prejsť na: |  AMBULANCIA |  ILF.o.z. |  ČASOPIS |
  • Slovensky
  • English
  • Deutch
  • Česky
oznam | Print |
Sunday, 06 March 2016
Rehabilitácia seniorov
Read more...
 
oznamy | Print |
Monday, 12 January 2015

CHRBTICA A JEJ FUNKCIE

 

Read more...
 
OZNAMY | Print |
Thursday, 08 January 2015
Cvičenie na chrbticu
Read more...
 
oznamy | Print |
Thursday, 04 December 2014
Vyšetrenie dieťaťa (angl.)
Read more...
 
oznamy | Print |
Thursday, 04 December 2014
Fascie
Read more...
 
oznamy | Print |
Tuesday, 11 June 2013
ABY KRÍŽE NEBOLELI

http://youtu.be/cmb4JNJhzxk
 
oznamy | Print |
Tuesday, 07 May 2013
Motivácia v sociálnej rehabilitácii

Read more...
 
Habilitácie | Print |
Friday, 22 June 2012
Habilitácia
doc. MUDr. Karola HORNÁČKA, PhD
Read more...
 
Animácia ku štúdiu | Print |
Wednesday, 05 October 2011
Vertebroviscerálne vzťahy a segmentálne usporiadanie príznakov
- výbornú animáciu nájdete na adrese:

www.chiroone.net/why_chiropractic/index.html
 
Príprava lekára na atestáciu z FBLR | Print |
Wednesday, 03 February 2010
SMERNICA NA ZABEZPEČENIE ORIGINALITY ZÁVEREČNÝCH  PRÁC:
Predatestačná práca lekárov
 
Ako citovať do časopisu, atestačných prác..... | Print |
Tuesday, 23 June 2009

CITÁCIE
podľa ISO 690 a ISO 690-2
do časopisov, diplomových, dizertačných a doktorantských prác

Read more...
 
Príprava lekára na atestáciu z FBLR | Print |
Monday, 16 March 2009
Písomná predatestačná práca lekára
Read more...
 
Príbeh ku štúdiu psychosociálnej rehabilitácie | Print |
Wednesday, 11 March 2009
HANDYCAP a MARATÓN
Read more...
 
Príprava lekára na atestáciu z FBLR | Print |
Thursday, 02 October 2008
POVINNÁ CIRKULÁCIA LEKÁRA
Read more...
 
Minimálne požiadavky - návrh | Print |
Saturday, 08 March 2008
Návrh vyhlášky
Read more...
 
Rehabilitácia v zahraničí | Print |
Saturday, 01 December 2007
Definition of Physical Medicine and Rehabilitation

Read more...