• Slovensky
  • English
  • Deutch
  • Česky
Vecný register

Vecný register z časopisu
REHABILITÁCIA
len za roky:
2010 a 2011

A

Achillova šľacha, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 67 – 76

Aktivizácia, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 109 – 115

Amputácia DK, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s.80 – 86

Analýzy pohybu, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 195 – 199

Anamnéza, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 145 – 152

Apnoe spánková, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233

Arteterapeutické metódy, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 237 – 244

ArthtroStop Rapid, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 155

Artikulácia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 215 – 223

Artróza, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206


B

Banková masáž, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206 – 212

Bankovanie, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206 – 212

Bedrový kĺb, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206

Bicyklová ergometria, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 131– 136

Bolesť chrbta, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 12 – 21

Bolesť, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 25 – 31

Bolesť, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56 – 60


C

Ciele arteterapie, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 237 – 244

Craniosakrálna terapia, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 38

Cvičenie na bicykli, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 236 – 244


D

Disabilita, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 25 – 31

Disabilita, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 120 – 127

DMO, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229

Doktorská revolúcia, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 194 – 195

Dysfunkcia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166.


E

Elektrostimulácia, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 45 – 59

Elektroterapia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166 – 171

Ergoterapia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163

Externá kompresia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137 – 142


F

Facialis, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 118 – 120

Fitnes parametre, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 22 – 27

Flexory ruky, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163

Fraktúra členku, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 105


H

Hemiparéza, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 32 – 37

HIL terapia, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56 – 60

Hipoterapia, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229

Hipoterapia, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 206 – 207

Hypertermné procedúry, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253

Hypoventilačné stavy, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233


CH

Chirurgia ruky, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 152 – 163

Chondopathia, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88 – 94

Chondrocyty, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 69 – 72

Chôdza o barlách, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 200 – 206

Chôdza, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214 – 229

Chrbrtica, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 168 – 175

Chrbtica a panva, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 200 – 204

Chrbtica, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 131 – 137


I

Immobilita, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 109 – 115

Implantácia TEP bedrového kĺbu, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55

Inklinometer, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 168 – 175

K

Intervenčné programy, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 3 – 10

Kabat, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247 – 252

Kardiovaskulárna rehabilitácia, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 131 – 136

Kardiovaskulárny efekt, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 236 – 244

Kardiovaskulárny systém, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 187 – 191

Karentovaná publikácia, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 2

Kinematická analýza, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95 – 102

Kinezioterapia, REH, Vol. 47, No. 1. 2010, s. 60 – 63

Kmeňové bunky, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 69 – 72

Kognitívne funkcie, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 116 – 119

Kolenná endoprotéza, REH, Vol. 48, No. 3. 2011, s. 172 – 174

Kolenný kĺb, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88 – 94

Koleno, REH, Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95 – 102

Koleno, REH, Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247 – 252

Kóma, REH, Vol. 47, No. 2. 2010, s. 106 – 117

Koxartróza, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55

Kriticky chorý, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s.208 – 214

Kúpeľná liečba, REH, Vol. 48, No. 1. 2011, s. 39 – 55

Kúpeľná liečba, REH, Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253


L

Laser, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 56-60

Liečba CPAP maskou, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233

Liečba defektov DK, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 80-89

Liečba jaziev, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206-212

Liečby saunou, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 196-199

Liečebná rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150

Lumbosakrálna chrbtica, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 12-21


M

Manuálna liečba, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137-142

Mäkké tkanivá, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 177 – 186

Mckenzieho metodika, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166

Mentálna retardácia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 176-186

Metabolické ochorenie, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150

Miecha, REH., Vôľ. 47, No. 1. 2010, s. 29

Mojžíšovej metodika, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 200-204

Motorické deficity, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 138 – 142.

Mozgová lézia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 116-119


N

Nestabilita kolena, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 247-252


O

Obrna - detská mozgová, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 195 – 199

Osteoporóza, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150


P

Palatolália, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 215 – 223

Paréza, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166-171

Paréza, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 118-120

Parkinsonov syndróm, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 23

Parkinsonova choroba, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 232-233

Patella, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88-94

Patofyziológia, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 123

Patofyziológia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 214 – 215

Pedometer, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 77

Periferizácia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 156 – 166

Plexus brachialis, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166-171

Pohyblivosť, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 186

Pohybová analýza, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 32-37

Pohybová liečba, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253

Pohybový systém, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 177 – 186

Posturálna kontrola, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 80-86

Posturálna stabilita, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 214-229

Posturálny syndróm, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 155 – 166.

Poškodenie mozgu, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 106-117

Pracovná rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 120-127

Prasacia liečba, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 104-108

Prevencia zranenia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95-102

Príjem stravy poruchy, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 3-10

Primárny lymfedém, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137-142

Procedúry hypertermné, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 245 – 253

Psychosociálna REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 19-25

Psychotické poruchy, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 237-244


R

Ranný život, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 223

Rehabilitácia – pohybová liečba, REH. Vol. 47, No. 1. 2010, s. 3-18

Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 12-21

Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 25-31

Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 88-94

Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 166-171

Rehabilitácia, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s.247-252

Rehabilitácia, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 69-72

Rehabilitácia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 187 – 191

Rezidenčné zariadenie, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 109-115

Režimové opatrenia, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 137-142

Ruptura šľachy, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 67-76


S

Salutogenéza, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 214

Sarkopenie, REH., Vol. 47, No. 1. 2010, s. 60-63

Skelet, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 143-150

Skolióza-skoliometer, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 90-103
Skrížený väz zadný (LCP), REH. Vol. 47, No. 1. 2010, s. 30-41

Slovenská saunológia, REH. Vol. 48, No. 4. 2011, s. 196-199

Spasticita, REH., Vol. 47, No. 1. 2010, s. 45-59

Spinálne ochrnutie, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 236 – 244

Spínalny kanál, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 138 – 142.

Systolický tlak, REH. Vol. 48, No. 3. 2011, s. 131-136


T

Telesné sebapojatie, REH. Vol. 48, No. 1. 2011, s. 3-10

Temporomandibulárny kĺb, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 73-79

Volejbal, REH. Vol. 48, No. 2. 2011, s. 95-102


Z

Zadný skrížený väz (LCP), REH. Vol. 47, No. 1. 2010, s. 30-41Vecný register z časopisu
REHABILITÁCIA
za roky:
1963 až
2009

A

Acromioklaviculárny kĺb, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 135-136

Adaptácia orgánov, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90

Adaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167-173

Adaptácia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Adaptácia, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224

Adaptácia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151

Adjuvatika, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231-235

Adolescentná chrbtica, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 62.

Aerobic, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236

Aerobná záťaž, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 242-243

Aerosolavá inhalácia, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42

Aerosoly, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42

Afázia, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206

Afázia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143

Afázia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 41 – 46

Afázie, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 107-112

Afázie, REH, Vol. 43, No. 3, 2006, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 99-106

Achillova šľacha, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 96-97

Akomodačný koeficient, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148

Aktivácia pacienta, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 153-158

Aktivita človeka, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147-151

Aktivita delta, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101-114

Aktivita dopaminbetahydroxylázy, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Aktivita srdca, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 - 19

Aktivita svalového sťahu, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148

Aktivity denného života, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63

Aktívna a pasívna pohybová liečba, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31

Aktívna rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 211-216

Aktívna spolupráca pacienta, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Aktívna účasť pacienta, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44

Akupunktúra, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 19-24

Akupunktúra, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 217-231

Akupunktúra, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Akupunktúra, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Akupunktúra, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 55-58

Akupunktúra, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 249-252

Akupunktúra, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Akupunktúra, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 113-119

Akupunktúra, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Akupunktúra, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 172-181

Akupunktúra, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 143-150

Akútny dnavý záchvat, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Akútny infarkt myokardu, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 67-74

Algezimeter, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Algické body, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Algodystrofia, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 237-242

Algodystrofický syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 99 – 117.

Algometria, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99

Algoritmus, laseroterapie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Algoritmy, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9

Alianov distraktor, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 11 – 19

Alkoholizmus, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155

Altivita alfa vln, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Ambulantná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 9 – 11

Ambulantná rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 133-142

Ambulantná starostlivosť, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 142-144

Ambulantné použitie, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224, Vol 45, No 1, 2008

Amputácia DK, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 20-28

Amputácia DK, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 62

Amputácia DK, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 102-103

Amputácia dolnej končatiny, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180

Amputácia prsníka, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85

Amputácia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 209-214

Amputácia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 159 – 164

Amputácia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 33 – 36.

Amputácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31

Amputácia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 104-105

Amputácia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 106-107

Amputácia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 109-110

Amputácie, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 21-26

Amputácie, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 239-241

Amputačná technika, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112

Amputovaný pacient, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Amputovaný starý pacient, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Analgetický efekt, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Analgetický pohyb, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 195 - 198

Analgéza, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83

Analgonic, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224

Analýza pohybová - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Analýza pohybu - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Analýza postojov, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93

Anamnéza - REH, Vol. 44, No. 1, 2007, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 166 – 168

Anatómia ruky, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 171-176

Animálna terapia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Ankylozujúca spondylitída, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218

Antagonistická inhibícia, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 47-50

Anteflexia C, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 9 – 15.

Antigravitačná relaxácia, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 73 – 85

Antigravitačný stereotyp, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12

Antigravitačný tonus, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12

Antituberkulotiká, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Antrometrické nástroje, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 231 - 238

Antropatia psoriatická, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43

Antropoligický skríning, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 37 – 42

Antropologické metódy, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 37 – 42

Antropologické metódy, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120

Antropologické metódy, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 179 – 186

Antropologický skríning, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120

Antropometria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120

Anxieta, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s 87 – 93

Anxieta, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Aortokoronárny bypasse, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171

Apalický syndróm, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 167-177

Apatický syndróm, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 156-158

Aplikácia rehabilitácie, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 179-189

Aplikácia tepla, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207- 211.

Aplikácie tepla, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Aplykácia sauny vo fyziotrii, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37

Aputácie, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 99-103

Areál zdravotných zariadení, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 211-216

Architektonické bariéry, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 35 – 43

Arthritis urica, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Arthrogryposis multipley congenita, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112

Artikulárna hypermobilita, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166

Artritída, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 243-248, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Artrokinetic G, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177

Artrometria, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 73-82

Artroplastika, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169

Artroplastika, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205

Artroskopia kolena, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 23-27

Artrotest, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92

Artróza, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 175-177

Artróza, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 25-30

Aspekt psychický, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71

Aspekt sociálny, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71

Aspekt telesný, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 – 71

Aspirácia nueleus pulposus, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 10-13

Aspiračná úroveň, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 153 – 158.

Asténia neurocirkulačná, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Astihma bronchiale, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173

Astma bronchiale, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 19-24

Astma, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 124-126

Astma, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205

Astma, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 213-219

Astroskopia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s.34-41

Asymetria panvy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113

Asymetria pohybovej poruchy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113

Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185

Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185

Asymetrický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 -185

Atabilizácia chrbtice, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.

Ataktická hemiparéza, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s 38-41

Ateroskleróza, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146

Ateroskleróza, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106

Atetotický syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118

Atlas klinickej neurológie, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 61.

Atlas, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49
Augementatívna a alternatívna komunikácia - AAK, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 201

Automatizácia kontaktu oddelenia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 11 – 19

Automatizácia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 11 – 19

Automatizovaný systém riadenia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9

Automobilizácia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 148-149

Autoregulácia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155

Autoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Axis, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49

B

Balancia v bipedálnom stoji, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 21 – 26

Balančné testy dynamické , REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 67-89

Balančný stabilometer, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 21 – 26

Balneácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s.201-206

Balneácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Balneofyzikálna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 220-223

Balneológia, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199

Balneológia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 137-142

Balneoterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219

Balneoterapia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Balneoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 106-107

Balneoterapia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 231-235

Balneoterapia, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140

Balneoterapia, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 48-55

Barealizácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40

Barthel index (BL), REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63

Bedrové kĺby a rehabilitácia, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 23-24

Bedrový kĺb, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41

Bedrový kĺb, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 9-27

Bedrový kĺb, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81

Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 133-144

Bedrový kĺb, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 195-203

Beh a jogging, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155

Beh, cvičenia po operácii kolenného kĺbu, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 13 – 19

Bellova obrna, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64

Bezvedomie, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 163

Biblioterapia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 47-52

Bicyklová ergometria, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 157-159

Bicyklová ergometria, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 143-146

Biofeedback tréning, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 225-227

Biofeedback, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 49 – 53

Biofeedback, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 156 – 160

Biofeedback, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 42

Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 89-93

Biofeedback, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 150-154

Bioinformácie, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 3-5

Biologická rezerva, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Biologická spätná väzba, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Biologická spätná väzba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 186-190

Biologické účinky, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Biologický deficit, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229

Biomechanická štúdia Pauwelsa, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Biomechanika svalu, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 195-199

Biomechanika, REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Biomechanika, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50

Biomorfóza, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 153-157

Bio-psycho-sociálny, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80

Biosociológia človeka, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 112

Biosyntéza, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169

Biotechnika, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 33 – 36

Blokáda, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46

Blokády hlavových kĺbov, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 – 185

BMI, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242

Bobathova – koncept, REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Bobathová, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 141-152

Bobathovej koncepty¸ REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 14-21

Bod Čelkov, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Bolesť a psychika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 2 - 4

Bolesť hlavy, migréna, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 240-242

Bolesť hlavy, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 102-111

Bolesť hrudníka, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 159 – 162

Bolesť chrbta, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 69-74

Bolesť pohybovej sústavy, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 42 – 48

Bolesť, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85

Bolesť, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93

Bolesť, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 171 – 175

Bolesť, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50

Bolesť, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79

Bolesť, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 41-45

Bolesť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14

Bolesť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 21-23

Bolesť, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 103-108

Bolesti dolnej časti chrbta, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 226-228

Bolesti hlavy, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Bolesti hlavy, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242

Bolesti hrudníka, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141

Bolesti chrbta, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 175 – 181

Bolesti chrbta, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79

Bolesti chrbta, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 100-103

Bolesti chrbta, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 131-139

Bolesti chrbta, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139

Bolesti chrbta, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212

Bolesti chrbtice, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 180-182

Bolesti chrbtice, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102

Bolesti chrbtice, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 137

Bolesti chrbtice, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 4-8

Bolesti chrbtice, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 117-119

Bolesti u detí a rehabilitácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 227 – 232

Bolesti v krížoch, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 24 – 32

Bolesti v krížoch, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 23-29

Bolesti, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 171-173

Bolestivé plece, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 159-165

Bolestivé plece, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 147-155

Bolestivé podnety u Vojt. met., REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 227 – 232

Bolestivé stavy chrbtice, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 55-58

Bolestivé svaly, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219

Bolestivé syndrómy chrbtice, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 19-23

Bolestivé tendomzóny, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99

Bolestivosť - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Botuloxin, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 91-94

Brachialgia parestetica noctura, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 29-35

Bránica - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Bránicové dýchanie, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33

Británia Veľká, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 231-239

Bronchiálna astma, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252

Bronchiektázia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 209-217

Bronchiektázie, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 33-38

Bronchiektázie, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 128-132

Bronchopulmonálne ochorenie, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 153-162

Bronchopulmonálny, REH. Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Brunkowová, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s.34-40

Brušná dutina, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Bunkové membrány, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 48

Burmadon, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Bypasse aorto-kororárny, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

C

Cavallo-Pädagogik – REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Cefalea, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 13-20

Celkový telesný tuk, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242

Centrálna hemiparéza, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 146-147

Centrálna koordinačná porucha, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94

Centrálna paréza, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 230-238

Centrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77

Centrálne hemiparézy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 89-97

Centrálne poruchy hybnosti, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205

Cerebrálna paréza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 211-216

Cerebrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 195-199

Cerebrálne aplikácie, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Cerebrovaskulárne príhody, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 23-28

Cervikálny paradox, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 218-219

Cervikobrachialgia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 109-118

Cervikokapitálna protéza, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 89-101

Cieľ rehabilitácie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Cielená liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Cievna etiológia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31

Cievna mozgová príhoda REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 51-55

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 47-50

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 77-79

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 82-87

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 3-7

Cievna mozgová príhoda, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 52-61

Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 139-141

Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107

Cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 249- 254.

