII. No. 19. 1979, s. 47

Perkutánna lumbálna disketómia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 10-13

Peroneálna paréza, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 115-123

Perspektívy rehabilitácie, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 1

Perthesova choroba, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 165 – 171

Perthesovachoroba, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 205 – 210

PH kože, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163- 170

Piešťanské kúpele, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 113 – 114

Pilates, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236

Piriformis, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Písanie na stroji v liečebnej rehabilitácii, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 159-166

Plantografia, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 139-149

Platenie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 66

Plávanie a rehabilitácia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 183-185

Plávanie, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 48

Plávanie, REH. SUPL. Vol. XX. No. 34. 1987, s. 84

Plávanie, REH. Vol. 51, No. 4. 2014, s. 231-239

Plece, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 67-68

Plece, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 20-22

Plece, REH. Vol. 51, No. 3. 2014, s. 168-175

Plecový kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 77-83

Plecový kĺb, REH. Vol. 50, No. 2. 2013, s. 78-87

Plecový kĺb, REH. Vol. 50, No. 3. 2013, s. 170-182

Pletenec plecový - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Pletyzmografia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 84-87

Pletyzmografia, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 81-87

Plexus brachiális, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 147

Plexus brachialis, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166-171

Plochá noha, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 220-223

Pľúcna cirkulácia, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64

Pľúcna cirkulácia, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 25

Pľúcna ventilácia, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64

Plynová terapia, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 111-114

Plynové injekcie, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 158

Plynové injekcie, REH. Vol. 50, No. 1. 2013, s. 55-62

Pneumológia, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 182.

Pneumológia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Pneumopatia, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 115-122

Poamputačná rehabilitačná starostlivosť, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31

Počítač na rehabilitačnom oddelení, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 39 – 42

Počítačový program, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 169 – 173

Podobarografia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169

Pododynamometria, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 155-162

Podporná bandáž, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 17-19

Podporné pomôcky, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201

Pohľad na FBSS, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 172-177

Pohyb aerobický, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 149-156

Pohyb aktívny, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 33

Pohyb bedrového kĺbu, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Pohyb mimovoľný, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 41

Pohyb pasívny , REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 21

Pohyb vôľový, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 36

Pohyb, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Pohyblivosť pasívna, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 49

Pohyblivosť, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 186

Pohybová aktivita, REH. Vol. 49, No. 3. 2012, s. 167-175

Pohybová aktivita, REH. Vol. 51, No. 1. 2014, s. 55-63

Pohybová aktivita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 74

Pohybová aktivita, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 229-231

Pohybová analýza, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 32-37

Pohybová liečba - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Pohybová liečba a diabetes mellitus, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 2 – 19

Pohybová liečba, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 175 – 181

Pohybová liečba, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Pohybová liečba, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13

Pohybová liečba, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Pohybová liečba, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Pohybová liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Pohybová liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 177-179

Pohybová liečba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252

Pohybová liečba, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253

Pohybová liečba, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201

Pohybová porucha dieťaťa, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 82-85

Pohybová profylaxia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 206-207

Pohybová rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106

Pohybová sústava, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 1

Pohybová terapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Pohybová záťaž, REH. SUPL. Vol. XV. No. 24. 1982, s. 105

Pohybové prvky, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179

Pohybové reťazce, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 4-8

Pohybové stereotypy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152

Pohybové ústroje, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 195-197

Pohybové ústrojenstvo - poruchy, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 113-116

Pohybové ústrojenstvo, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 231-235

Pohybovéhý aparát, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 195-198

Pohybový aparát diabetika, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 143-145

Pohybový aparát, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85

Pohybový aparát, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 212-216

Pohybový aparát, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 76-89

Pohybový fond človeka, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 131-134

Pohybový program REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 232-234

Pohybový program, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 121-123

Pohybový režim, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Pohybový režim, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 33 – 38

Pohybový stereaotyp - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Pohybový systém končatín, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58

Pohybový systém, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189

Pohybový systém, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 93-101

Pohybový systém, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 177 – 186

Pohybový vývoj, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 98-100

Pohybový vzorec, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151

Pohybový vzorec, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 83-87

Pohyby – kombinácie, REH. SUPL. Vol. VII. No. 9. 1974, s. 43

Pohyby dýchacie, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Pohyby panvy pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Pohyby stojnej končatiny, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Pohyby v kĺboch, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92

Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 163 – 165

Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201

Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 25 – 35

Poinfarktové stavy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 99-103

Poinfarktoví pacienti, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201

Poistenie, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177

Poksturálne mechanizmy, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 131 – 137

Pokyny pre dopisovateľov, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 4

Poloha – vplyv na pohyb, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 22. 1981, s. 1

Poloha – vplyv na pohyb, REH. SUPL. Vol. XIV. No. 23. 1981, s. 123

Poloha plavecká, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Polohovanie ruky, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 13 – 21

Polohovanie stimulačné, REH. Vol. 41, No. 2. 2004, s. 80-84

Polohovanie, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Polyelektrografia, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Polyelektromyografia, REH. SUPL. Vol. X. No. 15. 1977, s. 167

Polyelektromyografia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152

Polygrafické kardiálne zmeny v starobe, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Polygrafické vyšetrenie, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 – 19

Polymorbidita, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Pomôcky - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Pomôcky, REH, Vol. 23, No. 1. 1990, s. 33 – 38

Pooperačná rehabilitácia, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 243-244

Pooperačná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 39-42

Pooperačná starostlivosť, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 31-34

Pooperačné obdobie, REH. SUPL. Vol. VII. No. 8. 1974, s. 31

Popálenina, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 54

Popáleniny HK, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Popáleniny, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78

Poperačná deformita, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 17-24

Poradenské centrum, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 243-245

Poradenstvo, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177

Poranenia brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12

Poranenia miechy, REH. SUPL. Vol. XVII. No. 29. 1984, s. 83

Poranenia miechy, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Poranenie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Poranenie brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87

Poranenie CNS, REH. SUPL. Vol. XX. No. 35. 1987, s. 20

Poranenie dlane a prstov, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 3-15

Poranenie hlavy, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 179-180

Poranenie kolena, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58

Poranenie mäkkých tkanív HK, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 112-115

Poranenie pri športe, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 96-97

Poranenie šliach flexorov ruky, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 33-37<