prejsť na: |  AMBULANCIA |  ILF.o.z. |  ČASOPIS |
  • Slovensky
  • English
  • Deutch
  • Česky
oznam | Drucken |
Sunday, 6. March 2016
Rehabilitácia seniorov
weiter …
 
oznamy | Drucken |
Monday, 12. January 2015

CHRBTICA A JEJ FUNKCIE

 

weiter …
 
OZNAMY | Drucken |
Thursday, 8. January 2015
Cvičenie na chrbticu
weiter …
 
oznamy | Drucken |
Thursday, 4. December 2014
Vyšetrenie dieťaťa (angl.)
weiter …
 
oznamy | Drucken |
Thursday, 4. December 2014
Fascie
weiter …
 
oznamy | Drucken |
Tuesday, 11. June 2013
ABY KRÍŽE NEBOLELI

http://youtu.be/cmb4JNJhzxk
 
oznamy | Drucken |
Tuesday, 7. May 2013
Motivácia v sociálnej rehabilitácii

weiter …
 
Habilitácie | Drucken |
Friday, 22. June 2012
Habilitácia
doc. MUDr. Karola HORNÁČKA, PhD
weiter …
 
Animácia ku štúdiu | Drucken |
Wednesday, 5. October 2011
Vertebroviscerálne vzťahy a segmentálne usporiadanie príznakov
- výbornú animáciu nájdete na adrese:

www.chiroone.net/why_chiropractic/index.html
 
Príprava lekára na atestáciu z FBLR | Drucken |
Wednesday, 3. February 2010
SMERNICA NA ZABEZPEČENIE ORIGINALITY ZÁVEREČNÝCH  PRÁC:
Predatestačná práca lekárov
 
Ako citovať do časopisu, atestačných prác..... | Drucken |
Tuesday, 23. June 2009

CITÁCIE
podľa ISO 690 a ISO 690-2
do časopisov, diplomových, dizertačných a doktorantských prác

weiter …
 
Príprava lekára na atestáciu z FBLR | Drucken |
Monday, 16. March 2009
Písomná predatestačná práca lekára
weiter …
 
Príbeh ku štúdiu psychosociálnej rehabilitácie | Drucken |
Wednesday, 11. March 2009
HANDYCAP a MARATÓN
weiter …
 
Príprava lekára na atestáciu z FBLR | Drucken |
Thursday, 2. October 2008
POVINNÁ CIRKULÁCIA LEKÁRA
weiter …
 
Minimálne požiadavky - návrh | Drucken |
Saturday, 8. March 2008
Návrh vyhlášky
weiter …
 
Rehabilitácia v zahraničí | Drucken |
Saturday, 1. December 2007
Definition of Physical Medicine and Rehabilitation

weiter …