Cievna príhoda, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 32-34

Cievna sústava mozgu, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91

Cievne mozgové príhody, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209 – 219

Cievne mozgové príhody, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11

Cievne ochorenia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 159 – 164

Cievne ochorenie, REH. Vol. 42(38), No. 4. 2005, s. 239-243

Cievny systém končatín, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58

CIHS, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94

Cirkulácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54

Cirkulačná adaptácia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

CMP, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242

CMP, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 50-53

CMP, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 54-58

CNS, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 6-10

Colchicin, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Collesová zlomenina, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32

Continator, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 101-104

Coxa, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 137-139

Coxartróza, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 35 – 50

Coxartróza, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 90-97

Coxartróza, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 23-24

Coxartróza, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 43-50

Coxartrózy a KL, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 89-95

CT vyšetrenie, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177

Cvičebné hodiny, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 25-30

Cvičenia po fraktúrach, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 107-110

Cvičenie a relaxácia na lehátku, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 49 – 60

Cvičenie izometrické - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Cvičenie jógové antigravitačné - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Cvičenie podľa Roswithy Brunkowovej, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 97 – 124

Cvičenie tehotných, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40

Cvičenie u detí, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 21 – 24

Cvičenie v predstave, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 135-136

Cvičenie, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s 157 – 162

Cystická fibróza, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 20 – 27


Č
Časový faktor v rehabilitácii, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 129-130

Časový faktor, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 67 - 71

Časový faktor, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Čelustná kontraktúra, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215

Čelustné svalstvo, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 229-233

Červené krvinky, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34

Česká sauna, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 85

Činnosť srdca, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170

Členkový kĺb, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 177-180


D

Ďalšie vzdelávanie, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 229-232

Ďalšie vzdelávanie, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Dávka energie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Dedičný základ, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Defektná mládež¸ REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 35-40

Deformity, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 170-175

Degeneračné zmeny chrupavky, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Degeneratívne poruchy, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 195-198

Degeneratívne zmeny, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Degeneratívny reumatizmus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Dehydratácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154

Dekubit, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 216-220

Dekubity, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 32-26

Delfín, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64

Denervácia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64

Denervačný potenciál, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Depresia, REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Depresivita, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Dermabrázia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Desadaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Deti so zrakovým postihnutím, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 98-100

Detská mozgová obrna - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Detská mozgová obrna - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Detská mozgová obrna, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s 195 – 200

Detská mozgová obrna, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 3 – 6

Detská obezita, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 147-159

Detské úrazy, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 211-215

Detský denný rehabilitačný stacionár, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143

Detský vek, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 173-176

Detský vek, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 6-10

Detský vzorec chôdze, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 144 – 146

Diabetes mellitus, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13

Diabetici, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 179-184

Diabetická angiopatia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208

Diabetická neuropatia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208

Diabetická noha, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 205-208

Diadinamické prúdy, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 35-43

Diadynamické prúdy, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 125-130

Diagnostické kritéria, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Diagnostika logopedická - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Diagnostika porúch postury, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 195-206

Diagnostika zralosti detského organizmu, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 131 – 141

Diagnostika, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 69-74

Diagnostika, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 131-134

Dialekticko-materialistická metóda, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173

Dialýza, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 76-89

Dialýza, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 153-158

Diastolická poddajnosť, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Diastotické inervaly, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Diatermia, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154

Diéta, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Diferenciácia, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113

Diferenciálna diagnostika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 34-41

Diferenciálna diagnostika, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13

Diflurex, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Difúzne choroby spojiva, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 165-167

Dinamika krčnej chrbtice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 146 – 148

Diparetický syndróm ICP, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110

Dipsogénna stimulácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154

Disabilita, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 1 – 2.

Disaptibilita, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75

Disfunkcia čelustných kĺbov, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 131-145

Diskogénna choroba, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 5-18

Diskogénne ochorenie chrbtice - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Diskogenne syndrómy, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 45-48

Diskopatie driekové, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 227-229

Diskopatie, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 141

Distorzia členka - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Dlahovanie extenzorových šliach ruky, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 207 – 218

Dlahovanie, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 13 – 21

Dlhodobá imobilizácia, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 15-24

Dlhodobý rehabilitačný program, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64

Dlhodobý stres, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Dlhodobý účinok, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 109-118

Dlholatečné časti, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205

Dĺžka krokov, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

DMO a epilepsia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210

DMO u batoliat, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 141-152

DMO v dospelosti, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 23 – 32

DMO, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 195 – 200, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 201 – 204, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 213 – 215, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 233 – 237, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247

DMO, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232, REH, Vol. 45. No. 1, 2008

DMO, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 25-32

DMO, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 43-51

DMO, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 85-90

DMO, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 151-159

DMO, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 164-167

DMO, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177

DMO, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

DMO, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238

DMO, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

DMO, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 119-123

DMO, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 17 – 22

DMO, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.

DMO, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108

DMO, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 149 – 156

DMO, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 13-21

DMO, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 200-201

Dna, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 113-124

Dna, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 174-175

Dokumentácia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179

Dolná končatina, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 111-113

Dolné končetiny - zaťaženie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97

Dominancia vzťahu, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 35-41

Dominantná bolesť DK, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 19-20

Doplňujúce prostriedky, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 79-88

Dorzalgia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 94-105

Dotazníková akcia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171

Dôvera vzájomná, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187

Dráždenie - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Druhá polovica života, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 40-43

Druhy osterosyntézy, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 173 – 181.

Druhy športov, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97

Držanie tela - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Držanie tela chybné, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 41-44

Držanie tela chybné, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 169-172

Držanie tela správna, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 45-54

Držanie tela, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 208-210

Držanie tela, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19

Držanie tela, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 207-216

Držanie trupu pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Držanie, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100

Duševné zdravie, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 67-70

Dýchací systém, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 185-191

Dýchacia funkcia, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 104-106

Dýchacie pohyby bránice, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Dýchacie pohyby hrudníka, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Dýchacie pohyby, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33

Dýchacie svaly, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108

Dýchanie bránicové, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10

Dýchanie rebrové, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10

Dýchanie, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 137-140

Dýchanie, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Dýchanie, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 136-138

Dychová dynamika hrudníka, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 75-82

Dychová rehabilitácia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 96-100

Dynamická norma, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12

Dynamická záťaž, REH., Vol. 15, No. 3,. 1982, s. 149 – 158

Dynamika chrbtice - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Dynamika chrbtice, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 33-37

Dynamika krčnej chrbtice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 146 – 148

Dynamizácia sedenia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139

Dynamometer, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 177-179

Dynamometrické testovanie, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212

Dysadaptácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Dysbalancia - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Dysbalancia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 95-101

Dysfágia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Dysfunkcia ľahká mozgová, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 21 – 24

Dysfunkcia velofaryngeálna, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Dysfunkcie kĺbu, REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

Dyskinetická forma, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

Dysplázia, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81


E

Edém, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 217-219

EEG nálezy, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210

Efektivita terapie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Efektívnosť učebných metód, REH. Vol. 14, No. 2. 1981, s. 109 - 115

Efektívnosť, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Ehlers-Danlosov syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 – 73

Echokardiografia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 58

EKG, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 137-145

Ekonomiké aspekty, V 50-53

Ekosystém človeka, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Elektrická stimulácia, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 115-123

Elektroanalgézia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Elektroanalgézia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224

Elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Elektrogymnastika, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Elektroliečba - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Elektroliečba, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.

Elektroliečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Elektroliečba, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 198-201

Elektromagnetické impulzy, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.

Elektromyografia povrchová - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Elektromyografia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Elektromyografické štúdiá, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 3 – 11

Elektroneurografia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 143 – 149

Elektronický šum, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.

Elektrostimulácia funkčná, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 184-189

Elektrostimulácia svalov, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 222-226

Elektrostimulácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Elektrostimulácia, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 – 23

Elektrostimulácia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148

Elektrostimulácia, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 11-15

Elektroterapia - komplikácie, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103

Elongácia DK, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s.

Embólia, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 189-201

Embryonálny vývoj, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177

EMG biologická spätná väzba - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

EMG, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48

Emocionalita, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232

Emočné poruchy, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76

Emočný šok, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Encefalopatia, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 75 – 83

Endoprotéza bedrového kĺba, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 90-93

Endoprotéza kolenného kĺbu, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 227-232

Endoprotéza totálna - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Endoprotéza totálna BK, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97

Endoprotéza, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205

Entezopatia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44

Enthesopathia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 187-190

Epicondylopathia humeri, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37

Epidemiológia osteoartrózy, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 195 – 201

Epikondylitida, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 228-229

Ergodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64

Ergodiagnostika, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 241-246

Ergometria v klinickej praxi, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 47 - 48

Ergometria, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 703-109

Ergometrické vyšetrenie, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 131-134

Ergometrický tréning, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 5-10

Ergoterapia ruky, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 33-37

Ergoterapia využitie po operácii – REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Ergoterapia, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Ergoterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210

Ergoterapia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40

Ergoterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 94-102

Ergoterapia, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 56-59

Ergoterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209 – 219

Ergoterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Ergoterapia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80

Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179

Ergoterapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229

Ergoterapia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 27-32

Etafenón-HCI, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76

Etiológia a patogenéza obezity, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 97-101

Etiológia a patogenéza tbc, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 110-116

Etiológia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Etiopatogenéza, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 46-53

Etiopatogenéza, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13

Evaluácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110

Evaluácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 26-29

Evaluácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 48-52

Evaluácia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80

Evaluácia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199

Evaluácia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 6-10

Evalučné metódy, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151

Experimentálne podnety, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Expertné systémy v rehabilitácii, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 193 - 194

Extenzia v bedrovom kĺbe, REH, Vol. 43, No. 4, 2006


F

Facetový syndróm, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 139-142

Facialis, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 79-88

Facialis, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 171-181

Facialis, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 101-105

Facilitácia, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 83-88

Facilitačné mechanizmy, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94

Facilitačné metodiky, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Facilitačné postupy, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64

Fantomové bolesti, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 143-150

Farebný atlas fyziológie, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 195 -189

Farmakologický dipyridamolový test, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Farmakorehabilitácia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 1 - 2

Farmakoterapia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182

Farmakoterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 2. 1971, s. 103-112

Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 167-175

Farmakoterapia, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 231-239

Fáza dostupu, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Fáza chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Fáza kúpeľnej liečby, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Fáza sauny, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37

Fáza vykračovania, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Fázy pohybovej liečby, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s.66 – 72

Femoropatellárny kĺb, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43

Fenomén uvolnenia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 152 – 156

Fibromyalgický syndróm, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s.131-136

Fibromyalgický syndróm, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 102-105

Fibróza, REH. Vol. No. 1, 2008

Fitlopta, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 147-153

Flebotrombóza - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Flekčná blokáda, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148

Flozofia marxistická, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 147-152

Fonológia, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20

Formulare, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 71-78

Fototerapia biolaserom, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 85

Fototerapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 106-107

fototerapia, význam pre rehabilitáciu .- REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Fraktúra luxačná - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Fraktúry dens axis, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 113-117

Frankelove cvičenia, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 209-210

František Picek 70-tiny, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 120 – 121

Frenický syndróm, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189

Frenický syndróm, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 145-147

Frustácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Funkcia sanatória, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 233 – 237

Funkcia srdca, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Funkcie lopatky, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 87-92

Funkčná a kondičná terapia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229

Funkčná diagnostika, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 3-5

Funkčná elektrodiagnostika, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 57 – 162

Funkčná elektrodiagnostika, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Funkčná elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 – 23

Funkčná elektrostimulácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Funkčná elektrostimulácia, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184

Funkčná kapacita, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-199

Funkčná klasifikácia NYHA, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224

Funkčná patológia, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205

Funkčná porucha bránice, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189

Funkčná porucha, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 211-212

Funkčná porucha, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 17-20

Funkčná porucha, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 107-110

Funkčná porucha, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229

Funkčná porucha, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s.

Funkčná rehabilitácia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107

Funkčná sebestačnosť, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75

Funkčná schopnosť ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 12-29

Funkčná spôsobilosť ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 68-101

Funkčné bolestivé stavy, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94

Funkčné geriatrické vyšetrenie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 97-102

Funkčné integrity segmentov, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 37-41

Funkčné obnovy, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 15-24

Funkčné poruch, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 39-42

Funkčné poruchy GIT - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 237 – 243

Funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19

Funkčné poruchy, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 6-9

Funkčné poruchy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Funkčné poruchy, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 135-154.

Funkčné reťazce, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 146-147

Funkčné svalové poruchy, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216

Funkčné testy, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105

Funkčné testy, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 3-10

Funkčné testy, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106

Funkčné vyšetrenie pacienta, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 225-228

Funkčné vyšetrenie, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 155-163

Funkčné zaťaženie, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 110-111

Funkčné zdravie, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64

Funkčný potenciál, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 59-63

Funkčný sadrový obväz, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 203 – 214

Funkčný výsledok, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Fylogenetické súvislosti, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 82-88

Fylozofické zovšeobenenie, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173

Fytioterapia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46

Fyzická a duševná aktivita, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171

Fyzická aktivita a tbc, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Fyzické požiadavky, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 25-27

Fyzické zaťaženie, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16

Fyzický tréning, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 159 – 164.

Fyzický tréning, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 25-27

Fyzický tréning, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 3-14

Fyzikálna liečba, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 37 – 48

Fyzikálna liečba, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 25-29

Fyzikálna liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166

Fyzikálna liečba, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83

Fyzikálna liečba, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46

Fyzikálna medicína, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224

Fyzikálna medicína, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 140.

Fyzikálna terapia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58

Fyzikálna terapia, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37

Fyzikálna terapia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 40-41

Fyzikálne procedúry, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 20 – 25

Fyzikálne základy tomografie, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 53-54

Fyzikální terapie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92

Fyzilálna medicína, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 33 – 36

Fyziológia dýchania, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64

Fyziológia chôdze, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64

Fyziológia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 126

Fyziológia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85

Fyziologické základy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 99-103


G

Galvanoterapia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Gastrointestinálny trakt - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Generátor impulzov, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160

Geriatria a rehabilitácia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 193 – 194.

Geriatria, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 91 – 100

Geriatria, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 25-30

Geriatria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 103 – 106

Geriatria, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93

Geriatria, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 76.

Geriatria, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 51-52

Geriatria, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 65-66

Geriatria, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 79-89

Geriatria, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 41-45

Geriatrický pacient, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 106-107

Geriatrický pacienti, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 45 – 49.

Geriatrický vek, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210

Gerontologický program, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Gerontopsychiatria, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147 – 151

Gerontopsychológia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143

Gluteálna bolesť, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Glykosaminoglykány, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 67-72

Goniometria, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 31-36

Gravitácia, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 195-206

Gymnastika liečebná - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Gynekológia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 29-42

Gynekológia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10, REH.

