prejsť na: |  AMBULANCIA |  ILF.o.z. |  ČASOPIS |
  • Slovensky
  • English
  • Deutch
  • Česky

Vítame Vás na stránke

Môžete sa na nej dočítať
o časopise REHABILITÁCIA,
o vydavateľstve LIEČREH,
o KNIHÁCH
publikovaných v tomto vydavateľstve a nakoniec sa môžete prepojiť na špičkové pracoviská, ktoré sa zaoberajú rehabilitáciou, vyučujú rehabilitáciu, píšu o rehabilitácii a distribuujú rehabilitačné pomôcky.

Časopis REHABILITÁCIA je vedecko-odborný, indexovaný a recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. Vydáva ho Vydavateľstvo LIEČREH za odbornej garancie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave.

Časopis REHABILITÁCIA je určený pre odbornú rehabilitačnú verejnosť.
Časopis REHABILITÁCIA je zasielaný v tlačenej forme poštou a v digitálnej forme internetom len tým odberateľom, ktorí si ho predplatili.
Staré čísla sú rok po vydaní voľne dostupné pre každého čitateľa na internete.

redakcia rehabilitácie

zľava Anton Gúth, Janka Zálešáková, Mária Štefíková, Karol Hornáček, Martinka Hlobeňová, Juraj Čelko, Eva Vaňásková, Andrea Konečníková, Helena Lesayová a Ján Benetín

 

 

Redakčná rada

Šéfredaktor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Bratislava

Technická asistentka: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Bratislava

Asistenti redakcie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Hlohovec

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Trenčín

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Hradec Králové

Ľ. ŽELINSKÝ, Hlohovec

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Ivan VAŘEKA, Olomouc

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Malacky

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Kostelec nad Černými lesy

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Zlín

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Čelákovice

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Opava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Šenkvice

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Senec

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Čilížska Radvaň

Ľudovít ŽELINSKÝ , Košice

Anton GÚTH ml., Levárky

Nataša MARTINÁSKOVÁ, Košice

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Bad Oeynhausen, Nemecko

Kurt AMMER, Wien, Rakúsko

Jana ĽALÍKOVÁ, Killarney, Írsko

Peter SCHÖNHERR, Karlsruhe, Nemecko

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Hannover, Nemecko

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , Hradec Králové, Česko

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. - Köln, Nemecko

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. - Košice

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


Vychádza 4-krát ročne, jeden zošit stojí 1,818 Euro + 10%DPH = 2,0 Eurá, resp. 54,545 Kč + 10% DPH = 60 Kč - platné pre rok 2012.

Objednávky na predplatné (aj do zahraničia) za časopis REHABILITÁCIA a inzertnú plochu prijíma redakcia na kontaktnej adrese, ktorá je nižšie uvedená. Pri platbách poštovou poukážkou akceptujeme len prevody smerované zo Slovenska na účet č. 4008151880/7500 v ČSOB Bratislava alebo z Česka na účet č. 212130130/0300 v ČSOB Břeclav.

Tento časopis je indexovaný v databáze SCOPUS v Holandsku - prosím pozri www.elsevier.com (klikni na bibliographic databases) alebo www.info.scopus.com


Dodané články prechádzajú recenzným konaním, po ktorom môžu byť autorovi vrátené. Slovenské články sú jazykovo korigované. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Za obsah reklám a príspevkov zodpovedá autor.
Sadzba, korektúry, jazyková úprava a technická spolupráca Summer house s.r.o.
Podávanie „Tlačovín“ v SR povolené Riaditeľstvom pôšt Bratislava č. j. 4/96 zo dňa 30.8.1996, v ČR na základe dohody o podávaní poštových zásielok „Obchodní psaní“ č. 068120-003/2007. Indexové číslo: 49 561. Reg. č. MK: EV 2945/09. ISSN 0375-0922.

Kontaktná adresa redakcie a distribúcie:

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Poďakovanie