Gynekologická problematika, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 19-26


H

Hallux rigidus, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169

Haloterapia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Handicap, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75

Handicap, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 56-59

Handicap, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 77-80

Hemiparetická forma DMO, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 175 – 177

Hemiparetický syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118

Hemiparetik, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 95-110

Hemiparéza spastická, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 27-34

Hemiparéza, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 218-221

Hemiparéza, REH. VOL. 40(36), No. 2. 2003, s. 77-79

Hemiparéza, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 235-236

Hemiparéza, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 121-124

Hemiparéza, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 131-135

Hemiplégia, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 39-40

Hemiplégia, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 83-88

Hemiplégia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 84-87

Hemisféra pravá mozgová, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Hemisféra, REH. Vol. No. 1, 2008

Hemodializačné odd., REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 111-114

Hemodynamika mozgu, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31

Hemofília, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 27-33

Hemofilická artropatia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201

Hemoglobin, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34

Hermeneutika, REH. Vol. 35, No. 2. 2002, s. 67-69

Hernia disci intervertebralis, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 195-198

Herpes zoster, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 77 – 86.

hHlboký stabilizačný systém, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 103-108

Hiporehabilitácia, REH. Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 94-105

Hipoterapia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Hipoterapia v rehabilitácii, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 131

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 109-114

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 67-73

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 77-79

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 80-84

Hipoterapia, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 87-91

Hipoterapia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 156-159

Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 150-153

Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 155-159

Hipoterapia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 165-169

Hipoterapia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 182-183

Hipoterapia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 206-207

Hipoterapia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 34-37

Hipoterapia, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 206 – 207

Hippoterapia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 99-105

Hippoterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 106-110

Hippoterapia, REH. Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 120-125

Hippoterapia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151

História školenia Vojtovej metódy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 121-123

História, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199

História, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Historický materializmus, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Historický prehľad, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 208-212

Hľadanie validity, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 172 – 174

Hlas - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Hlas - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Hlavové kĺby, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 148-149

Hodnotenie AH, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 163-166

Hodnotenie funkčného stavu, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 35 – 50

Hodnotenie funkčného stavu, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 219-223

Hodnotenie, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131 – 137

Hojenie operačnej rany a kosti, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 114-122

Hojenie, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84

Homeopatia, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 204

Homeostáza, REH. Vol. 25, No. 1. 1991, s. 2 - 19

Homolaterálna končatina, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Hormóny, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 77 – 88

Horná končatina, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 218-221

Horná končatina, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199

Hospodárenie materiálom, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 217-223

Hra, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 107 – 112

Hra, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 186-190

Hrudná chrbtica, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 73-78

Hrudník, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Hudba využitie v medicíne, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Hudba, vzťah dieťaťa, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Humor, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85

Hyalgan, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227

Hybná činnosť, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100

Hydrokinezioterapia v gravidite, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 238-245

Hydrokinezioterapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 120-125

Hydrokinezioterapia, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 225

Hydrokineziterapia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 135 – 141

Hydrokineziterapia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 117-120

Hydroterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Hydroterapia, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 203-206

Hydrtokinezioterapia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 90-94

Hygiena duševná, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Hygiena hlasová - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Hygiena sociálna, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Hypercholesterolémia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Hyperkinetický cirkulačný syndróm, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76

Hyperlipidémia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182

Hyperlipoproteinémia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

Hypermobilita, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85

Hypermobilný syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 - 73

Hypertenzia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 58-59

Hypertenzia, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s.157-159

Hypertenzia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 143-146

Hypertenzívna choroba, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Hypertenzívna choroba, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 203-208

Hypertenzné choroby, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18

Hypertermálne prostredie, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Hypertermia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78

Hypertermický kúpeľ, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140

Hypertermický kúpeľ, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 135-141

Hypertermná procedúra, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 35-47

Hypertonus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 218-219

Hypertriglyceridémie, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Hypokinetický syndróm, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Hypokinéza, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210

Hypokinézia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 159 – 162

Hypoplázia DK, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Hypotermný kúpeľ, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 43-44

Hypotónia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 7 – 12

Hypotonický syndróm, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28

Hypotonický syndróm, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 3 – 6.

Hypoventilačné stavy, REH., Vol. 47, No. 3. 2010, s. 226 – 233


CH

Charakteristika chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Charakteristika, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110

Chirurgia hrudná, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10

Chirurgia ruky, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 110

Chirurgia, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 216-220

Chirurgia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 175-178

Chirurgia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 23-27

Chirurgia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 2

Chirurgia, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 209-217

Chirurgicá liečba, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Chirurgická liečba, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87

Chirurgické procedúry, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208

Chlad, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22

Chlorid sodný, REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Chlormezazon, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 143-147

Chondrálny defekt, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 48-51

Chondropatia patelly, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 29-43

Choroba Charcot-Marie Tooth, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 180-182

Choroba Perthesova - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Choroba pľúc, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108

Choroby na zemi, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 112

Choroby pohybového aparátu, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105

Choroby reumatické, porovnanie – REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Chôdza - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Chôdza bipedálna - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Chôdza ľudská, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64

Chôdza tvrdá, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 56-59

Chôdza z hľadiska dynamiky, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Chôdza, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90

Chôdza, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 89-95

Chôdza, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 159 – 164.

Chôdza, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 86-95

Chôdza, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 201-206

Chrbtica a statika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 27-28

Chrbtica drieková, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 222-226

Chrbtica hrudná - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Chrbtica krčná, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, p.135-154.

Chrbtica McKenzieho technika – REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Chrbtica, 3D, UZ, topometria, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 195-201

Chrbtica, diagnostika porúch, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 11-18

Chrbtica, chyby, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 142-150

Chrbtica, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Chrbtica, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219

Chrbtica, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 25-29

Chrbtica, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 150-153

Chrbtica, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 17-19

Chrbtica, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49

Chrbtica, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 26-27

Chrbtica, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 109-120.

Chrbtica, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 98-102

Chronaxia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148

Chronicita, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93

Chronická bolesť chrbtice, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 219-220

Chronická bolesť, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52

Chronická bolesť, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Chronická koronálna choroba, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 195 – 204

Chronická obstrukčná choroba, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Chronická polyartritída, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154

Chronická venózna insuficiencia, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 37 – 48

Chronické choroby, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 67 – 69

Chronické choroby, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 129-130

Chronické ochorenie, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252

Chronické pľúcne ochorenia, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 17-24

Chronické pneumopatie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92

Chybné držanie tela, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 81 – 89

Chybné držanie tela, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102


I

I/t krivky, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Ideálna chôdza, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Ideologická výchova, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 49-54

Idiopatická skolióza, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230

ICHDK, REH, Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13

ILF 55 výročie, REH, Vol. 45, No. 2, 2008

Imobilizačný syndróm, REH, Vol. 12, No. 3. 1979, s. 153-158

Imobilizačný syndróm, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Implantabilný stimulačný systém, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 239 – 242

Implantácia umelej chlopne, REH, Vol. 26, No. 3. 1993, s. 169-171

Implantácie TEP, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Implantát medzistavcovej platničky, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 36-39

Impotencia u pacientov s paraplégiou, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 157

Impulzoterapia, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103

Impulzoterapia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Impulzoterapia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Imunobiologické procesy, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146

Inadekvátnosť - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Index perfúzny - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Indikácie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Indikácie, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205

Individuálna rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160

Individuálny prístup, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 58 – 64

Indukcia priestorová a časová, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 145 – 148

Inermeningeálna fibróza, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 230-232

Infaltilná cerebrálna paréza, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 90-94

Infantilná cerebrálna paréza, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 156-159

Infantilná cerebrálna paréza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72

Infarkt myokardu, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Infarkt myokardu, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 163-168

Infarkt myokardu, REH, Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 120-125

Infarkt myokardu, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 5-10, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 11-16, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 67-76, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 215 – 222, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 217-220, REH. Vol. 13, No. 2. 1980, s. 93 – 102, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 131 – 136, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 141 – 150, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 15-20., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 153-158, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 3-14, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 67-71, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 131-134, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 135-146, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 221-227, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s.81-87, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 103-107, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 117-124, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 133-142, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 67-72, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 73-78, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 79-84, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 143-152, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 203-214

Infekcia HIV, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 250-252

Infekčné ochorenie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 121-124

Informačná analýza prostredia, REH. Vol. 13, No. 1. 1980, s. 3-9

Informovanosť o zdravotnom stave, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187

Infračervená termografia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 119-123

Inhalačná liečba, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Inhalačná liečba, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42

Inhalačný ultrazvukový prístroj, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 211 – 215

Inhalované látky, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 33-42

Inhibična poloha, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238

Inkompetencia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Inkontinencia moča, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 225-227

Inkontinencia moča, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48

Inkontinencia žien, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 101-104

Inkontinencia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 231-234

Inkoordinácia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37

Instabilná plošina, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230

Insuficiencia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Integrita osobnosti, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158

Interferenčné prúdy, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Interferenčné prúdy, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 41-47

Internalita, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147 – 151

Interné choroby, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 69-74

Intraabdominálny tlak, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.

Intraartikulárna liečba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227

Intraartikulárne zlomeniny, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 207-211

Intratorakálny tlak, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.

Invalidi, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 1-2

Invalidita, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 1 – 2.

Invalidita, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11

Involúcia funkcií, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92

Ionoforéza, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

IR žiarenie, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 243-250

Iritabilita, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Ischemická choroba DK, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 157 – 162

Ischemická choroba DK, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91

Ischemická choroba srdca, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 215 – 222

Ischemická choroba srdca, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 39-42

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 103-109

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 60

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 149 – 158

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 43-57, Vol. 4. No. 2. 1971, s. 67-69

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 11-20, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 137-145

Ischemická choroba srdca, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160

Ischemická kaskáda, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Ischialgia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Izokinetika, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 3-9

Izometrická kontrakcia svalu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148

Izometrická záťaž, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 149 – 158

Izometrické kontrakcie, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Izometrické kontrakcie, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 143-152

Izometrický záťažový test, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 195-202

Izotonická kontrakcia svalu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148


J

Jazva, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Jazvy, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 1750-175

Jednoduchá a dvojitá opora, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Jednostranný postoj, REH. 45, Vol. No. 3, 2008

Jóga, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 139 – 134, Vol 46, No 4., 2009, p. 228-236

Jóga, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 182-186

Jóga, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236

Joginská technika, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 231 – 238

Jump. sign. liečba, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22


K

Kabat, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Kačacia chôdza, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Kalendárny vek, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84

Kanisterapia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Kanisterapia, detská mozgová obrna – REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Kapacita diskriminácia, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93

Karcinóm prsníka, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Kardiológia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Kardiopatia v tehotenstve, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40

Kardiopatogénna diéta, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Kardiostimulátor, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 66 - 72

Kardiovaskulárna operácia, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 96-100

Kardiovaskulárne ochorenie, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 - 134

Kardiovaskulárne ochorenie, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 120-125

Kardiovaskulárne ochorenie, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 55

Kardiovaskulárne operácie, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 31-40

Kardiovaskulárny systém, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29-34

Katedra rehab. pracovníkov, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 113 – 123

Kategória handicapov, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 177 – 180

Katecholamíny, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169

Katerizácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 55-57

Kazuistika, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206

Kazuistika, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 225-232

Kazuistika, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.

Kazuistika, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108

Kazuistika, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 25

KENS a TENS, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83

Kinesiologické aspekty, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Kineziolágia, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 60-64

Kineziológia funkčné poruchy chrbtice, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Kineziológia panvy, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41

Kineziológia, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Kineziológia, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 106-110

Kineziológia, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 158-162

Kineziológia, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19

Kineziológia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Kineziologický obsah pohybovej poruchy, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 131-135

Kineziologický rozbor, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46

Kinezioterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91

Kinezioterapia, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 101-104

Kinezioterapia, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 222-226

Kineziterapia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Klasická elektrodiagnostika, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 - 23

Klasická masáž, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 187-189

Klasická masáž, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 217-223

Klasická masáž, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 247-249

Klasifikácia - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Klasifikácia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Klasifikácia paraplegikov, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 75 – 86

Klasifikácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179

Kĺb bedrový - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Kĺb bedrový, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 75-78

Kĺb bedrový, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 177-180

Kĺb bedrový, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 121-123

Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 26-34

Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 90-93

Kĺb bedrový, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 94-97

Kĺb členkový - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Kĺb členkový, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 11-17

Kĺb kolenný - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Kĺb kolenný, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 18

Kĺb plecový - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Kĺb, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 47-49

Kĺbna blokáda - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Kĺbová bolesť, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Kĺbová diskopatia, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 107-115

Kĺbová pohyblivosť, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 219 – 231

Kĺbová pohyblivosť, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 137 – 139

Kĺby hlavové, REH. Vol. 41, No. 1. 2004, s. 23-25

Kĺby sakroiliakálne – REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Klenba nohy, REH., Vol. 4. No. 2. 1971, s. 77-92

Klinická liečba, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85

Klinické aspekty rehabilitácie, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 11-20

Klinické formy, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Klinické príznaky a vyšetr. metódy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87

Klinické príznaky, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12

Klinický obraz, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 17-20

Klinický obraz, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.

Klinika REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108

Klinika, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112

Kognitívna funkcia, 147 – 151

Kognitívne pole, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168

Kognitívne školenie, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 169-174

Kognitývna blízkosť, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 180 – 182

Kojenci s mozgovou obrnou, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 105-111

Kokcygeálny spasmus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 226-228

Kolaterálna cirkulácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91

Kolenné náhrady, REH. VOL. 40(36), No. 2. 2003, s. 131-142

Kolenný kĺb, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 203 – 214, REH. Vol. 33, No. 1. 2000, s. 25-28

Kolenný kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 99-105, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 212-216

Kolenný kĺb, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 187-191, REH, Vol. 45. No. 1, 2008

Kolenný kĺb, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177

Koleno, REH. Vol. 33, No. 1. 200, s. 25-28

Koleno, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 8-11

Koleno, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 209-216

Koleno, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50

Koleno, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 95-100

Koleno, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 105-109

Kóma, REH., Vol. 47, No. 2. 2010, s. 106-117

Kombinované chyby, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 195-197

Kompartmenty tela, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54

Kompenzácia funkcií, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206

Kompenzačné špeciálne pomôcky, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 235-239

Kompetencia komunikačná - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Komplexná aktivácia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 205-210

Komplexná kúpelná liečba, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 225-232

Komplexná liečba, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 173-182

Komplexná liečba, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 34-40

Komplexná liečebná starostlivosť, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Komplexná liečebná starostlivosť, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40

Komplexná rehabiliačná liečba, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 72-75

Komplexná rehabilitácia v modernej geriatrii, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 153 – 158.

Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158

Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11

Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 169-174

Komplexná rehabilitácia, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 103-107

Komplexná rehabiltačná liečba, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 30-33

Komplexná starostlivosť, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 195 – 200

Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85

Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 998

Komplexná starostlivosť, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 104-105

Komplexné reh. prog., REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 1 – 2

Komplexný rehabilitačný prístup, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Komplexný rehabilitačný program, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75

Komplexný rehabilitačný program, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 210 – 227

Komplikácie, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Komplikácie, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211

Komunikácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 201-

Komunistická výchova, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 27-29

Koncepcia nervového systému, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 78-81

Koncepcia odboru FBLR, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 68-72

Kondícia koronárnych pacientov, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 21-31

Kondičné cvičenie, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102

Kongres, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 132-136

Konštitúcia - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Kontraindikácie, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 155-159

Kontraindikácie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Kontrakrúra lakťová - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Kontraktilita, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 – 19

Kontraktilita, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Kontraktúry, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Kontraktúry, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 170-175

Konzervatívna liečba, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 7 – 12

Konzistentnosť, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201

Kooperácia v tíme, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184

Koordinácia činnosti srdca a mozgu, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 95 – 102

Koordinácia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25

Koordinačno-dinamická liečba, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 152-155

Koordinovaný pohyb, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 214-216

Koordinovaný pohyb, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 106-108

Koreňové cysty, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 35-38

Koronálna choroba, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42

Koronárna choroba, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 3-10

Koronárna srdcová chirurgia, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 9

Koronárna srdcová choroba, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Koronárne ochorenie srdca, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Kortikoidy, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 60-64

Kortikoidy, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 101 – 107

Kosť vretenná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Kosti, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 235-239

Kostná denzita, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 241-244

Kostohoj - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Kostrč a bolesti, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 13-20

Kostrč, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 23-29

Koxartróza, bedrový kĺb, REH, Vol. 45, No. 4, 2008

Koxartróza, REH, Vol. 25, No. 2. 1992, s. 13 – 19

Koxartróza, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 9-12

Kožné reflexy, REH, Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205

Kožné reflexy, REH, Vol. 21, No. 4. 1988, s. 223 – 236

Kožné reflexy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148

Kožné zmeny, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180

Kožný odpor, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 146-147

Kraino-cervikálna trauma, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 47-50

Kraniocerebrálna trauma, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 150-155

Kraniocerebrálne poranenie, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Kraniocerebrálne poranenie, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 54-58

Kranioserebrálne poškodenia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 93-95

Krátke vlny, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Krátkolatečné časti, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205

Krčná chrbtica, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34

Krčná chrbtica, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 6-9

Krčná chrbtica, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144

Krčná chrbtica, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 95-99

Kŕčové žily DK, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 67-72

Kreakintináza, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 222-226

Kremík, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 67-74

Kritické stavy v kardiológii, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 102

Kríza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Krvný tlak, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 184-186

Krvný tlak, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170

Kryomyorelaxácia, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22

Kryoterapia lokálna, REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Kryoterapia, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Kryoterapia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 241-245

Kryoterapia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 174-175

Kryoterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 79-83

Kryoterapia, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Kúpeľ, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 28-37

Kúpele, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 55-57

Kúpeľná liečba REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 17 – 23.

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 27 – 30

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 67 - 78

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Kúpeľná liečba, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 58-59

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131-137

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209-219

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 30-33

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 170-173

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 35-47

Kúpeľná liečba, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 31-40

Kúpeľná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167-173

Kúpeľníctvo, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199

Kutzkého škála, REH, Vol. 34, No. 4. 2001, s. 199-203

Kvalita lokomócie, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72
Kvalita života, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Kvalita života, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 25-35

Kvalita života, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7-10

Kvalita života, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-198
Kvalita života, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Kyselina hyaluronová, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227

Kyslíková spotreba, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34


L

Labilná plocha, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 217-219

Laesio plexus lumbalis, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 46-53

Laesto nervi mediani, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.159 – 165

Ľahká mozg. obrna, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 173 – 177

Ľahká mozgová dysfunkcia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 131 – 141

Lakeť REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 205-210

Lakťový kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 84-88

Lakťový kĺb, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 145-154

Lampa bioptronová – REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Larvovaná instabilita, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50

Laser, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 228-229

Laser, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 143-149

Laseroanalgézia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 91-92

Laseroterapia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Laseroterapia - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Laseroterapia (LLLT), REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 77-84

Laseroterapia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 207-210

Laseroterapia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

Laseroterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 113-119

Laseroterapia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 91-92

Laseroterapia, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 187-190

Laseugueov manéver, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115

Lateralita, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Látková premena, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 233-240

Legislatíva, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92

Lézia LCA, REH, Vol. 33, No. 1. 2000, s. 16-24

Lézia ruky, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 221-224

Liečba biofeedbackom, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242

Liečba bolesti, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 130-134

Liečba dny, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Liečba fyzikálna, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Liečba hudbou, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 93-95

Liečba inhalačná, REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Liečba kúpeľná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Liečba kyslíkom, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Liečba osteoporózy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 123

Liečba pohybom, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171

Liečba prácou, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25

Liečba prácou, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 169 – 171

Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Liečba prácou, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 229-232

Liečba prácou, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32

Liečba teplom, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 100-102

Liečba teplom, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 94-99

Liečba zamestnaním, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 77-80

Liečba, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204

Liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Liečba, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180

Liečba, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211

Liečbou pohybová, REH., Vol. 46, No. 1., 2009, s. 35-47

Liečebňa dlhodobo chorých, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 91 – 100

Liečebná komunita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Liečebná REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 3-8

Liečebná REH., REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188

Liečebná rehabilitácia, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 – 134

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 67-70

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 187-189

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 217-223

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 29-35

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 133-144

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 145-154

Liečebná rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 195-203

Liečebná stimulácia mozočka, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 13 – 16

Liečebná stimulácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 201 – 204

Liečebná telesná výchova a šport, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s.. 147-152

Liečebná telesná výchova, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Liečebná telesná výchova, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 209-216

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 215-221

Liečebná telesná výchova, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 89-97

Liečebná telovýchova u obezity, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 101-108

Liečebný sport v ortopédii, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 70

Liečebný šport, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102

Liečenie Sudeckovho syndrómu, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 246

Liečenie zlomeniny, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 44 – 45

Ligamnetum crutiatum anterior, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 181-184

Lingvistický prístup, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20

Lipidy, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

Lipoproteiny, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

LMD u dospelých, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52

Logopédia, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77

Logopedická starostlivosť, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210

Logopedické nálezy, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 213 – 215

Logopedický obraz, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 173 – 177

Lokomócia - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Lokomócia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007
Lokomócia plavecká - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Lokomócia reflexná, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 138-144

Lokomočné orgány, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 7-12

Lopta cvičenie, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Low back pain, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152

Ľudské telo, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 3-12

Ľudské telo, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 34-36

Ľudský pohyb, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 83-87

Lukostreľba, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 100-103

Lumbago, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9

Lumbálne paravertebrálne svaly, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 3 – 14

Lumboischiadický syndróm, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 101 – 107

Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 45-51

Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9

Lumboischiadický syndróm, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115

Lumbosakrálna diskopatia, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 21-22

Luxácia habituálna, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 57-60

Lymfatický syndróm, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s 217-219

Lymfedém - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Lymfedém - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Lymfedém, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249

Lymfodrenáž manuálna, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Lymfodrenážna masáž, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249

Lymgangiom, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 245-249

Lyžiar, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 207-216


M

M. abductor pollicis brevis, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148

M. Bechterev, REH, Vol. 34, No. 3. 2001, s. 171-173

M. glutacus medius, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 111-113

M. parkinson, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 160-167

M. psoas major, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 146-147

M. serratus anterior, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184

Magnetické pole, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 101 – 114

Magnetické pole, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.

Magnetoterapia, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 233-234

Magnetoterapie, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 235-239

Maladaptácia, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 67-94

Manažment ošetrovateľská starostlivosť – REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Mandevilské hry, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 115-119

Manipulácia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 143-145

Manipulačná liečba, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30

Manipulačná liečba, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 221-224

Manuálna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Manuálna lymfodrenáž, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 217-219

Manuálne techniky, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 53-54

manuálne vyšetrenie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Marfanov syndróm, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 67 – 73

Masáž, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 170-173

Masážna terapia, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 237-239

Masterúv „two-step“ test, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 103-109

Materialistické chápanie, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Materializmus, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Mäkké techniky - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Mäkké techniky, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 152-156

Mäkké techniky, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-237

Mäkké tkanivá, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 93-101

Mäkké tkanivá, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229

Medicína, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85

Medicínska prax, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 37 – 42

Medicínske problémy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80

Medikamentózna liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218

Medikamentózna terapia, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 79-89

Medziľudské vzťahy, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164

Medziľudské vzťahy, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 201-211

Medzinárodné perspektívy, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 43 – 44

Medzistavcová platnička, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 3-9

Mechanizmy účinku, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 5 – 8

Mechanoterapia, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177

Mechúr hyperaktívny, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 131-137

Memorix z Trenčianskych Teplíc – REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Menisektómia, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 123-128

Menisektomia, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 31-34

Mentálna retardácia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Mentálne funkcie, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Mentálny retardácia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28

Meranie tlaku - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Metabolická degragácia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169

Metabolizmus cholesterolu, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Metabolizmus cholesterolu, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Metabolizmus mozgu, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31

Metabolizmus, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 3 – 10

Metóda Bobathovej REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Metóda Mc Kenzie - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Metóda nepretržitého pasívneho pohybu, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 173-177

Metóda reflexnej lokomocie, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

Metóda Roodova, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Metóda Vojtova, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Metodické a poznávacie problémy, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.167 – 173

Metodické postupy, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40

Metodické pripomienky, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Metodické zásady, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Metodické zásady, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 89-97

Metodika cvičenia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.145 – 151

Metodika cvičenia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215

Metodika LTV, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Metodika Mc Kenzieho - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Metodika, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 13-37

Metódy hodnotenia a kontroly, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Metódy problémové, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Metódy rehabilitácie, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10

Metódy výskumu v klinických pokusoch, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 117-120

Miechový šok, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s 33 – 41

Mier, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 129 – 131

Miera funkčnej nezávislosti, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 120-122

Migréna, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 186.

Migréna, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 21-24

Mikroklíma - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Mineralizácia, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 42-44

Minerálna voda Fatra, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154

Mobilita, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 79-102

Mobilizácia po operácii, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 230-232

Močový mechúr, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 68-72

Model kocky, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 67 – 75

Modifikácia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131 – 137

Moirogram REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 34-36

Molekulárna biológia génov, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 134.

Morálka, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 25-30

Morfológia chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Motivácia pacienta, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 170-173

Motivácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 49 – 53

Motivácia, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80

Motivačné faktory, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 158

Motorická ontogenéza, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77

Motorické parézy, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 231-235

Motorické testy, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 67 – 78

Motorický radikulárny syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 77 – 86.

Motorický test, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 131-134

Motorický vývoj, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 103 – 108

Motorický vývoj, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 109 – 112

Movement patterns, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 225 – 229

Mozaikoplastika, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 48-51

Mozgová disfunkce, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s.67-94

Mozgová porážka, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 63.

Mozgové syndrómy, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 163

Mozočkový syndróm, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 114-118

Možnosti športovania, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32

MRI pre potreby rehabilitácie, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 54-55

Mukociliárny - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Musculus sternocleidomastoideus, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205

Mutilujúci úraz, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Muzikoterapia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232

Muzikoterapia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 167-172

Muzikoterapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 103 – 106

Muzikoterapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93

Muzikoterapia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Muzikoterapia, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 253-255

Myelopatia, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144

Myofaciálne syndrómy, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169

Myofasc. bolestivý syndróm, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22

Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22

Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 130-134

Myofasciálna bolesť, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 247-251

Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-237

Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141

Myofasciálne ochorenia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 96-99

Myofasciálny bolestivý syndróm, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 11 – 17

Myofasciálny sy, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 21-23

Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 16-18

Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Myofasciálny syndróm, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 13-20

Myogénny faktor, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 69-81

Myokardiálna spotreba kyslíka, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 33-42

Myopia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 102-111

Myorelaxácia chladom, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 17-22

Myoskeletálna dysfunkcia, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 73-80

Myoskeletálna medicína, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 154-147

Myoskeletálna medicína, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229

Myoskopická kvantifikácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 20 – 25

Myoskopická kvantifikácia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

N

Na cestu, REH, Vol. 1, No. 1. 1963, s. 1
Na cestu, REH, Vol. 6(1). No. 1/2. 1968, s. 1-2

Náboženstvo a veda, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 65-67

Nácvik denných úkonov v LP, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 149-151

Nácvik chôdze na protéze, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Nácvik chôdze, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

Nácvik chôdze, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 131-142

Nácvik chôdze, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 33 – 36.

Nácvik chôdze, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 106-107

Nácvik rovnováhy, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 235-238

Nácvik sebestačnosti, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210

Nácvik, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 8-24

Nadácia hipoterapia hipológ, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 158

Náhla cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 132-136

Náhla cievna mozgová príhoda, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 113-117

Náhradná motorika, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72

Námahové maximum, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Námahové testy a tréning, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 186

Napätie svalové, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

Náradie, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Následky paréz brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12

Nasmerovanie, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Náväznosť rehabilitačných služieb, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 107-114

Návrat do rodiny a spoločnosti, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76

NCMP - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

NCMP, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 81-85

Necementovaná totálna endoprotéza, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 225-227

Neglekt, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 69-72

Neglekt, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 235-236

Neinvazívne markery kardiovaskulárneho stárnutia, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Neinvazivní lasery, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 86-92

Nemedikamentózna liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 208-211

Neparametrické metódy v klinickej praxi, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 105-116

Neparametrické metódy, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 39-46

Neparametrické metódy, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 159-169, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 233-245

Nerovnoramenná páka, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Nerv, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184

Nervová sústana v starobe, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 7-14

Nervovosvalový systém, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 5-12

Nervus femoralis, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Nervus ischiadicus, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Nesteroidné antireumatiká, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 99-105

Netradičná psychoterapia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 18 – 24

Neurinóm, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Neurocirkulačná astémia, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 73-86

Neurocirkulačná astémia, REH., Vol. 6. No. 2. 1973, s. 87-94

Neurogénna paraosteoartropatia, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 217 – 234

Neurogénne poruchy aparátu hybnosti, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 3-10

Neurogénny mechúr, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.

Neurológia netterovské publikácie – REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Neurológia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 58 – 59

Neuromodulácia, REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Neuropatická bolesť, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Neuroplasticita, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 78-81

Neuropraxia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 - 223

Neuropsychológia, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Neuroticizmus, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 109-115

Neurotmesis, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 163 – 166

Neuróza, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 180 – 182

Neurózy rentovné, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Neurózy, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 167-172

Neverbálna komunikácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 2 – 6

Nežiadúce príhody, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 3-6

Nízkofrekvenčné prúdy, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Nočné sanatórium, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s 163 – 168

Noha, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 227-230

Normurat, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211

Nové trendy v rehabilitácie v geriatrii, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 9 – 12

Nové zariadenie Terapi master, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 215-220

NSR, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 177-184

NSR, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177

Nulková poloha, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179

Numerické preferencie, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 89 – 94

Numerické stereotypy, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 89 – 94


O

Občianske právo, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25

Obdobie adaptácie, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 159 – 164

Obdobie nereálneho optimizmu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 159 – 164

Obehové zlyhanie, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 211-214

Obehový rytmus, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Obezita u detí – REH. Vol. 45. No. 1, 2008

Obezita, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 97-101

Obezita, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 184-186

Objektivilizácia, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 165-169

Objektivizácia výsledkov, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 235-238

Objektivizácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 213 – 219

Objektívne vyšetrenie, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 89-97

Oblúk carvingový - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Obrna, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 101 – 107

Oddiely zdravotne oslabených, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Oddiely zdravotne postihnutých, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Odľahčovanie tlaku, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Odpoveďový štýl starších pacientov, REH. , Vol. 16, No. 2. 1983, s. 67 – 75

Odraz pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Ochorenie centrálneho nervového systému, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 243-246

Ochorenie pľúc chronické - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Ochrana organizmu, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Ochranné adaptačné programy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Onkológia, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 193-195

Onkológia, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 65 - 66

Onkologická gynekológia, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 3 – 10

Ontogenéza chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Ontogenéza, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 81 – 84

Ontogenézia, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 157-170

Operácia Bankartova, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 57-60

Operácia kolenného kĺbu, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 230-235

Operácia na DK, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

Operácia platničky, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 113-119

Operácia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 213-217

Operácia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 211-216

Operačná rekonštrukcia nervu, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 178-184

Operačné postupy, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 98-101

Operačné riešenie zlomenín, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 219-223

Operatívna liečba detí, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 168-172

Opis chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Opora nohy, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 131-136

Oporná báza, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 17-19

Optická registrácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 33-38

Optimalizácia rehabilitácie, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 77-80

Organická porucha, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 227-229

Organickí a funkční pacienti, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14

Organizácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247

Organizovaná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177

Ortéza na chôdzu, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191

Ortéza, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Ortopédia konzervatívna – REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Ortopedické operácie u detí c DMO, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 227

Ortopedicko-chirurgická liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 213 – 218

Oscilácia ťažiska tela, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Oseoporóza, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46

Oslabenie organizmu, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 201-210

Osmičková blokáda, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 1777 – 179

Osnova cvičenia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 13 – 24

Osobitosti rehabilitačných programov, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92

Osobnosť, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14

Osobnostné vlastnosti, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 131 – 136

Osteoartritis, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Osteoartróza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 221-227

Osteochondróza, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144

Osteochondróza, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 233-234

Osteoporóza, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 67 - 74

Osteoporóza, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 225-227

Osteoporóza, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 197-236

Osteoporóza, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 196-200

Osteoporóza, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207

Osteoporóza, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 235-239

Osteoporóza, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Osteoporóza, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 229-231

Osteosutúra kostí, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 173 – 181.

Osteroporóza, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 85 – 90

Osteroporóza, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 109-112

Ošetrenie po amputácii, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 109-110

Ošetrovateľská starostlivosť, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 90 – 100

Ošetrovateľská záťaž, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106

Otužovanie kýpťa, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 179-180

Otváraco-zatvárací cyklus, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Otváranie úst, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 211-215

Outlet syndróm, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 13-16

Ovládanie tela, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Oxifedrin, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 207-211

Oximetria pulzná, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Ozonoterapia, REH, Vol. 44, No. 1, 2007


P

Pacienti s PAP, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 99-104

Pacienti v ústave tbc, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Pacienti, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 113-119

Pády, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 97-102

Pády, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Pagetova choroby, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 58-60

Páková funkcia kostí, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92

Palatolália, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.

Pamäťové funkcie, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Panva, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Panva, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151

Panvové dno, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 81-84

Panvové dno, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 3-5

Panvové dno, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 43-46

Panvové dno, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48

Paradox axiálny, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Parafín, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Paraparézy DK, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 43-47

Paraplégia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191

Paraplegici, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 85-90

Paraplegici, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102

Paraplegik, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159

Parapódium PW, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 189-191

Paravertebrálne svalstvo, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 195 – 202.

Paravertebrálne svaly, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 131 - 139

Paravertebrálne svaly, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 - 205

Paresis nervi radiális, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 225 – 230

Paresis nervi thoracici longri, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 25 – 28

Paretická HK, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107

Paréza brachiálneho plexu, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 156 – 160

Paréza lýtkového nervu, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 53-58

Paréza plexu brachiálneho, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184

Paréza, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 194-199

Paréza, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 143-148

Parézia nervu axillaris, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 135-141

Parézy, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94

Parinatálna encephalopatia, REH., Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 131-134

Parkinsonizmus, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 199 – 203

Parkinsonová choroba, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 27 – 30

Parkinsonova choroba, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 - 210

Parkinsonova choroba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 253-255

Parkinsonova choroba, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188

Parkinsonová choroba, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 185-188

Partnerské komunikačné dvojice, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42

Pasportizácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 36 – 48

Patofyziológia, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 99-106

Patologická anatómia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

PC vankúš, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139

Pediatria - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Pediatria, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 185-191

Peréza centrálna, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 14-21

Perfúzia myokardu, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

Periarthritis humeroscapularis, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 35 – 44

Periférna obrna, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 89-93

Periférne nervy, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 3-15

Periférne parézy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 200-205

Periférne parézy, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 150-154

Periférne poruchy prekrvenia, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 81-87

Periférne prekrvenie, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 150-154

Periferný rečový orgán, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 157-160

Perkutánna lumbálna disketómia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 10-13

Peroneálna paréza, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 115-123

Perthesova choroba, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 165 – 171

Perthesovachoroba, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 205 – 210

PH kože, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163- 170

Piešťanské kúpele, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 113 – 114

Pilates, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 228-236

Piriformis, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 131-135

Písanie na stroji v liečebnej rehabilitácii, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 159-166

Platenie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 66

Plávanie a rehabilitácia, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 183-185

Plece, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 67-68

Plecový kĺb, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 77-83

Pletenec plecový - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Pletyzmografia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 84-87

Pletyzmografia, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 81-87

Plochá noha, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 220-223

Pľúcna cirkulácia, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64

Pľúcna ventilácia, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64

Plynová terapia, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 111-114

Pneumológia, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 182.

Pneumológia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Pneumopatia, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 115-122

Poamputačná rehabilitačná starostlivosť, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31

Počítač na rehabilitačnom oddelení, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 39 – 42

Počítačový program, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 169 – 173

Podobarografia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 166-169

Pododynamometria, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 155-162

Podporná bandáž, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 17-19

Podporné pomôcky, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201

Pohľad na FBSS, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 172-177

Pohyb aerobický, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 149-156

Pohyb bedrového kĺbu, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Pohyb, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Pohybová aktivita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 74

Pohybová aktivita, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 229-231

Pohybová liečba - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Pohybová liečba a diabetes mellitus, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 2 – 19

Pohybová liečba, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 175 – 181

Pohybová liečba, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Pohybová liečba, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 8 – 13

Pohybová liečba, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Pohybová liečba, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Pohybová liečba, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Pohybová liečba, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 177-179

Pohybová liečba, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252

Pohybová liečba, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201

Pohybová porucha dieťaťa, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 82-85

Pohybová profylaxia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 206-207

Pohybová rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 99-106

Pohybová terapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Pohybové prvky, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179

Pohybové reťazce, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 4-8

Pohybové stereotypy, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152

Pohybové ústroje, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 195-197

Pohybové ústrojenstvo - poruchy, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 113-116

Pohybové ústrojenstvo, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 231-235

Pohybovéhý aparát, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 195-198

Pohybový aparát diabetika, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 143-145

Pohybový aparát, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85

Pohybový aparát, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 212-216

Pohybový aparát, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 76-89

Pohybový fond človeka, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 131-134

Pohybový program REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 232-234

Pohybový program, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 121-123

Pohybový režim, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Pohybový režim, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 33 – 38

Pohybový stereaotyp - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Pohybový systém končatín, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 51-58

Pohybový systém, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189

Pohybový systém, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 93-101

Pohybový vývoj, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 98-100

Pohybový vzorec, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151

Pohybový vzorec, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 83-87

Pohyby dýchacie, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Pohyby panvy pri chôdzi, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Pohyby stojnej končatiny, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Pohyby v kĺboch, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92

Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 163 – 165

Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201

Poinfarktová rehabilitácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 25 – 35

Poinfarktové stavy, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 99-103

Poinfarktoví pacienti, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201

Poistenie, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177

Poksturálne mechanizmy, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 131 – 137

Pokyny pre dopisovateľov, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 4

Poloha plavecká, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Polohovanie ruky, REH. Vol. 23, No. 1. 1990, s. 13 – 21

Polohovanie stimulačné, REH. Vol. 41, No. 2. 2004, s. 80-84

Polohovanie, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Polyelektrografia, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Polyelektromyografia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 148-152

Polygrafické kardiálne zmeny v starobe, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Polygrafické vyšetrenie, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 – 19

Polymorbidita, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Pomôcky - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Pomôcky, REH, Vol. 23, No. 1. 1990, s. 33 – 38

Pooperačná rehabilitácia, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 243-244

Pooperačná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 39-42

Pooperačná starostlivosť, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 31-34

Popálenina, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 54

Popáleniny HK, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Popáleniny, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78

Poperačná deformita, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 17-24

Poradenské centrum, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 243-245

Poradenstvo, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177

Poranenia brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 3-12

Poranenia miechy, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Poranenie - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Poranenie brachiálneho plexu, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 67-87

Poranenie dlane a prstov, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 3-15

Poranenie hlavy, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 179-180

Poranenie kolena, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58

Poranenie mäkkých tkanív HK, REH. Vol. 42(38), No. 2. 2005, s. 112-115

Poranenie pri športe, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 96-97

Poranenie strelné, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 172-175

Poranenie šliach flexorov ruky, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 33-37

Poriférny neurén, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91

Porovnávanie funkčných klasifikácií, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224

Porucha funkčná - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Porucha funkčná, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 98-102

Porucha funkčná, REH., Vol. 46, No. 3. 2009
Poruchy funkčné, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 48-55

Porucha hlasu, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Porucha hlasu, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Porucha metabolizmu lipidov, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140

Porucha stereotypu, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 110-111

Porucha vedomia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30

Porucha zhryzu, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 202-204

Poruchy cervikálnej chrbtice, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 215-217

Poruchy funkcie plecového kĺbu, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 37-41

Poruchy funkcie, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13

Poruchy chrbtice, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 19-26

Poruchy komunikácie, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210

Poruchy nervového systému, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 21-26

Poruchy periférneho prekrvenia, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 159-160

Poruchy počítania, REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Poruchy stehenného kĺbu, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 219-227

Poruchy zraku, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 169 – 173

Posilňovacie zariadenie, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 214-216

Posilňovacie zariadenie, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 106-108

Posilňovanie svalov, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 113-121

Position paper, osoby s autizmom, REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Posmenopauzálna osteoporóza, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 214-217

Postgraduálne štúdium, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 201-211

Postihnuté deti, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 225 – 229

Postihnutie CNS REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 152-155

Postihnutie na HK, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 173-178

Postihnutie, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164

Postiozometrická relaxácia, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Postizometrická relaxácia, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Postizometrická relaxácia, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 152 – 156

Postizometrická relaxácia, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 73 – 85

Postizometrická relaxácia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204

Postizometrická relaxácia, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 47-50

Postkommočný syndróm, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30

Postoje pacientov, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168

Postoje zdravotníčok, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168

Postoje, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 195 – 201

Postura, REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Postura, REH. Vol. 41 (37), No. 2. 2004, s. 67-73

Postura, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 31-36

Postura, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, p. 164-166.

Postura, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 195-206, Vol. 46, No. 4. 2009, p. 207-216

Posturálna metodika, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 131-135

Posturálna závislosť, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 3 – 14

Posturálne funkcia a dysfunkcia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25

Posturálne podmienené bolesti, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25

Posturograf, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 232-234

Posturografia, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 202-212

Posturomed, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25

Posturomed, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230

Posudková činnosť, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210

Posudková problematika, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Posudkové lekárstvo, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 122 – 123

Poškodenie krčnej chrbtice, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 213

Poškodenie mozgu, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 166-168

Potreba kontroly, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 244-248

Poúrazová rehabilitácia, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 91-96

Poúrazové blokády, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30

Poúrazové kontraktúry lakťa, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 205-210

Poúrazové postihnutie ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 53-56

Použite radiotelemetrie, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 67-72

Používanie protéz, REH. Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 209-214

Povrch tela, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242

Povrchová polygrafia, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48

Pozitívna diagnóza, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184

Pôsobenie na efektor, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 161-169

Pôst, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 2

Prac. Rehab, a zamestn. Postihnutých, REH. Vol. 15, No. 1. 1982, s. 47

Pracovná a sociálna REH, REH. Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208

Pracovná aktivita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 84

Pracovná konferencia ergoterapie, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 188

Pracovná motivácia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 159-165

Pracovná neschopnosť, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11

Pracovná neschopnosť, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 145-154

Pracovná REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 10-18

Pracovná rehabilitácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 51 – 64

Pracovná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 195-202

Pracovná rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 203-210

Pracovná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Pracovná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 102-103

Pracovná schopnosť, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 102-103

Pracovná terapia, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 35-41

Pracovná terapia, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 95 – 102

Pracovná terapia, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 85-93

Pracovná výkonnosť, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 225-232

Pracovná záťaž chôdze, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s 157 – 162

Pracovné právo, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25

Pracovné uplatnenie, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 29 – 36

Pracovné zaradenie, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 43-47

Pracovné zaradenie, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 159-165

Pracovné zaťaženie, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 117-124

Právne postavenie, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25

Právne vzťahy, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 21 – 25

Prearthrosis, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 47-50

Preartróza, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 15-19

Predčasné stárnutie, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 179-183

Predkolenie prekrvenie – REH. Vol. No. 4, 2008

Predškolský vek, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 81 – 89

Prehľad literatúry, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 237-242

Prejavy laterality, REH., Vol. 5. No. 1. 1972, s. 3-10

Prekrvenie - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Prekrvenie predlaktia, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 121-124

Prekrvenie svalov a kože reaktívne - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Preliačený hrudník, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 22-25

Premiestnenie a manipulácia s pacientom, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 42 – 48

Prepojenie sociálnych skupin, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164

Prepranolový test, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 195-202

Presoterapia prístrojová, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Presynergické štádium, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116

Preťaženie HK, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 137 - 139

Prevencia - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Prevencia a rehabilitácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 1-2

Prevencia aterosklerózy, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Prevencia deformít, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 197-201

Prevencia infekcie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78

Prevencia neschopnosti, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 153-157

Prevencia osteoporózy, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 196-200

Prevencia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 79-102

Prevencia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 153-156

Prevencia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 136-139

Prevencia, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 148-149

Preventívne aspekty, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.

Preventívne opatrenia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208

Preventívny program poruchy hlasu - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Príčiny bolesti, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 21-23

Priečna lézia miechy, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 53-55

Priečna lézia miechy, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 201-204

Priečne poškodenie miechy, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 217-223

Prieskum názoru lekárov na odbor FBLR, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 241 – 249

Priestor, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 217-223

Priestorové vnímanie, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 98-100

Primárna prevencia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 173-176

Primárny fibromyalgický syndróm, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 11 – 17

Princíp Vojtovej metódy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 82-85

Prínos farmakoterapie v rehabilitácii, REH., Vol. 4. No. 3. 1971, s. 145-148

Prírodný jód, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 246-252

Príručka gerontológie, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 10

Prístroj k meraniu zlého držania tela, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 165 – 168

Prístroje pre fyzikálnu terapiu, REH., Vol. 30, No. 3. 1997, s. 151-154

Prístrojové dýchanie, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 73 – 80

Prístrojové vyhodnotenie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 109-120.

Prístrojový park, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 36 – 48

Problematika rehabilitácie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 79 – 87

Problémy detí, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 205-210

Proces starnutia, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 89 – 92

Processus uncinatus, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 233-234

Prognózovanie, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113

Prolaps platničky, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34

Propriocepcia - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Proprioceptívna posturálna terapia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 228-230

Proprioceptívne reflexy, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 131 – 137

Proprioceptývne reflexy, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 3 – 14

Protéza, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 109-110

Protéza, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 86-95

Protézovanie, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 153-158

Protézovanie, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Protézovanie, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 27 – 31

Protézovanie, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 99-103

Protézy, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Prstový silomer, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 211 – 215

Prúd elektrický - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Prúd jednosmerný, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103

Prúdy diadynamické - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Prúdy vysokofrekvenčné, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103

Prvé počiatky rehabilitácie, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 185-186

Prvé protézovanie, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 149 – 152

Pseuroartróza, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s 181-188

Psoriatická artritída, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 45-49

Psoriatická artritída, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 137-142

Psychiatrická REH, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 63 – 168

Psychiatrická rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 67-70

Psychiatrická rehablitácia, REH., Vol. 5. No. 2. 1972, s. 85-93

Psychiatrická supervízia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 63 – 168

Psychiatrický pacient, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 195 – 200

Psychická aktivácia, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 147 – 151

Psychická aktivita, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100

Psychická rehabilitácia, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 203-206

Psychická stimulácia, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 205-210

Psychické procesy, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 229 – 232

Psychický vývin, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 13 – 16

Psychika chorých, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 103-107

Psychocociálny prístup, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-199

Psychofyzický stav, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 25 – 32.

Psychogeriatria, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 80-81

Psycholinguistika, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 129 -130

Psychológ, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 37 – 44.

Psychológia hudobná, REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Psychológia k teórii rehabilitácie, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 195-201

Psychologická explorácia, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85

Psychologická starostlivosť, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 91-96

Psychologická starostlivosť, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184

Psychologická starostlivosť, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Psychologická starostlivosť, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76

Psychologické metódy, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 81 – 85

Psychologické problémy, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 35-41

Psychologické problémy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 159 – 164

Psychologické testy, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s.17– 23.

Psychologické testy, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 117-124

Psychologické vyšetrenie, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52

Psychologický aspekt, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 85-90

Psychologický prístup, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40

Psychologický prýstup, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Psychologický význam, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Psychomotorická aktivita, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 199 – 203

Psychomotorická úroveň, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 102-108

Psychomotorický vývoj dieťaťa, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208

Psychomotorický vývoj, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Psychopatologická porucha, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52

Psychopterapia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 167-172

Psychosociálna REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, p. 19-25

Psychosociálna REH., REH., Vol. 46, No. 4. 2009, p. 244-248

Psychosociálna rehabilitácia, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Psychosociálna rehabilitácia, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 26-29

Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 209 – 219

Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.

Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42

Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 150-155

Psychosociálna rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 163-165

Psychosociálne faktory, REH, Vol. 23, No. 2. 1990, s. 95 – 102

Psychosomatické ochorenie, REH, Vol. 27, No. 4. 1994, s. 206

Psychosomatické vzťahy, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 131 – 136

Psychoterapeutický vzťah, REH, Vol. 24, No. 1. 1991, s. 2 - 6

Psychoterapeutický vzťah, REH, Vol. 25, No. 1. 1992, s. 2 – 6

Psychoterapia REH, Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143

Psychoterapia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 149 – 155

Psychoterapia, REH, Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93

Psychoterapia, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 5 – 8

Psychoterapia, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184

Psychoterapia, REH, Vol. 28, No. 2. 1995, s. 93-95

Psychoterapia-dynamika skupiny, REH, Vol. 25, No. 3. 1992, s. 2 - 7

Psychycké alterácie, REH, Vol. 8. No. 1. 1975, s. 19-23

Psychycké poruchy, REH, Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76

Punctuam fixum, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 82-88


R

Racionalizácia, REH, Vol. 30, No. 4. 1997, s. 219-220

Racionálna fyzikálna a reflexná liečba, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 220 – 227

Radikálna chirurgická liečba, REH Vol. 24, No. 1. 1991, s. 7 – 10

Radikálna prostatektómia, REH, Vol. 30, No. 1. 1997, s. 46-48

Radikulárny syndróm, REH, Vol. 34, No. 3. 2002, s. 139-142

Radikulopatia, REH, Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 137-144

Radón, REH, Vol. 29, No. 1. 1996, s. 51-52

Radónová liečba, REH, Vol. 29, No. 1. 1996, s. 51-52

Radónova steleoterapia, REH, Vol. 34, No. 3. 2001, s. 171-173

Rady, REH, Vol. 45, No. 3, 2008

Rast dieťaťa, REH, Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102

Rastová bolesť, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 227 – 232

Rastový hormón, REH, Vol. 7. No. 3. 1974, s. 135-141

Rázštep pery a podnebia, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 173-177

Rázštep podnebia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 27-31

Rázštep rečového orgánu, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 39-46

Reakcia na záťaž, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 66 – 72

Reakcia organizmu, REH, Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37

Reaktivácia, REH, Vol. 15, No. 4. 1982, s. 199 – 203

Reč, REH, Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.

Redukčná liečba, REH, Vol. 6. No. 3. 1973, s. 147-159

Reedukácia a stres, REH, Vol. 23, No. 2. 1990, s. 77 – 88

Reedukácia dýchania, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33

Reedukácia dychových funkcií, REH, Vol. 31, No. 2. 1998, s. 87-92

Reedukácia, REH, Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Reedukacia, REH, Vol. 14, No. 3. 1981, s. 139 – 143

Reedukácia, REH, Vol. 31, No. 1. 1998, s. 3-6

Reedukačná technika, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143

Referenčné centrum, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159

Reflex - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Reflex Achillovej šľachy, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Reflexná lokomócia podľa Vojtu, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 208-210

Reflexná lokomócia podľa Vojtu, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 200-201

Reflexná lokomócia, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 196-200

Reflexná lokomócia, REH. VOL. 40(36), No. 4. 2003, s. 230-238

Reflexná masáž, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 25-32

Reflexná masáž, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169

Reflexná motorika, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 157-170

Reflexná mtodika, REH, Vol. 29, No. 4. 1996, s. 202-204

Reflexné zmeny, REH, Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138- 141

Reflexný algodystrofický syndróm, REH, Vol. 16, No. 1. 1983, s. 51 – 59.

Reflexný čas achillovej šľachy, REH, Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 244-249

Reflexológia, REH, Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100

Regenerácia, REH, Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Regeneračné programy, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 167 – 173

Regulácia dýchania, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64

Regulácia, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 170-173

Regulačné funkcie bunky, REH, Vol. 11, No. 4. 1978, s. 233-240

REH. liečebná, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 3-8

REH. pracovná, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 10-18

REH. psychosociálna, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 19-25

REH. výchovná, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 26-34

REH., REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 135-154.

Rehabilitace a fyzikálni medicína v Čechách, REH, Vol. 28, No. 3. 1995, s. 132-149

Rehabilitace, REH, Vol. 28, No. 4. 1995, s. 235-239

Rehabilitácia (diagnostické postupy), REH, Vol. 45, No. 3, 2008
Rehabilitácia a šport, REH, Vol. 45, No. 4, 2008

Rehabilitácia a súčasná medicína, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 71-78

Rehabilitácia afatikov, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20

Rehabilitácia ako vedný odbor, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177

Rehabilitácia dlhodobo chorých, REH, Vol. 27, No. 2. 1994, s. 65

Rehabilitácia dýchacích porúch, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 139-184

Rehabilitácia chorých s osteoporózou, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 217-218

Rehabilitácia kardiakov, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 3-6

Rehabilitácia kardiakov, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 141 – 150

Rehabilitácia kongitívna – REH. Vol. 45, No. 1, 2008

Rehabilitácia kontinuálna, REH. Vol. 13, No. 4. 1980, s. 209 – 212

Rehabilitácia mentálna, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Rehabilitácia po NCMP, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 142-144

Rehabilitácia pohybová, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Rehabilitácia pooperačná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Rehabilitácia popálených, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 170-175

Rehabilitácia predoperačná, REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Rehabilitácia pri vredovej chorobe, REH, Vol. 5. No. 1. 1972, s. 43-53

Rehabilitácia psychická, REH, Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Rehabilitácia reči, REH, Vol. 19, No. 4. 1986, s. 205 – 210

Rehabilitácia senzitívnych porúch, REH, Vol. 4. No. 3. 1971, s. 139-143

Rehabilitácia schizofrenikov, REH, Vol. 10, No. 1. 1977, s. 13-17

Rehabilitácia sociálna, REH, Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Rehabilitácia sociálna, REH, Vol. 18, No. 2. 1985, s. 87 – 98

Rehabilitácia starých pacientov, REH, Vol. 16, No. 1. 1983, s. 25 – 32.

Rehabilitácia v geriatrii, REH, Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Rehabilitácia v geriatrii, REH, Vol. 11, No. 3. 1978, s. 153-157

Rehabilitácia v kardiológii, REH, Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151

Rehabilitácia v neurológii, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 79-80

Rehabilitácia v psychiatrii, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 5 – 8

Rehabilitácia v psychiatrii, REH, Vol. 3. No. 3/3-4. 1965, s. 89-92

Rehabilitácia v psychiatrii, REH, Vol. 5. No. 3. 1972, s. 147-153

Rehabilitácia vo voľnej prírode, REH, Vol. 6. No. 3. 1973, s. 131-134

Rehabilitácia, REH, Vol. 34, No. 3. 2002, s. 131-134

Rehabilitácia, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199

Rehabilitačé cvičenia po operácii KK, REH, Vol. 21, No. 2. 1988, s. 75 – 79

Rehabilitačná liečba a starostlivosť, REH, Vol. 18, No. 3. 1985, s. 193 – 194

Rehabilitačná starostlivosť rodičov, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 9 – 11

Rehabilitačná starostlivosť v zahraničí, REH, Vol. 7. No. 2. 1974, s. 107-114

Rehabilitačné cvičenie, REH, Vol. 9, No. 3. 1976, s. 153-158

Rehabilitačné lekárstvo, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 235 – 239

Rehabilitačné metódy, REH, Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Rehabilitačné oddelenia, REH, Vol. 16, No. 1. 1983, s. 37 – 44.

Rehabilitačné pomôcky, REH, Vol. 31, No. 1. 1998, s. 3-6

Rehabilitačné pracovisko, REH, Vol. 30, No. 4. 1997, s. 201-211

Rehabilitačné procedúry, REH, Vol. 9, No. 4. 1976, s. 229-233

Rehabilitačné programy, REH, Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78

Rehabilitačné prostriedky, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 40-43

Rehabilitačné stanice, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177

Rehabilitačné špeciálne pomôcky, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 235-239

Rehabilitačné technické pomôcky, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208

Rehabilitačné techniky, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Rehabilitačné vyšetrenie, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 71-78

Rehabilitační pracovníci, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Rehabilitační pracovníci, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 119-122

Rehabilitačný lekár, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 37 – 44.

Rehabilitačný lekár, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 67-70

Rehabilitačný postup, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 31-34

Rehabilitačný postup, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 79-88

Rehabilitačný pracovník, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110

Rehabilitačný pracovník, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 143 – 149

Rehabilitačný pracovník, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 91-97

Rehabilitačný program, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 25 – 28

Rekarolifikačný test, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173

Rekonštrukčná operácia, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58

Rekonštrukčné operácie, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.

Rekonštrukčné operácie, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78

Relaksačný tréning, REH., Vol. 9, No. 4. 1976, s. 203-208

Relaxácia, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108

Release fenomén, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-236

Remodelácia jazvy - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Resekcia, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58

Resocializácia - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Resocializácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 35 – 40

Resocializácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 195 – 200

Resocializácia, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Resocializácia, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 29 – 36

Resocializácia, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Resocializačný tábor pre psychotikov, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 18 – 24

Respirácia, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Respiračná funkcia, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 42-45

Respiračné choroby, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 129-130, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 213-221

Reťazenie porúch, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 3-5

Reťazenie, REH. Vol. 34, No. 1. 2001, s. 39-42

Reumatická horúčka, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Reumatické choroby, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 73-78

Reumatické choroby, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93

Reumatické ochorenia, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 229-234

Reumatické ochorenia, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 34-41

Reumatické zápalové ochorenia, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 114-122

Reumatizmus mäkkých tkanív, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 136-144

Reumatoidná artritída, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 162-167

Reumatoidná artritída, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 30-33

Reumatológia, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 53

Rezistencia na chlad, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173

Rezistencia, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224

Rezonancia magnetická, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 73-80

Rezonančná terapia hudbou, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 209-211

Režimová liečba tbc, REH, Vol. 1, No. 1. 1963,

Riadenie pohybu, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112

Riadenie pohybu, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 3-11

Riasy podkožného tuku, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242

Rigidita, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210

Rizikové deti, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143

Rizikové faktory - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Rizikové faktory, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146

Rizikové faktory, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Rizikové faktory, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 79-102

Rizikové faktory, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 173-176

Rizikové faktory, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 235-239

Rizikové faktory, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 15-20

Rizikovéfaktory, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Rizikový faktor, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 – 134

Rok starých ludí, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 65 – 66

Rola pacienta, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 161 – 168

Rolo, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 217-219

Rooming in, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 166-168

Rovnovážne reakcie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116

Rozdelenie chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Rozhodovací proces, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110

Rozsah a kvalita poškodenia mozgu, REH. Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91

Roztrúsená skleróza, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 207-209

Roztrúsená skleróza, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 214-240

Rozvoj rehabilitácie na Slovensku, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 175 – 177

Rtg vyšetrenie, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 146 – 148

Rtg vyšetrenie, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 219-220

Ruka - funkčná anatómia, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 6-11

Ruka - zlomenina, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Ruka, plece, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 9-13

Ruka, predlaktie, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 52-61

Ruka, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93

Ruka, REH., Vol. 6. No. 3. 1973, s. 171-176

Rumpálový ergometer, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208


S

Sauna, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54

Sauna, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34

Sauna, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 27-37

Sauna, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 99-103

Sauna, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170

Sclerocis multiplex, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 3-10

Sclerosis multiplex, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 199-203

Sclerosis multiplex, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 209-210

Screening, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 207-216

Sebahodnotenie, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-199

Sebaobsluha, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 153-158

Sebaobslužné činnosti, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 105-107

Sebestačnosť - REH, Vol. 44, No. 2, 2007

Sebestačnosť čiastočná, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75

Sebestačnosť úplná, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75

Sebestačnosť, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 225-228

Sed na koni, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 149-151

Sed, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 208-210

Sed, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 31-36

Sed, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 147-153

Segmentálna instabilita, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 36-39

Segmentálna instabilita, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 34-37

Segmentálna instabilita, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 14-25

Segmentálny algický syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 77 – 86.

Sekrécia inzulínu, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140

Selektívna elektrostimulácia, REH. Vol. 23, No. 4. 1990, s. 203 – 223

Selektívna elektrostimulácia, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 5 – 23

Sémantické pole, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 21 – 28

Sémantický diferenciál, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 21 – 28

Sémantický diferenciál, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 87 – 93

Senzitivita, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 56-58

Senzomotorická liečba, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 3-11

Senzomotorická stimulácia, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 14 – 34

Senzomotorická stimulácia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s 228-230

Senzomotorický tréning - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Senzomotorika - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Senzomotorika, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 217-219

Senzorické hodnotenie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116

Sérové lipidy, REH., Vol. 4. No. 1. 1971, s. 43-57

Severná Afrika, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 55-57

Severská chôdza, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 76-78

Sexualita, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 203 – 206.

Sexuálna aktivita, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 203 – 206.

Sexuálne problémy, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 77-79

SFTR, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 219 – 231

Schizofrénia, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 13-17

Schizofrénia, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 91-105, REH., Vol. 7. No. 3. 1974, s. 159-173

Schizofrénia, V 159-165

Schizofrenici, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42

Schoberov test, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 131 – 137

Scholastika, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113

Schulteho metóda, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 131-145

Sila jónová, REH. Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 42-44

Sila svalová - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Silový tréning, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 156-158

Siluetografické typy, REH., Vol. 10, No. 4. 1977, s. 207-216

Skalenové svaly, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205

Skleróza – REH, Vol. 45. No. 1, 2008

Skleróza mozgovej miechy, REH. Vol. 34, No. 4. 2001, s. 204-206

skleroza multiplex - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Skleróza multiplex, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 91-97

Skleróza multiplex, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 48-52

Skolióza kojencov, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 160-163

Skolióza u detí, REH. Vol. 41 (37), No. 1. 2004, s. 35-38

Skolióza, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 131-135

Skolióza, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 137-141

Skolióza, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 161-171

Skolióza, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 – 185

Skolióza, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 183 – 185

Skolióza, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 212-225

Skolióza, REH. Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 155-159

Skolióza, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 60.

Skolióza, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 13 – 24

Skoliózy, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 116-117

Skoliózy, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 11 – 19

Skrátené svaly, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.145 – 151

Skrížený a striedavý pohyb DK u detí s ICP, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 101-103

Skryté chyby, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 113 – 120

Skupinová liečba u chorých po úraze, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 135-154

Skupinová práca, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 195 – 200

Skupinová rehabilitácia, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 13-17

Skupinová terapia, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 45 – 49.

Skupinové cvičenie, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 209-216

Skupinové vyšetrenie, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 131 – 141

Skupinový tréning, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 150-155

Skúsenosti v dennom rehab. sanatóriu, REH. Vol. 13, No. 4. 1980, s. 233 – 237

Slabosť srdca, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Slovensko – kam kráčaš?, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 1 - 8

Slovo hovorené, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 91-97

Smiech, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 83-85

Sociabilita detí, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 13 – 16

Socializácia handicapu, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164

Sociáln a rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Sociálna komunikácia, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 2 – 6

Sociálna problematika, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 107-114

Sociálna rehabilitácia, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 159-165

Sociálna rehabilitácia, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 71-76

Sociálna rehabilitácia, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 167-177

Sociálna starostlivosť, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 231 – 235

Sociálne služby, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 225-228

Sociálny význam, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Sociologické problémy, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 237-243

Solux, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Somatická a psychická starostlivosť, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 25-30

Sonografia duplexná - REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Sonografia, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 224-238

Sonografia, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 212-216

Sonografické vyšetrenie, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 93-101

Spasticita - testovanie – REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Spasticita svalov, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 243-246

Spasticita, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 41-45

Spasticita, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116

Spasticita, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 40-45

Spasticita, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 101-104

Spasticity, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.

Spastický syndróm, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.

Spastický syndróm, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 207 – 211.

Spazmus, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 243-246
Spätná väzba, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 103 – 108

Speleoterapia - REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Spinálny epidurálny hematóm, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 116-117

Spinálny pacienta, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 244-248

Spiroergometrické vyšetrenie, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208

Spirografia, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 23-28

Spokojnosť pacienta, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 50-53

Spokojnosť pacientov, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, p. 103-108

Spoločenské bytie, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Spoločenské vedomie, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 25-30

Spolupráca lekárov, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 25 – 30

Spolupráca, REH. VOL. 40(36), No. 1. 2003, s. 5-6

Spondylitída, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 46-47

Spondylitis ankylopetica, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 170-173

Spondylodéza, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 11 – 19

Spondylodéza, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 36-39

Spondylolistéza – REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Spondylóza, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 137-144

Spondylóza, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Spúšťové body (TrP´s), REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141

Spúšťový bod, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 96-99

Srdcová transplantácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 53-56

Srdcové chyby, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 37 – 40

Srdcový objem, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18

Stabilita - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Stabilizácia chrbtice, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 66-71

Stabilometria, REH. Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 94-105

Starnutie a rehabilitácia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 129 - 130

Starnutie, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 3-6

Starnutie, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 145-151

Starnutie, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 75 – 80

Starnutie, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 153-158

Stárnutie, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 153-158

Staroba, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204

Staroba, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 203 – 206.

Staroba, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 11 – 19

Staroba, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 97-102

Starostlivosť paliatívna - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Starý človek, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 95 – 100

Starý človek, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 84

Statekinetický poklad chôdze, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Statické chyby, REH. Vol. 20, No. 2. 1987, s. 79 – 85

Statické zaťaženie končatiny, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 173 – 181.

Statika - vyšetrovanie, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 219-226

Stav po operácii hernie disku, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 230-232

Stav synergie, REH., Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116

Stavba tela a pohyb, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 58

Stehno, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 40-41

Stenóza spinálna, REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 237-243

Stereotaktická stimulácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 239 – 242

Stereotaktické liečenie, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 201 – 204

Stereotaxis, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 10-13

Stereotaxy, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 213 – 215

Stereotyp dýchania, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 145-147

Stimulácia laserom, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 91-92

Stimulácia senzomotorická - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Stimulačná elektromyografia, REH, Vol. 13, No. 3. 1980, s. 57 – 162

Stockholm medzinárodný kongres, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 59 – 60

Stoj a chôdza, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41

Stredofrekvenčné prúdy, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 55 – 62

Strelné poranenie zápästia, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 172-175

Stres - adaptácia, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 19-26

Stres a stresor, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 195-199

Stres, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146

Stres, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 131-144

Stres, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 221-224

Stresu a únava, REH, Vol. 3. No. 1. 1970, s. 13-18

Subjektívne hodnotenie bolesti, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50

Súčasná problematika prostaglandínov, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 49-59

Sudeck, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 229-235

Sudeck, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32

Sudeckov syndróm, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 99 – 117.

Súhra svalov, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 218-221

Súhyby trupu, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Sumácia pohybov, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179

Suprakondilická zlomenina, REH., Vol. 15, No. 4. 1982, s. 217 – 224

Súťaživé hry, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 195 – 200

Sval plecového pletenca – REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Sval štvorhlavý - REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Svalová aktivita, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 20 – 25

Svalová bolesť a šport, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216

Svalová bolesť, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216

Svalová disfunkcia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 165 – 171

Svalová dysbalancia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34

Svalová dysbalancia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 34-40

Svalová dysbalancia, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 206-207

Svalová dysbalancia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46

Svalová hypotrofia, REH., Vol. 15, No. 3. 1982, s. 165 – 171

Svalová nerovnováha, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 153-156

Svalová relaxácia, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 73 – 85

Svalová relaxácia, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 219 – 224.

Svalová sila, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.145 – 151

Svalová typológia, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 77-83

Svalová vazodilatácia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

Svalová záťaž, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 201-210

Svalové dystrofie, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 33 – 38

Svalové parézy, REH., Vol. 8. No. 3. 1975, s. 133-144

Svalové parézy, REH., Vol. 8. No. 4. 1975, s. 195-203

Svalové reflexy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 141 – 148

Svalové tkanivo, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 77-83

Svalový aparát, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.

Svalový korzet, REH. Vol. 25, No. 3. 1992, s. 35 – 41

Svalový metabolizmus, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

Svalový spazmus, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 2-7

Svalový systém, REH., Vol. 28, No. 3. 1995, s. 150-153

Svalový test, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 219 – 231

Svalový test, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 200-205

Svalový tonus, REH., Vol. 10, No. 2. 1977, s. 89-97

Svalový tonus, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 3 – 8.

Svalový tonus, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 170-173

Svalový torticollis, REH., Vol. 9, No. 1. 1976, s. 5-13

Svaly chrbta - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Svaly interkostálne, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Svaly panvového dna, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 146-147

Svaly rušné, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 11-24

Svaly, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 101-104

Svet v boji za mier, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 129 – 133.

Svetonázorová orientácia, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s. 167 – 173

Svetový kongres, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 61 – 63

Sway test, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Symptóm tvrdej chôdze, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 56-59

Symptomatický chrbát, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 3-7

Syndrom apalický, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 167-177

Syndróm bolestivého pleca, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Syndróm bolestivej kostrče u detí, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 24 – 32

Syndróm dráždivého kašľa, REH. Vol. 34, No. 4. 2002, s. 203-205

Syndróm karpálneho tunela, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 143 – 149

Syndróm myofasciálny, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79

Syndróm plece – ruka, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 99 – 117.

Syndróm polymorditidy, REH., Vol. 9, No. 3. 1976, s. 153-158

Syndróm Sudeckov, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 243-245

Syndrom vertebrogénny, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, p. 131-134

Syndróm zmrznutého pleca, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Syndróm, karpálneho tunela, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 29-35

Syndromológia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Syndrómy dystonické, REH. Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 118-120

Syndrómy úžinové, REH. Vol. 34, No. 3. 2002, s. 188-192

Syndrómy, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 30-33

Synkinetická dynamika, REH., Vol. 30, No. 4. 1997, s. 233-234

Systém 0-8, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 177 – 179

Systém cvičenia, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 21 – 24

Systém hybný, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94

Systém motorický, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 81-94

Systém pohybový, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Systém pohybový, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 48-55, No. 3. 2009, s. 155-163

Systém srdcocievny, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 41-60

Systém stabilizačný, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 103-108

Systém starostlivosti po amputácii, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 149 – 152

Systém, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113

Systolické intervaly, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 133 – 139

Systolické intervaly, REH., Vol. 19, No. 4. 1986, s. 195 – 204

Š
Škola chôdze, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Škola bedrového kĺbu, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 26-34

Škola chrbta, postura, REH. Vol. 45, No. 2, 2008

Škola chrbta, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 8-24

Škola chrbta, REH., Vol. 27, No. 2. 1994, s. 122-125

Škola chrbta, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s.25-29

Škola chrbtice, REH. Vol. 41 (37), No. 3. 2004, s. 247-253

Škola chrbtice, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 237-240

Šľachy, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 3-15

Šmička Jaroslav – 50-tiny, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 46

Špecializácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110

Špecializácia, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 229-232

Špeciálne diferencované triedy, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 17 – 22

Špeciálny vankúš, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 109-118

Šport a deti, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 149 – 156

Šport paraplegikov, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 75 – 86

Šport postihnutých, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207

Šport telesne postihnutých, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32

Šport telesne postihnutých, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97

Šport zrakovo postihnutých, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 99 – 106

Šport, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 245-246

Šport, REH., Vol. 7. No. 2. 1974, s. 65-66
Šport, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27-32
Šport, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 40-43
Šport, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 250-252

Športová liečba, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207

Športová liečba, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 142-144

Športová liečba, REH., Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Športová záťaž, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 217-220

Športovanie postihnutých, REH., Vol. 32, No. 1. 1999, s. 31-32

Športové disciplíny, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 75 – 86

Športové výkony, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97

Športy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 119-123

Štandardizácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 103 – 110

Štandartizácia, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 71-78

Štatistické údaje, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 3 – 11

Štatistika, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 43-52


T

Tachykardia, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 43-44

Taping, REH. Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 169-183

Tapping, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 3 – 6.

Ťažká fyzická práca, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.

Ťažký úraz mozgu, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 56-59

TBC, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Teamová práca, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 165 – 172.

Technická choroba DK, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112

Technika merania uhlov, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 83-92

Telesná aktivita, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 204-207

Telesná aktivita, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 40-43

Telesná aktivita, REH., Vol. 6. No. 1. 1973, s. 37-40

Telesná hmotnosť, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170

Telesná schéma, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 68-72

Telesná schéma, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77

Telesná schéma, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184

Telesná výchova u chorých po úraze, REH., Vol. 10, No. 3. 1977, s. 135-154

Telesná výchova, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 97-102

Telesná výkonnosť, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.

Telesná záťaž, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

Telesná záťaž, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 180-185

Telesné cvičenia, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 212-216

Telesne postihnutí, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 245-246

Telesné postihnutie, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 172 – 174

Telesné postihnutie, REH., Vol. 11, No. 2. 1978, s. 107-114

Telocvičné náradie, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 123-126

Temporomandibulárne poruchy - REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Temporomandibulárny kĺb, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 30-33

Temporomandibulárny kĺb, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 34-37

Temporomandibulárny kĺb, REH., Vol. 5. No. 4. 1972, s. 223-229

Temporomandiburálny kĺb, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 200-203

Tenzometrické sledovanie, REH, Vol. 2. No. 3. 1969, s. 131-140

Tepelná noxa, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 67 – 78

Tepenné uzávery DK, REH., Vol. 7. No. 4. 1974, s. 215-221

Teplice v Čechách, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.176 – 179

Teplo, REH, Vol. 40(36), No. 4. 2003, s. 243-250

Teplota kože, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 146-147

Teplota subliguálna, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 239-242

Teplotný vzor, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 119-123

Tepnová hypertenzia, REH. Vol. 23, No. 3. 1990, s. 151 – 158

Terapeutická komunita, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 91 – 93

Terapeutické problémy, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110

Terapeutické systémy a rehabilitácia, REH., Vol. 17, No. 2. 1984, s. 65 - 66

Terapeutické využitie, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 107 – 112

Terapia aerosolová inhalačná, REH, Vol. 44, No. 3, 2007

Terapia artikulačná, REH, Vol. 45. No. 1, 2008
Testovanie klinické, REH. Vol. 45, No. 4, 2008

Terapia FMS, REH, Vol. 34, No. 3. 2001, s. 131-136

Terapia fyzikálna, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Terapia hudbou, REH., Vol. 28, No. 1. 1995, s. 21-24

Terapia hypnózou, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 122

Terapia chorôb, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 52

Terapia logopedická, REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Terapia manuálna, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 76-79

Terapia pracovná, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 21 – 27

Terapia tanečná, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Terapia vakuovo-kompresívna - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Terénna liečba, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 153 – 161

Terénna rehabilitácia, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 3-10

Terénna vychádzka, REH. Vol. 20, No. 3. 1987, s. 153 – 161

Termálna aktimalizácia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78

Termálna záťaž, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78

Termodlahy, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 71-74

Termografia infračervená, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Termografia, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169

Termografia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50

Termografia, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 3-7

Termografia, REH. Vol. 42 (38), No. 4. 2005, s. 214-219

Termografia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

Termografia, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 55-58

Termoregulácia, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 45 – 54

Termoregulácia, REH. Vol. 25, No. 2. 1992, s. 28 – 34

Termoterapia, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 33 – 38

Termoterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 73-78

Termoterapia, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 84-87

Termoterapia, REH., Vol. 29, No. 1. 1996, s. 44-46

Termovízia, REH, Vol. 42(38), No. 4. 2005, s. 214-219

Test Kraus-Weberej, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 87-94

Test sebestačnosti, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 91 – 100

Testing, REH. Vol. 23, No. 2. 1990, s. 109 – 112

Testovanie, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 13 – 20

Testovanie, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 86-87

Testovanie, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 3-7

Testy balančné, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 67-89

Testy funkčnej výkonnosti, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 153 – 161

Testy pohyblivosti chrbta, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 234-236

Testy rečové, REH, Vol. 45, No. 1, 2008

Tetraplegik, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159

Thorakálna segmentová dysfunkcia, REH, Vol. 34, No. 2. 2002, s. 84-92

Tíbia, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s 181-188

Tímová spolupráca, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 251-253

Tlaková masáž, REH. Vol. 25, No. 4. 1992, s. 53 – 57

Tlaková práca srdca, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 29 – 34

Tolerancia glukózy, REH., Vol. 19, No. 3. 1986, s. 133 – 140

Topika lézie, REH., Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28

Topometria 3D, UZ, REH. Vol. 41(37), No. 1. 2004, s. 43-47

Torakoplastika, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10

Torakotómia, REH, Vol. 2, No. 1. 1964, s. 5-10

Torticolis spastica, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205

Torticollis, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 208-210

Torticollis, REH., Vol. 9, No. 2. 1976, s. 67-79

Totálna endoprotéza BK, REH, Vol. 34, No. 2. 2001, s. 90-97

Totálna endoprotéza KK, REH, Vol. 34, No. 2. 2001, s. 99-105

Totálna endoprotéza, REH, Vol. 30, No. 2. 1997, s. 124-126

Totálna endoprotéza, REH, Vol. 33, No. 1. 2000, s. 6-15

Totálna endoprotéza, REH, Vol. 34, No. 2. 2001, s. 84-88

Totálna endoprotéza, REH, Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 23-24

Totálna endoprotéza, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 20-22

Totálna endoprotéza, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 163-165

Totálna endoprotéza, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211

TP, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 218-219

Trakcia aktívna - REH, Vol. 43, No. 4, 2006

Trakčná liečba, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 38-44

Trakčné techniky, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 26 – 34

Transcerebrálna aplikácia, REH., Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98.

Transkaniálna IR sonografia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31

Transkraniálna doppler sonografia, REH., Vol. 31, No. 1. 1998, s. 28-31

Transkutálna stimulácia, REH., Vol. 32, No. 2. 1999, s. 105-107

Transkutánna elektrostimulácia, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 31 – 38

Transplantácia pečene, REH., Vol. 31, No. 3. 1998, s. 174-176

Transplantácia, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 206-211

Transport dýchacích plynov, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 132-135

Transport glukózy ketolátky, REH. Vol. 25, No. 1. 1992, s. 2 - 19

Transverzálne lézie miechy, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 157 – 159

Tranzverzálne prerušenie miechy, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Trauma športová - REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Trauma, REH., Vol. 17, No. 1. 1984, s. 29 – 35

Traumatické paraplégie, REH., Vol. 11, No. 1. 1978, s. 43-47

Traumatické poškodenie, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 169-174

Traumatológia, REH., Vol. 5. No. 3. 1972, s. 155-163

Tremor, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 205 – 210

Trenažér HK, REH, Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 77-79

Tréning konverzačný, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Tréning kruhový, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Tréning proprioceptívny, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Tréning proprioceptívny, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 164-166.

Tréning senzomotorický, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Tréning silový, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Tréning, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.

Tréning, REH., Vol. 31, No. 2. 1998, s. 75-77

Tréning, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18

Tréningová schéma, REH., Vol. 28, No. 4. 1995, s. 196-200

Tréningové sústredenie, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 217-220

Tréningový výkon, REH, Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93

Triedne rozdiely, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s.107-110

Trigemino-cervikálne reflexy, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 195 – 205

Trigemino-lumbálne reflexy, REH. Vol. 20, No. 4. 1987, s. 195 – 205

Trigger points, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 19-22

Tromboembolické komplikácie, REH., Vol. 12, No. 1. 1979, s. 39-42

Tromboembolizmus, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 189-201
Úsečový vankúš, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 164-166.

Trombóza artérie carotis, REH., Vol. 30, No. 2. 1997, s. 107-109

Trupové svalstvo, REH, Vol. 3. No. 3. 1970, s. 131-135

Tuberkulóza, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 83-84

Tuberkulóza, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 103-109

Tuberkulóza, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 117-121

Tuberkulóza, REH, Vol. 4. No. 3. 1966, s. 122-127

Tuberkulóza, REH. Vol. 1, No. 1. 1963

Tuberkulóza, REH. Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 46-47

Tuberkulózne choroby, REH, Vol. 3. No. 2. 1965, s. 59-71

Tučnota, REH., Vol. 26, No. 3. 1993, s. 172-176

Tuk kože, REH., Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170

TV hra, REH. Vol. 24, No. 1. 1991, s. 49 – 53

Tvárový nerv, REH., Vol. 14, No. 2. 1981, s. 101 – 107

Tvorivá muzikoterapia, REH., Vol. 31, No. 4. 1998, s. 253-255

Tvrdá chôdza, REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 56-59

Typy bolesti, REH., Vol. 27, No. 3. 1994, s. 130-134
Typy evalučných typov, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 57-67

U

Učebné metódy, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Uhličitá kúpeľná kúra, REH., Vol. 11, No. 3. 1978, s. 159-173

Uhličitá kúpeľná liečba, REH., Vol. 11, No. 4. 1978, s. 233-240

Uhličité kúpele, REH. Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 58-59

Uhlomer, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 93-95

Úchopová schopnosť, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 86-87

Úloha cvičiteľa, REH., Vol. 8. No. 2. 1975, s. 89-97

Úloha chrbtového svalstva, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 101 – 109

Úlohy rehabilitačného pracovníka, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179

Úlohy rehabilitačných zariadení, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32

Ultrazvuk, REH, Vol. 2, No. 3. 1964, s. 95-103

Ultrazvuk, REH, Vol. 4. No. 2. 1966, s. 61-67

Ultrazvuk, REH., Vol. 26, No. 1. 1993, s. 30-33

Ultrazvukový tlakový gradient, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91

Umenie, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 159 – 164

Únavový syndróm, REH. Vol. 34, No. 3. 2001, s. 145-149

Unitárna koncepcia choroby, REH., Vol. 12, No. 3. 1979, s. 147-151

Upevňovanie vedomostí, REH., Vol. 14, No. 1. 1981, s. 35 – 43

Upratovači, REH., Vol. 27, No. 1. 1994, s. 25-27

Úraz ruky, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 30-52

Úraz u detí, REH. Vol. 33, No. 4. 2000, s. 227-230

Úraz, REH., Vol. 14, No. 3. 1981, s.153 – 168

Úrazová rehabilitácia, REH., Vol. 4. No. 4. 1971, s. 225-230

Úrazy hlavy, REH, Vol. 2. No. 4. 1969, s. 215-217

Úrazy hornej končatiny, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.

Úrazy chrbtice a miechy, REH., Vol. 16, No. 3. 1983, s. 135 – 139.

Úrazy mäkkého tkaniva, REH., Vol. 27, No. 4. 1994, s. 237-241

Úrazy na ruke, REH, Vol. 5. No. 1/2. 1967, s. 109-122

Úrazy športovcov, REH., Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.

Úrazy v geriatrii, REH, Vol. 3. No. 1. 1965, s. 15-19

Úsek ergoterapie, REH., Vol. 12, No. 4. 1979, s. 217-223

Ústavná liečba, REH., Vol. 18, No. 1. 1985, s. 39 – 42

Ústavná rehabilitácia, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 9 – 11

Ústavné použitie, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 221 – 224

Utilizácia svalovej sily, REH., Vol. 6. No. 4. 1973, s. 195-206

Utrpenie postihnutého, REH., Vol. 29, No. 2. 1996, s. 104-105

Uvoľnovanie a aktivácia svalov, REH, Vol. 13, No. 1. 1980, s. 29 – 33

Úzkosť, depresia, REH. Vol. 45, No. 4, 2008

UZ-topometria, REH., Vol. 32, No. 4. 1999, s. 235-238


V

Vankúš PC, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 208-210

Vankúš úsečový, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 164-166.

Vasotrain, REH., Vol. 28, No. 2. 1995, s. 88-91

Väz skrížený - operácia, REH, Vol. 42 (38), No. 3. 2005, s. 184-189

Väzy skrížené - operácia, REH, Vol. 42 (38), No. 1. 2005, s. 3-9

Včasná diagnostika, REH., Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208

Včasná rehabilitácia, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 166-168

Veda, REH, Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113

Vedecko-technická revolúcia, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113

Vedecky interpretovať, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 181 – 184

Vedecký výskum, REH, Vol. 7. No. 1. 1974, s. 1-2

Vedný odbor rehabilitačné lekárstvo, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 235 – 239

Vegetariáni, REH, Vol. 21, No. 1. 1988, s. 3 – 11

Vegetatívna rovnováha, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 129 – 134

Vek, REH, Vol. 32, No. 4. 1999, s. 201-205

Vekový faktor, REH, Vol. 15, No. 1. 1982, s. 23 – 28

Vekový faktor, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 162 – 169

Venózny návrat, REH, Vol. 21, No. 1. 1988, s. 37 – 48

Venózny systém, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Ventilácia, REH, Vol. 27, No. 2. 1994, s. 83-88

Ventilácia, REH, Vol. 33, No. 3. 2000, s. 132-135

Ventilačné hodnoty, REH, Vol. 9, No. 4. 1976, s. 209-217

Vény, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 189-201

Vertebralgia, REH, Vol. 26, No. 2. 1993, s. 121-124

Vertebrobazilárna insuficiencia, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 198 – 204

Vertebrogénne bolesti, REH, Vol. 15, No. 4. 1982, s. 195 – 198

Vertebrogénne bolesti, REH, Vol. 32, No. 2. 1999, s. 105-107

Vertebrogénne ochorenie, REH, Vol. 32, No. 4. 1999, s. 235- 238

Vertebrogénne potiaže, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 91-94

Vertebrogénne syndrómy, REH, Vol. 16, No. 3. 1983, s. 141 – 151.

Vertebrogénne ťažkosti, REH, Vol. 18, No. 2. 1985, s. 99 – 102

Vertebrogénny algický syndróm, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 220 – 227

Vertebrogénny algický syndróm, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Vertebrogénny algický syndróm, REH. Vol. 21, No. 2. 1988, s. 81 – 89

Vertebrogénny algický syndróm, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 171 – 175

Vertebrogénny algický syndróm, REH., Vol. 46, No. 3. 2009, s. 131-134

Vertebrogénny bolestivý syndróm, REH, Vol. 20, No. 2. 1987, s. 67 – 78

Vertebrogénny bolestivý syndróm, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 153 – 161

Vertebrogénny koreňový syndróm, REH, Vol. 4. No. 2. 1971, s. 93-102

Vertebrogénny LIS, REH, Vol. 30, No. 1. 1997, s. 11-14

Vertebrogénny syndrom , REH., Vol. 46, No. 4. 2009, s. 217-221

Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 16, No. 1. 1983, s. 17 – 23.

Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 24, No. 1. 1991, s. 11 – 17

Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 86 – 90

Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 25, No. 2. 1992, s. 41 – 50

Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 25, No. 4. 1992, s. 39 – 52

Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 30, No. 3. 1997, s. 131-139

Vertebrogénny syndróm, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 141-143

Vertebrogénny syndrómy, REH, Vol. 21, No. 4. 1988, s. 237 – 243

Vertebrogénny, REH, Vol. 6. No. 2. 1973, s. 95-99

Vertebropatie, REH, Vol. 30, No. 3. 1997, s. 131-139

Vertebroviscerálna fyziológia, REH., Vol. 10, No. 1. 1977, s. 19-26

Vertebroviscerálne vzťahy, REH, Vol. 43, No. 2, 2006

Vertikalizácia, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s.85 – 91

Vertikálne oscilácie ťažiska, REH, Vol. 5. No. 3/4. 1967

Vertikálny rehabilitačný proces, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 177 – 180

Vibrační syndróm, REH, Vol. 27, No. 2. 1994, s. 109-112

Vicserovertebrálne vzťahy, REH, Vol. 27, No. 3. 1994, s. 138-141

Video-asistovaná tenotómia, REH, Vol. 43, No. 1, 2006

Videozáznam pri hipoterapii, REH, Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 115-119

Viscerogenéza, REH, Vol. 26, No. 3. 1993, s. 145-147

Viscerogénny faktor, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 186 – 189

Viscerovertebrálne vzťahy, REH, Vol. 28, No. 1. 1995, s. 40-43

Viscerovertebrálny, REH, Vol. 32, No. 2. 1999, s. 110-111

Viscerovertebrogénne vzťahy, REH, Vol. 30, No. 4. 1997, s. 221-224

Vitálna kapacita, REH, Vol. 29, No. 1. 1996, s. 22-25

Vizuálna analogická škála, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 171 – 175

Vizuálna analogická škála, REH, Vol. 26, No. 1. 1993, s. 34-40

Vlákna kolagénne, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Vlastná skúsenosť, REH, Vol. 12, No. 3. 1979, s. 131-145

Vlhkosť, REH, Vol. 32, No. 3. 1999, s. 163-170

Vnútorné lekárstvo v lek. praxi, REH, Vol. 15, No. 1. 1982, s. 49

Vnútorné lekárstvo, REH, Vol. 2. No. 1. 1969, s. 7-10

Vnútorné lekárstvo, REH., Vol. 18, No. 2. 1985, s. 67 – 73

Vnútrokĺbny tlak, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 151 – 158

Voda a chlad, REH, Vol. 45, No. 3, 2008

Voda fyzikálno-chemické vlastnosti, REH, Vol. 45, No. 3, 2008
Vrodená luxácia bedra, REH, 45, Vol. No. 4, 2008

Voda minerálna, REH, Vol. 42(38), No. 1. 2005, s. 42-44

Voda prírodná minerálna a liečivá, REH, Vol. 42(38), No. 4. 2005, s. 250-255

Vojta, Bobath, REH, Vol. 41(37), No. 2. 2004, s. 80-84

Vojta, REH, Vol. 31, No. 2. 1998, s. 104-110

Vojta, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 196-200

Vojtova metóda, REH, Vol. 31, No. 2. 1998, s. 87-92

Vojtova metóda, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187

Vojtova metodika, REH, Vol. 28, No. 3. 1995, s. 178-180

Vojtova technika, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 201-206

Vojtova technika, REH, Vol. 42(38), No. 3. 2005, s. 138-144

Volejbal, REH, Vol. 43, No. 3, 2006

Volejbal, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Volejbal, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 70-75

Vplyv beta-adrenolytik, REH, Vol. 8. No. 1. 1975, s. 11-18

Vplyv cvičenia, REH, Vol. 4. No. 3. 1971, s. 131-138

Vredová choroba, REH, Vol. 14, No. 3. 1981, s. 145 – 151

Vrcholový šport, REH, Vol. 28, No. 4. 1995, s. 241-244

Vrodená dispozícia, REH, Vol. 20, No. 3. 1987, s. 141 – 146

Vrodená srdcová chyba, REH, Vol. 33, No. 4. 2000, s. 213-217

Vrodené rozštepy miechy, REH, Vol. 14, No. 4. 1981, s. 201 – 208

Vybavenie pomôckami, REH, Vol. 32, No. 1. 1999, s. 54-58

Vybudovať rehabilitáciu..., REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 3-4

Výcvik chôdze, REH, Vol. 5. No. 4. 1972, s. 239-241

Výcvik v táborení, REH, Vol. 19, No. 3. 1986, s. 149 – 156

Výcvikové stredisko, REH, Vol. 7. No. 4. 1974, s. 227-229

Vyhodnotenie bolesti, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 86 – 90

Vyhodnotenie výsledkov, REH, Vol. 16, No. 2. 1983, s. 87 – 98

Výchova postihnutých, REH, Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 – 74

Výchova rehabilitačných pracovníkov, REH, Vol. 1. No. 1/2. 1968, s. 55-56

Výchovná REH., REH., Vol. 46, No. 1. 2009, s. 26-34

Výchovná rehabilitácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 205 – 208

Výchovná rehabilitácia, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247

Výchovná rehabilitácia, REH, Vol. 26, No. 2. 1993, s. 81-85

Výchovná rehabilitácia, REH, Vol. 31, No. 4. 1998, s. 237-240

Výchovná rehabilitácia, REH., Vol. 19, No. 1. 1986, s. 33 – 41

Výkonnosť kardiaka, REH, Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224

Výkonnosť pacientov, REH, Vol. 11, No. 4. 1978, s. 197-208

Výkonnosť, REH, Vol. 4. No. 1. 1971, s. 21-31

Výmena dýchacích plynov, REH. Vol. 33, No. 3. 2000, s. 132-135

Výmena plynov, REH, Vol. 2, No. 2. 1964, s. 61-64

Výskum, REH, Vol. 21, No. 2. 1988, s. 109 – 113

Vystierače prstov, REH, Vol. 5. No. 4. 1972, s. 231-233

Vyšetrenie bolesti, REH, Vol. 8. No. 1. 1975, s. 3-10

Vyšetrovacie metodiky, REH, Vol. 17, No. 1. 1984, s. 41 – 46

Vytrvalostný tréning, REH, Vol. 30, No. 3. 1997, s. 157-159

Vytrvalostný tréning, REH, Vol. 32, No. 3. 1999, s.143-146

Vytrvalostný tréning, REH, Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 184-186

Výtvarná tvorba pre handicapovaných, REH, Vol. 20, No. 1. 1987, s. 35 – 43

Vývoj a perspektíva rehabilitačnej medicíny, REH, Vol. 23, No. 4. 1990, s. 193 - 194

Vývoj behu, REH, Vol. 8. No. 2. 1975, s. 83-87

Vývoj hybnosti, REH, Vol. 14, No. 2. 1981, s. 85 – 100

Vývoj spasticity u detí s DMO, REH., Vol. 29, No. 4. 1996, s. 205

Vývojová neurofyziológia chôdze, REH. Vol. 21, No. 3. 1988, s. 144 - 146

Vývojové aspekty pohybu, REH, Vol. 13, No. 2. 1980, s. 85 – 91

Vyvolávacie faktory, REH. Vol. 21, No. 4. 1988, s. 195 – 201

Význam lopatky, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 179-184

Význam psychologických poznatkov v reh. praxi, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 91 – 96

Význam rehydratácie po saune, REH, Vol. 24, No. 3. 1991, s. 142 – 154

Význam, REH, Vol. 31, No. 2. 1998, s. 78-81

Výživa ako zbraň proti rakovine, REH, Vol. 45, No. 2, 2008

Výživa pri osteoporóze, REH, Vol. 29, No. 4. 1996, s. 241

Výživa, REH, Vol. 5. No. 1. 1972, s. 21-29

Vzájomná dôvera, REH, Vol. 31, No. 3. 1998, s. 185-187

Vzdelávanie rodičov, REH, Vol. 13, No. 4. 1980, s. 243 – 247

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, REH, Vol. 1, No. 1. 1963

Vzdelávanie, REH, Vol. 19, No. 1. 1986, s. 1 – 2

Vzdelávanie, REH, Vol. 30, No. 4. 1997, s. 197-198

Vzdelávanie, REH, Vol. 34, No. 4. 2002, s. 196-199

Vzdelávanie, REH, Vol. 40(36), No. 1. 2003, s. 5-6

Vznik skoliózy, REH, Vol. 4. No. 4. 1966, s. 173-176

Vzpieracie cviky, REH, Vol. 24, No. 2. 1991, s. 97 – 124

Vzťah terapeut-pacient, REH, Vol. 8. No. 1. 1975, s. 19-23


W

Weisslerov index, REH, Vol. 19, No. 4. 1986, s. 195 - 204

Well-being, REH, Vol. 27, No. 4. 1994, s. 194-198


X

Xanturat, REH, Vol. 18, No. 3. 1985, s. 207 – 211


Z

Záhradná terapia, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 94-102

Základná poloha, REH. Vol. 24, No. 2. 1991, s. 97 – 124

Základné pohyby, REH., Vol. 8. No. 1. 1975, s. 25-32

Základy neurofyziologie, REH, Vol. 1. No. 3/4. 1968, s. 65-68

Zameranie výskumu, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 33 – 36

Zamestnanie sedavé, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 71-75

Zaobchádzanie s desatinnými číslami, REH, Vol. 8. No. 2. 1975, s. 107-114

Zariadenie, REH, Vol. 18, No. 3. 1985, s. 165 – 179

Zásady rehabilitácie, REH, Vol. 16, No. 4. 1983, s. 213 – 217.

Zásady rehabilitácie, REH, Vol. 9, No. 4. 1976, s. 219-227

Záťaž kardiovaskulárneho ústrojenstva, REH. Vol. 24, No. 3. 1991, s. 135 – 141

Zaťaženie chrbtice, REH. Vol. 34, No. 2. 2002, s. 71-75

Zaťaženie kardiakov, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 67-70

Záťažové testy, REH., Vol. 18, No. 3. 1985, s. 219 – 224

Záujmová liečba, REH., Vol. 16, No. 1. 1983, s. 45 – 49.

Závislosť čiastočná, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75

Závislosť úplná, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 69-75

Zdravotná klasifikácia, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 87 – 97

Zdravotné a sociálne aspekty, REH., Vol. 19, No. 2. 1986, s. 67 - 74

Zdravotné postihnutie, REH. Vol. 20, No. 1. 1987, s. 35 – 43

Zdravotnícke povolanie, REH, Vol. 6. No. 4. 1973, s. 237-243

Zdravotný stav, REH. Vol. 21, No. 1. 1988, s. 27 – 32

Zjazd - KSČ XVI. a zjazd KSS, REH, Vol. 14, No. 4. 1981, s.193 - 194

Zjazd Bojnice, REH. Vol. 45, No. 3, 2008
Zlomenina, REH. Vol. 45, No. 3, 2008

Zlomenina horného konca stehennej kosti, REH, Vol. 27, No. 4. 1994, s. 219-223

Zlomenina humeru, REH. Vol. 34, No. 2. 2001, s. 77-83

Zlomenina humeru, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 164-168

Zlomenina chrbtice, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 175-180

Zlomenina kolenného kĺbu, REH. Vol. 35, No. 1. 2002, s. 38-43

Zlomenina kŕčku, REH, Vol. 4. No. 4. 1971, s. 195-199

Zlomenina lopatky, REH, Vol. 41(37), No. 3. 2004, s. 167-171

Zlomenina pätovej kosti, REH, Vol. 3. No. 2. 1970, s. 79-83

Zlomenina predkolenia, REH, Vol. 2. No. 2. 1969, s. 79-86

Zlomenina rádia, REH, Vol. 27, No. 4. 1994, s. 214-217

Zlomenina rebier, REH. Vol. 40(36), No. 2. 2003, s. 170-172

Zlomenina supinačná ČK, REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Zlomenina tíbie, REH. VOL. 40(36), No. 2. 2003, s. 156-158

Zlomeniny dolnej končatiny, REH., Vol. 29, No. 3. 1996, s. 175-178

Zlomeniny femuru, REH. Vol. 41(37), No. 3. 2004, s 177-179

Zlomeniny suprakondylické, REH, Vol. 4. 1964, s. 129-136

Zlomeniny, REH, Vol. 15, No. 2. 1982, s. 85 – 90

Zlomeniny, REH, Vol. 2, No. 4. 1964, s. 129-136

Zlomeniny, REH, Vol. 29, No. 2. 1996, s. 111-113

Zlomeniny, REH, Vol. 30, No. 1. 1997, s. 51-53

Zmes oxygén-ozónu, REH, Vol. 44, No. 1, 2007

Zmyslové modality, REH. Vol. 33, No. 2. 2000, s. 88-93

Zotavocie štádiá, REH, Vol. 26, No. 2. 1993, s. 103-116

Zrakové cvičenie, REH, Vol. 42 (38), No. 2. 2005, s. 102-111

Zranenie krčnej chrbtice, REH, Vol. 32, No. 2. 1999, s. 113-117

Zranenie vo volejbale, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 70-75

Zreťazenie, REH., Vol. 46, No. 2. 2009, s. 98-102

ZSSR, REH, Vol. 7. No. 3. 1974, s. 179-186

Zväz invalidných športovcov ČSTV, REH, Vol. 19, No. 2. 1986, s. 107 – 116

Zvláštna materská škola, REH, Vol. 21, No. 3. 1988, s. 140 – 143

Ž

Žalúdok, REH., Vol. 7. No. 1. 1974, s. 17-25

Žiarenie infračervené - REH, Vol. 44, No. 4, 2007

Životný štýl, REH., Vol. 12, No. 2. 1979, s. 67-70

Životný štýl, REH., Vol. 15, No. 2. 1982, s. 71 – 84

Životospráva, REH, Vol. 4. No. 1. 1966, s. 49-53